Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Pressmeddelanden
52
Meny

Volkswagen-koncernen och teknikföretaget Aurora i samarbete om självkörande fordon5.1.2018 11:27 | Pressmeddelande

Det strategiska samarbetet med Aurora, som är ledande inom teknik för självkörande fordon, meddelades vid CES 2018. Samarbetet innebär utbyte av förstklassig kompetens och erfarenhet för att snabbt, brett och säkert ta fram självkörande fordon för våra vägar. Aurora stöder förverkligandet av Volkswagen-koncernens framtidsvision "Mobilitet för alla med en knapptryckning”. Wolfsburg, 5 januari 2018 – Volkswagen-koncernen och teknikföretaget Aurora har meddelat att de inlett ett strategiskt samarbete med syftet att tillhandahålla självkörande elfordon i städerna genom så kallad Mobility-as-a-Service (MaaS). Volkswagen-koncernen definierade i framtidsprogrammet TOGETHER – STRATEGY 2025 målet att bli världsledande inom autonom körning med självkörningssystemet (SDS). Koncernen har en lång tradition som ledande inom avancerad, automatiserad fordons- och mobilitetsteknik. Redan 2005 vann ett team från Volkswagen Electronics Research Lab vid Stanford University DARPA Grand Challenge, vilket an

Volkswagen-koncernen lanserar "Roadmap E" – fordonsindustrins mest omfattande satsning på eldrift12.9.2017 13:56 | Pressmeddelande

- Koncernens märken kommer att ta fram 80 nya eldrivna fordon till kunder senast år 2025 - Investeringstakten ökar: över 20 miljarder euro öronmärkta för industrialisering av e-mobilitet- - Batteristrategin drivs framåt: anbudsförfrågan på en global ordervolym på över 50 miljarder euro- - Koncernchefen Matthias Müller inför IAA 2017: "Vi kommer att leda branschens omvandling."

Efter nationellt dieselforum i Tyskland: Volkswagen Group lanserar åtgärdspaket4.8.2017 16:41 | Pressmeddelande

- Nya incitament ska erbjudas kunderna för att främja inbyte av Euro 1 - Euro 4 dieselmodeller för alla koncernens varumärken - Mjukvaruuppdatering för Euro 5 och vissa av Euro 6s dieselbilar erbjuds dieselkunder i Europa och för alla koncernens varumärken - Volkswagen kommer att ge betydande ekonomiska bidrag till en fond för "hållbar mobilitet för städer" - Koncernchef Matthias Müller: "Det nya åtgärdspaketet är omfattande och kommer att minska utsläppen av kväveoxider avsevärt och förbättra luftkvaliteten."

Volkswagen-koncernen: Sex solida månader banar väg för framtiden28.7.2017 13:07 | Pressmeddelande

Koncernens rörelseresultat steg till 8,9 miljarder euro under första halvåret 2017. Fortsatt sund nettolikviditet i bildivisionen trots höga utflöden till följd av konsekvenserna av dieselkrisen. Koncernens försäljningsintäkter växte kraftigt till 116 miljarder euro under perioden fram till slutet av juni. Finansdirektör Frank Witter: "Vår finansiella utveckling är tillräcklig för att hantera omvandlingen inom bilindustrin och framtidens frågor."

Stark inledning på räkenskapsåret 2017 för Volkswagen-koncernen4.5.2017 08:15 | Pressmeddelande

Koncernens försäljningsintäkter ökade med 10,3 procent till 56,2 miljarder euro under de tre första månaderna Nettolikviditeten i Automotive Division är fortsatt robust på 23,6 miljarder euro i slutet av mars Rörelseresultatet förbättrades till 4,4 miljarder euro VD Matthias Müller: "De sunda kvartalssiffrorna stärker vår beslutsamhet att fortsätta på vår utstakade väg." Volkswagen-koncernen inledde de tre första månaderna av räkenskapsåret starkt på en utmanande och konkurrenskraftig marknad. Koncernens omsättning ökade med 10,3 procent jämfört med förra året, till 56,2 miljarder euro. Rörelseresultatet för första kvartalet på 4,4 miljarder euro översteg också avsevärt förväntningarna. Detta motsvarar en försäljningsmarginal på 7,8 procent jämfört med 6,1 procent motsvarande kvartal förra året (samtliga jämförelsetal avser siffror före engångsposter). Det robusta resultatet berodde på volym- och mixrelaterade faktorer, positiva valutakurseffekter och produktkostnadsoptimering, samt fr

Bilsalongen i Genève: Volkswagen-koncernen tar framtiden till nutid7.3.2017 15:37 | Pressmeddelande

Koncernens varumärken presenterar ett 60-tal nya fordon till kunder över hela världen under 2017 37 kompetenscentra och laboratorier utvecklar lösningar för den digitala världen Över 30 helt batteridrivna fordon kommer att lanseras till år 2025 Sedric – den första gemensamma konceptbilen från Volkswagen-koncernen – är en banbrytande idéplattform för autonom körning Matthias Müller, Volkswagen-koncernens VD: "Framtiden för mobilitet är levande, färgstark och fascinerande. Sedric visar ett framtidsperspektiv och ger en försmak av hur ett nytt, integrerat mobilitetssystem skulle kunna fungera." Wolfsburg/Genève, 7 mars 2017 – Med framtidsplanen "TOGETHER – Strategy 2025" har Volkswagen-koncernen inlett den största omvandlingsprocessen i företagets historia. Målet är att Volkswagen ska bli en världsledande leverantör av hållbar mobilitet. På vägen mot framtiden står företaget fast vid sina styrkor i traditionell fordonstillverkning, men definierar också nya prioriteringar. Kvällen innan in

Stora framsteg i Volkswagen-koncernens åtgärdsprogram för dieselmotorer28.2.2017 10:27 | Pressmeddelande

Globalt har 3,4 miljoner fordon fått sin mjukvara uppdaterad I Sverige har hittills 66 000 fordon åtgärdats I Tyskland har 1,4 miljoner fordon åtgärdats. Tyskland är därmed det land där flest fordon hittills har åtgärdats. Volkswagen-koncernen har hittills åtgärdat cirka 3,4 miljoner dieselfordon. Det rör sig om fordon med motorer av modellen EA189 med 1,2; 1,6 och 2,0-litersmotorer. Av dessa utgörs 65 891 av svenska fordon. Statistiken visar att fordon som redan tidigt under 2016 fick ett godkännande av den tekniska åtgärden till stor del redan fått sin mjukvara uppdaterad vid besök hos serviceverkstäder med motorer av modellen EA189 och EU5 typgodkännande. Mer än 200 000 fordon adderas nu varje vecka till de globala siffrorna över åtgärdade fordon, sedan Volkswagen-koncernen har fått samtliga officiella tillstånd från den tyska transportmyndigheten KBA som krävs. Volkswagen-koncernen förutspår därför en stark uppgång i siffrorna över fullbordade åtgärder under de kommande veckorna. R

Volkswagen-koncernen återgår till lönsamhet − nytt rekord för försäljningsintäkter och rörelseresultat under 201627.2.2017 15:45 | Pressmeddelande

Koncernens försäljningsintäkter överträffade bolagets förväntningar och ökade med 4,0 miljarder euro till 217,3 miljarder euro Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 14,6 miljarder euro Även försäljningsmarginalen ökade Negativa engångsposter hänförliga till kända risker på totalt 7,5 miljarder euro, inklusive 6,4 miljarder euro i samband med dieselfrågan Nettolikviditeten i Automotive Division uppgick till 27,2 miljarder euro Föreslagen utdelning: 2,00 euro per stamaktie och 2,06 euro per preferensaktie Volkswagen-koncernen gör goda framsteg med att hantera dieselkrisen. Koncernens operativa verksamhet 2016 uppvisade en mycket robust utveckling, även om resultatet återigen påverkades av negativa engångsposter. Före engångsposter överträffade koncernen sin ursprungliga prognos. Försäljningsintäkterna under räkenskapsåret 2016 ökade med 4,0 miljarder euro till 217,3 miljarder euro. Koncernens rörelseresultat, som visade röda siffror föregående år på grund av dieselfrågan, är

Nytt rekordår för Din Bil Sverige25.1.2017 13:30 | Pressmeddelande

40 335 nya personbilar levererades till kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö. En ökning på 17,6% där totalmarknaden ökade med 7,9%. 6 114 nya Volkswagen Transportbilar levererades. Din Bil-gruppen befäster sin position som den största återförsäljaren på svensk bilmarknad. Begagnatförsäljningen utvecklades också positivt och ökade med 4% till 27 702 bilar. Rekordomsättning på 16,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 16% eller 2,3 miljarder kronor. 2016 blev ett riktigt rekordår för Din Bil Sverige AB, som är den svenska Volkswagen-organisationens återförsäljarverksamhet i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö inklusive västra Skåne. Marknadsandelen steg till den högsta någonsin: 30,5% att jämföra med 2015 då siffran låg på 27,9 %. I antal innebär det 46 449 levererade nya bilar enligt följande fördelning: Volkswagen Personbilar: 22 604 (+ 11,2%) Audi: 10 160 (+ 19,5 %) Skoda: 5 637 (+ 43,5 %) SEAT: 1 501 (+ 28,4 %) Porsche: 433 (+21,3%) Volkswagen Transportbilar: 6 114 (+ 19

Volkswagen-koncernen levererade 10,3 miljoner fordon under 201611.1.2017 15:00 | Pressmeddelande

933 300 fordon levererades i december (+11,8 procent) Matthias Müller, Volkswagen-koncernens VD: ”Det faktum att vi överlämnade mer än 10 miljoner fordon till kunder förra året stärker koncernen och våra varumärken inför framtiden.” Volkswagen-koncernen levererade 10,3 miljoner fordon till kunder världen över förra året, en ökning med 3,8 procent jämfört med förra året. Leveranserna i december uppgick till 933 300 fordon, en ökning med 11,8 procent. − 2016 var ett mycket utmanande år för oss. Vi gjorde framsteg med att lösa och övervinna dieselkrisen samtidigt som vi inledde en fundamental förändringsprocess med vår "Together – Strategy 2025" för att göra Volkswagen-koncernen redo för framtidens mobilitet. Vi lyckades trots detta ändå stabilisera verksamheten under svåra förhållanden: Det faktum att vi överlämnade mer än 10 miljoner fordon till kunder förra året stärker koncernen och våra varumärken inför framtiden”, säger Matthias Müller, Volkswagen-koncernens VD. Volkswagen-koncernen

Volkswagen-koncernen får samtliga tekniska åtgärder för TDI-motorer godkända av KBA21.12.2016 11:16 | Pressmeddelande

Den tyska transportmyndigheten KBA godkänner de sista uppdateringarna av dieselmodeller med motortyp EA189 Alla berörda kunder kommer inom kort informeras med möjligheten att boka in ett verkstadsbesök Alla nödvändiga myndighetsgodkännanden från den tyska transportmyndigheten (KBA) har nu utfärdats för serviceåtgärden för dieselfordon med motortyp EA189. I nära samråd med myndigheter kommer berörda varumärken i koncernen under de kommande veckorna att successivt informera fordonsägarna i Europa och på andra marknader. Alla berörda kunder kommer då erbjudas att boka in en tid för serviceåtgärden hos valfri auktoriserad verkstad. I Sverige har berörda kunder blivit underrättade i en tvåstegsprocess. I det första steget har alla kunder informerats individuellt om att deras fordon påverkas av dieselfrågan. När nu KBA har godkänt de tekniska åtgärderna för samtliga modeller, kommer återstående berörda kunder i Sverige att kontaktas via brev för att boka in en tid hos valfri auktoriserad ver

Volkswagen-koncernen investerar i plattform för laddning av elbilar16.12.2016 11:57 | Pressmeddelande

Hubject är Europas ledande eRoaming-plattform för laddning av elbilar. Nu går Volkswagen-koncernen in som delägare. De stiftande aktieägarna BMW, Bosch, Daimler, EnBW, innogy och Siemens välkomnar att Volkswagen-koncernen blir delägare Genom att bli den sjunde aktieägaren i Hubject GmbH tar Volkswagen-koncernen ytterligare ett steg i övergången till e-mobility Hubject ger e-mobilitykunder tillgång till närmare 40 000 laddningsstationer på tre kontinenter Ett av kraven för att öka acceptansen av e-mobilitet – bortsett från ett attraktivt utbud av modeller – är en väl utvecklad laddningsinfrastruktur med ett smidigt internationellt betalningssystem. eRoaming-plattformen Hubject, som grundades 2012 av BMW, Bosch, Daimler, EnBW, Innogy och Siemens, ger elbilsförare just detta: en enkel tillgång till laddstationer och betalningslösningar. Nästan 40 000 laddningsstationer på tre kontinenter finns redan tillgänglig på denna plattform. Nu går Volkswagen-koncernen in som delägare i Hubject GmbH

MOIA − Volkswagen-koncernens nya företag för mobilitetstjänster5.12.2016 15:09 | Pressmeddelande

Fristående företag med huvudkontor i Berlin MOIA ansluter bilen med den nya mobila världen Skräddarsydda transportlösningar över hela världen Ledande position som leverantör av mobilitetstjänster år 2025 Volkswagen-koncernen lanserar idag officiellt sitt nya företag för mobilitetstjänster. Det sker på teknikeventet "Tech Crunch Disrupt" i London. Med MOIA ska Volkswagen-koncernen systematiskt driva sin omvandling till en globalt ledande leverantör av hållbar rörlighet. − MOIA kommer att hjälpa oss att få en djupare förståelse för nya former av rörlighet och hur man gör dem ännu mer attraktiva i framtiden genom att erbjuda en mycket större spridning än idag och att skräddarsy dessa tjänster för att passa alla särskilda behov. Även om inte alla kommer att äga en bil i framtiden kan MOIA bidra till att göra alla till en kund i vårt företag på ett eller annat sätt, sade Matthias Müller, VD för Volkswagen-koncernen. Bilindustrin genomgår nu en snabb förändring. Vid sidan av den traditionell

Volkswagen får klartecken från den tyska transportmyndigheten att åtgärda modeller med 1,6-litersmotorn EA189 TDI7.11.2016 08:30 | Pressmeddelande

Implementeringen av de tekniska lösningarna inleds för 2,6 miljoner berörda modeller Man har nu givit officiellt klartecken för modeller inom alla storlekar på motorer av typen EA 189 TDI Kunder informeras omgående och ges sedan möjlighet att boka ett verkstadsbesök utan dröjsmål De tekniska lösningarna för ytterligare 2,6 miljoner fordon med motorer av modellen EA189 1,6 liter TDI har godkänts av den tyska transportmyndigheten KBA. Därmed kan genomförandet av åtgärder inledas även på fordon med den tredje och sista av de tre motorstorlekar som berörs av dieselfrågan. Fordonsägarna kommer att underrättas efterhand under de kommande veckorna och kan därefter beställa tid hos en auktoriserad verkstad vid en tidpunkt som passar dem. Åtgärden kan också genomföras i samband med en ordinarie service eller annat verkstadsbesök. Åtgärdandet av motorer av modellen EA189 1,6 liter TDI innefattar en uppdatering av mjukvaran. Därtill kommer en flödesriktare monteras direkt uppströms från luftmasse

  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.