Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

14 miljoner kronor i EU-bidrag till 35 svenska ungdomsprojekt

Dela

35 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 382 585 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

- Vi är glada över att vi i år ser fler solidaritetsprojekt än tidigare. Positivt är också att vi fått ansökningar om bidrag till projekt för att öka ungas delaktighet vilket är ett nytt område inom Key Action 1, Erasmus+ Ungdom, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF.

I 2021 års första ansökningsrunda, som påbörjades den 18 maj, fick MUCF in totalt 68 ansökningar till Erasmus+ Ungdom, Key Action 1. Av dessa får 26 projekt i bland annat Göteborg, Eskilstuna och Örebro dela på cirka tio miljoner kronor (982 311 euro). En stor del av ansökningarna handlar om miljö, kunskap om hållbarhet/miljöfrågor, europeisk identitet och medborgarskap.

MUCF fick elva projektansökningar till Europeiska solidaritetskåren, nio projekt i bland annat Göteborg, Järfälla och Molkom får dela på cirka fyra miljoner kronor (400 274 euro). Majoriteten av ansökningarna handlar om europeiskt samarbete, etablering på arbetsmarknaden och hållbarhet.

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från Erasmus+ Ungdom inom Key Action 1 till 26 projekt, till exempel:

  • Awesome people i Örebro ska genomföra ett projekt för att öka ungas delaktighet som innehåller flera aktiviteter och totalt involverar dessa cirka 175 deltagare. Projektet pågår mellan 1 oktober 2021 till och med 1 oktober 2023 och aktiviteterna sker löpande under denna period. Under aktivitet ett ska deltagarna lära sig mer om EU:s elva ungdomsmål och arbeta fram elva olika lärande escape-rooms. Under aktivitet två ska ungdomarna och beslutsfattare mötas och bland annat diskutera hur man ska uppnå EU:s ungdomsmål lokalt. Beslutfattarna får då även testa de escape rooms som deltagarna skapat. 5–6 månader senare fortsätter dialogen och beslutsfattarna ska då berätta vad de gjort med den information de fått av ungdomarna. Syftet med projektet är att deltagarna ska lära sig mer om EU:s ungdomsmål och att få unga engagerade i lokala frågor. Målsättningen är att minst ett förslag från ungdomarna ska diskuteras i kommunen och tas upp i kommunfullmäktige
  • Self Development Center Sweden i Göteborg ska genomföra ettungdomsutbyte med deltagare från Sverige, Bulgarien, Nordmakedonien, Spanien, Serbien och Grekland, och varar i åtta dagar i Struga, Nordmakedonien, i augusti 2022. Målet är att främja ökad kunskap, ändrade beteenden och aktivt engagemang kring hållbarhet och hållbart mode. 42 unga som är intresserade av hållbarhet och mode, med särskilt fokus på unga med begränsade möjligheter, i åldern 18-30 år, deltar tillsammans med sex gruppledare.

Projekt Europeiska solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från Europeiska Solidaritetskåren, till fyra solidaritetsprojekt, till exempel:

  • Perform On Top i Göteborg ska genomföra ett solidaritetsprojekt som syftar till att underlätta etableringen för utrikesfödda personer på den svenska arbetsmarknaden. En grupp unga, 27 -30 år, genomför projektet och kommer att hjälpa andra människor att hitta sysselsättning som praktik, jobb eller studier genom att ordna olika aktiviteter. Projektet består av peer support samt föreläsningar om nätverkande, personal branding, personligt brev och CV. Projektet hålls i Göteborg mellan augusti 2021 och augusti 2022
  • SYEI - Swedish Youth for European Integration i Järfälla ska genomföra ett projekt bestående av fem ungdomar som är mellan 19 och 25 år gamla. Projektets mål är att skapa en plattform som samlar information om möjligheter för ungdomar som bor i Sverige, inom ramen för ett europeiskt samarbete, att främja personlig och professionell utveckling. Plattformen kommer att bestå av information om olika möjligheter (ungdomsutbyten, volontärarbete, entreprenörsprogram, reseprogram och praktik) samt berättelser från tidigare deltagare i olika program. Deltagarna har olika bakgrunder och livssituationer som att ha hoppat av skolan, söka meningsfullt arbete och möjligheten att göra något som de brinner för.

Hittills i år har MUCF även beviljat en så kallad Quality Label till Bhumis Vänner, Borås Stad Fritid och Folkhälsa, Insamlingsstiftelsen Rapatac, Svenska Kyrkan Örby-Skene Församling och Åmåls kommun. Verksamheterna är nu godkända att ta emot deltagare och/eller skicka deltagare i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

För organisationer med Quality Label har MUCF beviljat medel från Europeiska Solidaritetskåren till fem volontärprojekt.

FAKTA/EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ungdom. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.
Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Första ansökningsrunda inom programmet genomfördes 2018.
Läs mer om Europeiska solidaritetskåren

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är bland annat Sveriges nationella kontor för Europeiska solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga (Erasmus+ Ungdom). Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs två ansökningsrundor per program och år.

Programperioden 2014–2020 avslutades vid årsskiftet 2020/2021. De utbetalade bidragen ingår i fösta rundan i den nya sjuåriga programperioden för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF
Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF
Ladda ned bild

Dokument

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Stora skillnader mellan ungas samhällsengagemang: ”Viktigt att unga får möjlighet och vågar att engagera sig”25.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Majoriteten av unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor. Intresset har också ökat något över tid, framförallt bland unga tjejer. Varannan ung arbetar ideellt. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Det är glädjande att vi har en engagerad ungdomsgeneration som vet vad de tycker i olika sakfrågor. Men det är oroande att det finns stora skillnader i engagemang mellan olika grupper av unga och att unga avstår från att engagera sig av rädsla för hot och hat. Många unga saknar också ingångar till att engagera sig partipolitiskt, exempelvis då flera skolor inte tillåter besök av de politiska ungdomsförbunden, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten tar varje år fram en rapport om ungas levnadsvillkor, i år med fokus på ungas samhällsengagemang. Rapporten ”Vilja att förändra - Drivkrafter, hinder och utmaningar för ungas samhällsengagemang” är en del av uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken. Den presenteras i dag, den

MUCF-dagarna 2021: Hot, hat och digitalisering – hur påverkas civilsamhället?24.11.2021 06:10:00 CET | Pressmeddelande

I dag, 24 november, sätts utmaningar och möjligheter för civilsamhällets organisationer i fokus på årets "MUCF-dagar". Vilka konsekvenser får hot och hat för deras möjlighet att verka i det demokratiska samtalet? Hur påverkas de av den ökande digitaliseringen? Deltar gör bland andra Ylva Saarinen, utredare, Audrey Lebioda från organisationen #Jagärhär, Björn Appelgren från organisationen Internetstiftelsen, Marcin de Kaminski, från människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, Oscar Björkenfeldt, forskare vid Lunds universitet och Hannah Kroksson, generalsekreterare på LSU. Det är i år andra gången som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar ”MUCF-dagarna”. Konferensen pågår 23 -25 november och de två första dagarna sker helt digitalt, dag tre finns möjlighet att delta på plats i Kulturhuset i Stockholm. I år är MUCF-dagarna även en del av konferensen om Europas framtid, en rad debatter och diskussioner där människor kan dela med sig av sina idéer och

MUCF-dagarna 2021: Ekonomisk kalkyl kan visa samhällsvärdet av bra fritid för unga23.11.2021 06:10:00 CET | Pressmeddelande

Hur mycket är en bra fritid för unga värd i pengar för samhället? Hur arbetar vi för att minska hedersrelaterat våld och förtryck bland unga? Det är några av frågorna som sätts i fokus när "MUCF-dagarna 2021" startar i dag, den 23 november. Deltar gör bland andra nationalekonomen Ingvar Nilsson, kriminologen Camila Salazar Atias och Johanna Salama, grundare av den ideella organisationen FreeZone Sweden. Det är i år andra gången som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar ”MUCF-dagarna”. Konferensen pågår 23 -25 novemberoch de två första dagarna sker helt digitalt, dag tre finns möjlighet att delta på plats i Kulturhuset i Stockholm. I år är MUCF-dagarna även en del av konferensen om Europas framtid, en rad debatter och diskussioner där människor kan dela med sig av sina idéer och diskutera EU:s framtid. Tar fram ekonomisk kalkyl Nationalekonomen Ingvar Nilsson har i flera år forskat om utanförskapets pris, både för samhället och för individer. Ingvar Nilsson

Tre dagar om unga och civilsamhället: ”Viktig ny kunskap om villkoren för samhällsengagemang”19.11.2021 14:54:01 CET | Pressmeddelande

Hur mycket är en bra fritid för unga värd i pengar för samhället? Vad betyder den ökande digitaliseringen för civilsamhället? Hur arbetar vi för att minska hedersrelaterat våld och förtryck bland unga? Det är några av de frågor som sätts i fokus på ”MUCF-dagarna” den 23 - 25 november. - Vi kommer att få ta del av ny kunskap som är både spännande och oroande, bland annat så presenterar vi en ny rapport om ungas intresse för samhällsfrågor och engagemang i politik, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. De två första dagarna av konferensen sker helt digitalt men under den avslutande dagen finns möjlighet att delta på plats i Kulturhuset i Stockholm. I år är MUCF-dagarna även en del av konferensen om Europas framtid, en rad debatter och diskussioner där människor kan dela med sig av sina idéer och diskutera EU:s framtid. De tre dagarna har olika teman: Ungas fritid, Ett förändrat landskap för civilsamhället och Ungas samhällsengagem

Stora utmaningar för socialt särskilt utsatta under pandemin: ”Risk att kvinnor hamnar i prostitution igen”17.11.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

När stora delar av samhället stängde ner på grund av pandemin var Convictus och Talita några av få organisationer som höll dörrarna öppna för exempelvis hemlösa, missbrukare och prostituerade. Det var möjligt tack vare det statsbidrag som regeringen beslutat om till civilsamhällets organisationer som hjälper människor i socialt särskilt utsatta situationer. - Det är inte så att prostitution har försvunnit under pandemin snarare tvärtom, fler kvinnor har kontaktat oss än vanligt. Kvinnor som vi hjälpte för flera år sedan riskerar att hamna i prostitutionigen under pandemin, säger Anna Sander som grundade Talita för mer än tjugo år sedan. I april 2021 fördelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, cirka 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer som hjälper människor i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. I september fördelades ytterligare drygt 85 miljoner kronor till 29 organisationer. Den första omgången av det här riktade statsbidraget

Årets Kunskapskonferens: Fokus på civilsamhällets roll för lokal utveckling25.10.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

På torsdag, 28 oktober, samlas ledande forskare och andra experter för att diskutera civilsamhällets roll och villkor. Kunskapskonferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tillsammans med Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR). - Demokratin bygger på människors samhällsengagemang och civilsamhället är en grundsten i det arbetet. Civilsamhället värnar om människors lika värde och villkor, det ger människor en röst, oberoende av bakgrund och bostadsort. För att kunna bidra i samhällsutvecklingen och möta nya behov behöver civilsamhället goda förutsättningar, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Den nationella Kunskapskonferensen arrangeras i år för åttonde gången. Flera av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället deltar och presenterar aktuell forskning. Kunskapskonferensen hålls i år digitalt och temat är ”Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling”. Hittills är 250 personer an

Tre forskare får dela på tre miljoner kronor för forskningsprojekt om civilsamhället22.10.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder på regeringens uppdrag in forskare att ansöka om finansiering av studier som rör det civila samhället. I årets ansökningsrunda hade MUCF tre miljoner kronor att fördela. - Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället, säger generaldirektör Lena Nyberg. I år har MUCF valt att prioritera ett antal områden och frågor. Det handlar bland annat om forskning om hur styrning och krav från externa aktörer påverkar civilsamhället och hur civilsamhällets aktörer kan ha dialog med det offentliga på lokal och regional nivå. Andra viktiga frågor som MUCF prioriterat är hur, i vilka former och för vilka syften som människor organiserar sig idag. En annan viktig fråga är hur digitalisering påverkar organisering. - Det behövs mer forskning om det civila samhället. Vi behöver även mer kunskap om vilka personer eller grupper som inte deltar i det civila samhäll

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum