Bokoop
Bokoop

Den första storskaliga satsningen på kooperativa hyresrätter på 100 år

Allmännyttiga Bokoops mål är att i stor skala bygga och utan vinstkrav förvalta bostäder som unga människor faktiskt har råd med. Lägenheter förmedlas i samarbete med kommuner och med förtur till målgruppen 18–31 år i redan etablerade köer. Första fasen i expansionen är redan finansierad och möjliggör byggnation av 3000–4000 lägenheter. Vi bygger där det behövs i hela Sverige.

Livefeed ifrån Nykvarnsprojektet

Den första storskaliga satsningen på kooperativa hyresrätter på 100 år

Allmännyttiga Bokoops mål är att i stor skala bygga och utan vinstkrav förvalta bostäder som unga människor faktiskt har råd med. Lägenheter förmedlas i samarbete med kommuner och med förtur till målgruppen 18–31 år i redan etablerade köer. Första fasen i expansionen är redan finansierad och möjliggör byggnation av 3000–4000 lägenheter. Vi bygger där det behövs i hela Sverige.

Livefeed ifrån Nykvarnsprojektet