Alecta

Alecta Optimal Pension: avkastning 7,4% i årssnitt sedan start

Dela
Alectas finansiella rapport tredje kvartalet 2017
Avkastning för Alecta Optimal Pension sedan start jämfört med Morningstar Blandfond SEK, aggressiv.
Avkastning för Alecta Optimal Pension sedan start jämfört med Morningstar Blandfond SEK, aggressiv.

Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 september 2016

• Alecta Optimal Pensions avkastning 11,5 procent per år sedan fem år.
• Alecta Optimal Pensions avkastning 7,4 procent per år sedan tio år.
• Förmånsbestämd försäkring avkastade 8,3 procent per år sedan fem år.
• Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler 0,06 (0,06).
• Kapitalförvaltningskostnadsprocent 0,02 (0,03).

Det tredje kvartalet 2017 har varit positivt med förstärkt finansiell stabilitet, fortsatt låga kostnader och en god avkastning för både vår förmånsbestämda plan och den premiebaserade sparprodukten Alecta Optimal Pension.

Det tredje kvartalet firar också Alecta Optimal Pension tio år. Alecta Optimal Pension skapades till den första upphandlingen inom tjänstepensionen ITP 2007 och vann rollen som ickeval åt Alecta. Under sin livslängd har Alecta Optimal Pension också blivit valbar på en rad andra avtalsområden och ickevalsprodukt inom avtalsområde FTP för anställda inom försäkringsbranschen. Den 30 september 2007 inleddes redovisningen av avkastningen som nu vuxit till 7,4 procent i genomsnitt per år under hela Alecta Optimal Pensions livstid.

– Vi är väldigt stolta över Alecta Optimal Pensions värdeskapande.Tack vare vår unika förvaltningsmodell med få och aktivt valda innehav samt låga kostnader så har Alecta Optimal Pension givit våra kunder en avkastning som tydligt slår sitt jämförelseindex. Jag känner stor tilltro till att Alecta, med hjälp av både förmånsplanen och Alecta Optimal Pension, fortsätter leverera bra tjänstepension och stort värde till våra företags- och privatkunder, säger Alectas vd Magnus Billing.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 7,9 procent under perioden januari-september 2017, vilket är 2,4 procentenheter bättre än jämförelseindex*. Under femårsperioden fram till sista september 2017 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 11,5 procent i genomsnitt per år. Det är 3,1 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande femårsperiod. Förvaltat kapital i Alecta Optimal Pension uppgår till 83 miljarder kronor. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 5,5 procent under perioden januari-september 2017. Den senaste femårsperioden har den genomsnittliga årsavkastningen varit 8,3 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 158 procent den 30 september 2017. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Alectas solvensgrad var 175 procent den 30 september 2017.

*Morningstar Blandfond SEK aggressiv med jämförbar placeringsinriktning.

Nyckeltal, procent jan - sep 2017 jan - sep 2016 5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

7,9 2,4 11,5
Avkastning förmånsbestämd försäkring 5,5 3,2 8,3
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 30 september 158 142  
Solvensgrad koncernen, 30 september 175 156  
Förvaltningskostnad koncernen ** 0,09 0,09  
     Varav pensionsprodukter exkl valcentraler ** 0,06 0,06  
Kapitalförvaltningskostnad koncernen ** 0,02 0,03  

** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.

Alla nyckeltal

Ordlista

Vid frågor, kontakta
Johan Anderson, presschef Alecta, telefon: 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Nyckelord

Bilder

Avkastning för Alecta Optimal Pension sedan start jämfört med Morningstar Blandfond SEK, aggressiv.
Avkastning för Alecta Optimal Pension sedan start jämfört med Morningstar Blandfond SEK, aggressiv.
Ladda ned bild

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 815 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye