Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

17 organisationer får dela på bidrag till civilsamhället: "Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin"

Dela
Foto: Roland Magnusson
Foto: Roland Magnusson

17 organisationer får nu bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bland de som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen.

Vi är glada över att få fördela medel till civilsamhällets viktiga verksamheter, de gör oerhörda insatser även i kristider. Det här är hjälp som går till de mest utsatta i samhället, de som helt saknar skyddsnät under coronapandemin. Vi har haft ett omfattande arbete på myndigheten för att snabbt kunna bedöma och prioritera bland ansökningarna, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. 

MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar.

231 ansökningar

Totalt fick MUCF in 231 ansökningar som omfattade totalt drygt 206 miljoner kronor. Av dessa var det flera som inte uppfyllde de formella kraven, bland annat att verksamheten ska ha bedrivits i minst två år eller att organisationen inte på ett tillräckligt tydligt sätt kunnat visa ökade behov som är kopplat till coronapandemin.

- Vi har fått in flera ansökningar till verksamheter som är väldigt bra och som riktar sig till olika utsatta grupper i samhället. Vi har prioriterat så att statsbidraget ska kunna göra så stor nytta som möjligt, Bidragen går framför allt till organisationer som hjälper människor med basala behov som utdelning av mat, en sovplats för natten, rena kläder och att kunna få ta en dusch, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF.

Ordet särskilt är centralt för MUCF:s bedömning. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer, såsom hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Betalas ut omgående

I förordningen som reglerar bidraget framgår att MUCF vid fördelningen av bidrag får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla bidragets syfte.

Ansökningsperioden var 7 – 21 juni och myndigheten tog beslut om alla ansökningar i dag, den 1 juli. Utbetalning av bidrag till organisationerna sker preliminärt under vecka 28. 

Här är de 17 organisationer som får ta del av regeringens satsning på insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin:


Organisation                                       Beviljat bidrag

Sveriges Stadsmissioner                      10 000 000 kronor

Frälsningsarmén                                     5 697 000 kronor

Svenska Röda Korset                             5 530 000 kronor

Svenska kyrkan                                      5 000 000 kronor

Romska Ungdomsförbundet                   3 600 000 kronor

Läkare i Världen                                      3 520 000 kronor

Förenade Islamiska Föreningar               3 000 000 kronor

Hela Människan                                       3 000 000 kronor

Ny Gemenskap                                        2 820 000 kronor

Föreningen S:ta Clara kyrka                    1 500 000 kronor

Romersk-katolska kyrkan                         1 200 000 kronor

Equmeniakyrkan nationella enheten        1 089 392 kronor

Convictus                                                     500 000 kronor

Agape                                                          462 000 kronor

Fören.Frihamnen i Hb/7Hemlösas Hus       460 000 kronor

Räddningsmissionen                                    385 608 kronor

Stöttepelaren                                                236 000 kronor

Med anledning av coronaviruset fick MUCF i april även i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till civilsamhällets organisationer. MUCF samverkar även med andra myndigheter för att till exempel informera om hur civilsamhället påverkas av statens generella stödinsatser för att möta coronakrisen, i frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden, och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Mer information om hur medlen fördelas finns på mucf.se

Pressmeddelande: MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”

Läs mer om satsningen på civilsamhällets organisationer på regeringen.se

Se den pressträff som vice statsminister Isabella Lövin samt kultur- och demokratiminister Amanda Lind höll den 12 maj med anledning satsningen på samhällets mest utsatta och mot äldres ensamhet under coronakrisen.

Läs mer om MUCF:s informationsuppdrag på vår hemsida

Pressmeddelande: MUCF välkomnar nytt regeringsuppdrag: ”Viktigt att civilsamhället får stöd i dessa tider”   

Nyckelord

Bilder

Foto: Roland Magnusson
Foto: Roland Magnusson
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Felix Oppenheim
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Felix Oppenheim
Ladda ned bild
Kenneth Condrup, avdelningschef, MUCF
Kenneth Condrup, avdelningschef, MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s satsning på unga som är nya i Sverige välkomnas av jämställdhetsministern: ”Alla unga har rätt att få den information de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle”.15.9.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen är för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! ger verktyg och kunskap i att samtala med unga om frågor som kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.

MUCF ska kartlägga om unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi30.7.2020 12:44:23 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. - Internationell forskning visar att det är mycket skadligt att utsätta unga för den här slags påtryckningar och tvång. Vi är väldigt glada för det här uppdraget eftersom vi i dag saknar kunskap om vilka uttryck omvändelseterapi tar sig i Sverige och hur många unga som kan vara utsatta, säger generaldirektör Lena Nyberg. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi. På grund av kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck ska myndigheten beakta den kunskap som finns bland de aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2022. Hittills har bland annat Tys

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Viktigt få en helhetsbild av unga hbtq-personer livsvillkor”30.7.2020 11:44:08 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Det är tio år sedan en sådan kartläggning gjordes i Sverige - Unga hbtq-personer känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre ekonomi, sämre sociala skyddsnät än andra unga och det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft behovet av att försöka få en helhetsbild av unga hbtq-personers situation och är väldigt glada över uppdraget, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Kartläggningen ska vara klar och redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022. Senast det gjordes en större kartläggning av unga hbtq-personers situation i Sverige var 2010 då MUCF (dåvarande Ungdomsstyrelsen) publicerade rapporten ”Hon, hen, han”. Den visade att majoriteten av unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) mådde bra men att deras livsvillkor var sämre än för andra unga. Exempelvis sa en fjärdedel av de un

Satsningar för ”Demokratin 100 år”: Öka ungas inflytande och bidrag till civilsamhället28.7.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner kronor till civilsamhället till projekt som stärker demokratin. - I dessa tider ifrågasätts demokratin av starka krafter, både i vårt och i andra länder. Att öka ungas kunskap om lokal demokrati och att till exempel få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande är oerhört viktigt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. I våras beslutade regeringen att anslå totalt 7,75 miljoner kronor till civilsamhället för att stärka demokratin. Bidraget kan gå til

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum