Vänsterpartiet

120 miljoner till riktad metoo-satsning

Dela

Skolverket ska fördela 20 miljoner kronor till organisationer i civilsamhället som erbjuder skolan kompentensutveckling i arbetet med sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling. Satsningen ingår i ett riktat Metoo-paket på 120 miljoner som Vänsterpartiet drivit igenom i förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten.

Metoo-rörelsen har riktat uppmärksamheten mot förekomsten av sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och områden i samhället.

I förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten drev Vänsterpartiet igenom en satsning på 120 miljoner i ett samlat Metoo-paket. Pengarna skulle fördelas mellan Arbetsmiljöverket, Socialtjänsten, Domstolsverket, Brottsoffermyndigheten och Skolverket för bland annat kompetensutveckling och utbildningsinsatser. Nu står det klart vad pengarna ska gå till.

- För oss var det en självklarhet att låta Metoo göra avtryck i budgeten. Vi måste göra vad vi kan för att få stopp på sexuella övergrepp och trakasserier. Genom att pengarna även fördelas till civilsamhället, fackliga- och elevorganisationer kommer effekten och arbetet bli så mycket mer omfattande, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet.

Till exempel får Skolverket sammanlagt 50 miljoner kronor.

Såhär fördelas pengarna till Skolverket:

 • 20 miljoner kronor till bättre sex- och samlevnadsundervisning i landets grundskolor

 • Ytterligare 20 miljoner ska fördelas till organisationer i civil­samhället som erbjuder skolan kompetensutveckling i arbetet med sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling

 • Skolverket ska även betala ut 10 miljoner kronor för utåtriktade kompetensutvecklande insatser för en bättre arbetsmiljö för elever med fokus på arbetet mot sexuella trakasserier. Medlen ska betalas ut till organisationerna Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledare, Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer och SVEA med 2 miljoner kronor vardera

Såhär fördelas pengarna till de övriga myndigheterna:

 • Socialtjänsten:
  25 miljoner (kunskapslyft för socialsekreterare om våld i nära relationer)

 • Arbetsmiljöverket:
  10 miljoner (Informationsinsatser med stöd till arbetsgivare i syfte att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet)

  15 miljoner (Kompetensutveckling för regionala skyddsombud som ska kunna genomföra informations- och utbildningsinsatser för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet)

 • Brottsoffermyndigheten:
  10 miljoner (genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av samtyckeslagen)

 • Domstolsverket:
  10 miljoner: (genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av samtyckeslagen)

Sammanlagt: 120 miljoner kronor (2018)

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet begär aktuell debatt om Arbetsförmedlingen28.3.2019 16:47:30 CETPressmeddelande

Med anledning av det allvarliga läget för Arbetsförmedlingen, med stora neddragningar och omfattande kontorsnedläggningar, begär Vänsterpartiet att en aktuell debatt hålls i riksdagen snarast möjligt. - Vi är mycket oroade över regeringens oklara agerande när det gäller Arbetsförmedlingen och nu kräver vi att ansvariga statsråd faktiskt redogör för hur de ser på framtidens arbetsförmedling och om de har några lösningar, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Arbetsförmedlingen står inför mycket stora förändringar. Under våren 2019 har myndigheten varslat 4 500 anställda och aviserat att ett stort antal lokala kontor ska läggas ned. Idag meddelade myndigheten vilka orter som berörs av nedläggningarna. Förändringarna är ett resultat av Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom i riksdagen i december. Den därefter tillträdda regeringen har dock inte klargjort hur denna väldiga omvandling ska kunna genomföras på ett rimligt och ansvarsfu

Trafikutskottets ordförande om Klimatpolitiska Rådets varningar: Nu måste Sverige sluta subventionera fossilindustrin21.3.2019 11:41:46 CETPressmeddelande

Årets rapport från Klimatpolitiska Rådet pekar ut mycket stora brister i transportsektorn och ställer krav på kraftfulla politiska åtgärder under mandatperioden för att få ner utsläppen. - Det är hög tid att planera för hållbara samhällen, där vi ser till att snabba på utvecklingen mot eldrivna vägtransporter och satsar betydligt mer på kollektivtrafik, gång och cykel, säger Jens Holm (V), ordförande i Trafikutskottet. Rådet presenterar tio rekommendationer till regeringen för att uppnå fossilfria transporter, bland annat stoppdatum för användning av fossila drivmedel, snabbare elektrifiering av vägtransporter i hela Sverige och att bilkörning generellt måste sluta subventioneras genom förmånsbeskattning och reseavdrag. - Jag är förvånad och besviken över att det händer så lite från regeringen. Vi behöver snarast få fram en infrastrukturplan som utgår från våra klimatmål. Det är också hög tid för ett nytt klimatsmart reseavdrag med regional rättvisa för dem som saknar alternativ till b

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum