Alecta

God avkastning och låga kostnader

Dela
Alectas finansiella rapport första halvåret 2017

Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 juni 2016

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 12,1 procent den senaste femårsperioden.
• Förmånsbestämd försäkring avkastning var 8,8 procent den senaste femårsperioden.
• Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,06 (0,06)
• Kapitalförvaltningskostnadsprocent var 0,02 (0,03).

– Alecta fortsätter leverera en god avkastning och låga kostnader. Våra kunder kan vara trygga i att vi kommer att ge en bra tjänstepension och försäkringsskydd till mycket låg avgift trots det utmanande ränteläget, säger Alectas vd Magnus Billing.

– I vår strävan att hela tiden skapa kundnytta har vi vidareutvecklat alecta.se för att kunna erbjuda en ännu bättre digital kundtjänst där våra företagskunder och privatkunder enklare får en bra service. I maj gav Alecta tillsammans med PTK ut rapporten Pensionsplagiaten som visade hur dåliga kopior av tjänstepensionen ITP slår hårt mot privatanställda. Vi har även under perioden givit ut en ägarstyrningsrapport där vi redovisar vårt arbete som ägare på börsen under det gångna året. Det är viktigt att vi regelbundet och på ett enkelt och tydligt sätt redovisar för våra kunder hur Alecta arbetar med ägarfrågor i våra aktieinnehav. Allt detta är exempel på hur vi tar vårt ansvar som en viktig aktör i det svenska trygghetssystemet, säger Alectas vd Magnus Billing.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 5,8 procent under det första halvåret 2017 vilket är 1,5 procentenheter bättre än jämförelseindex*. Under femårsperioden fram till sista juni 2017 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 12,1 procent i genomsnitt per år. Det är 3,5 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande femårsperiod. Förvaltat kapital i Alecta Optimal Pension uppgår till 79 miljarder kronor. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 4,0 procent under det första halvåret 2017. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 8,8 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 156 procent den 30 juni 2017. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Alectas solvensgrad var 173 procent den 30 juni 2017.

*Morningstar Blandfond SEK aggressiv med jämförbar placeringsinriktning.

Nyckeltal, procent jan - jun 2017 jan - jun 2016 5 års genomsnitt
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen) 5,8 -1,6 12,1
Avkastning förmånsbestämd försäkring 4,0 0,4 8,8
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 30 juni 156 140  
Solvensgrad koncernen, 30 juni 173 154  
Förvaltningskostnad koncernen** 0,09 0,09  
    Varav pensionsprodukter exkl valcentraler** 0,06 0,06  
Kapitalförvaltningskostnad koncernen** 0,02 0,03  

**Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.

Alectas delårsrapport januari – juni 2017

Alla nyckeltal

Ordlista

Vid frågor, kontakta
Johan Anderson, presschef Alecta, telefon: 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Kontakter

Bilder

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 800 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye