Alecta

Alecta ökar fokus på hållbarhet

Dela
Alectas finansiella rapport första kvartalet 2017

• Ökade investeringar i gröna obligationer med 5,2 miljarder kronor.
• Stärkt organisation inom hållbarhet.
• Alecta Optimal Pensions totalavkastning: 11,3 procent i genomsnitt per år, de senaste fem åren.
• Förmånsbestämd försäkrings totalavkastning: 8,5 procent i genomsnitt per år, de senaste fem åren.
• Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler uppgår till 0,06.

– Kvartalet har bland annat präglats av ett ökat fokus på hållbarhet utifrån olika aspekter. Vi ökade våra investeringar i gröna obligationer med 5,2 miljarder kronor inklusive inledningen av andra kvartalet. En utmaning är fortfarande ett begränsat utbud inom detta investeringsområde. Alecta har under kvartalet även anställt en hållbarhetsansvarig och vi fortsätter arbetet med branschöverskridande hållbarhetsengagemang i både Sverige och EU, säger Alectas vd Magnus Billing.

Alecta Optimal Pension
Under femårsperioden fram till sista mars 2017 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 11,3 procent i genomsnitt per år. Det är 3,2 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under motsvarande period. Totalavkastningen under det första kvartalet 2017 uppgick till 3,5 procent vilket är 0,3 procentenheter sämre än jämförelseindex. Alecta Optimal Pensions förvalsportfölj har 75 miljarder kronor i förvaltat kapital och andelen aktier är 65 procent.

– Alecta Optimal Pension är en attraktiv sparprodukt för våra kunder och den fortsätter att hävda sig väl gentemot ett relevant jämförelseindex över fem år. Vår finansiella styrka tillåter en fortsatt hög aktieandel i Alecta Optimal Pension vilket har gynnat avkastningen på våra kunders pensionskapital, säger Magnus Billing.

Förmånsbestämd försäkring
Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 8,5 procent. Totalavkastningen för kvartalet var 2,3 procent. Alectas jämförelseindex för förmånsbestämd försäkring motsvarar branschens genomsnittliga totalavkastning som blir tillgänglig först senare. Det förvaltade kapitalet i Alectas förmånsbestämda försäkring uppgår till 710 miljarder kronor. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek av lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

*Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar placeringsinriktning.

Nyckeltal, procent jan - mar 2017 jan - mar 2016 5 års genomsnitt
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen) 3,5 -2,4 11,3
Avkastning förmånsbestämd försäkring 2,3 -0,9 8,5
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 31 mars 152 144  
Solvensgrad koncernen, 31 mars 168 160  
Förvaltningskostnad koncernen ** 0,09 0,09  
     Varav pensionsprodukter exkl valcentraler ** 0,06 0,06  
Kapitalförvaltningskostnad koncernen ** 0,02 0,03  

** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.

Alla nyckeltal

Ordlista

Vid frågor, kontakta
Johan Anderson, presschef tel: 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar närmare 790 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye