Alecta

Styrkebesked från Alecta trots lägre avkastning

Dela
Alectas finansiella rapport första halvåret 2018. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 juni 2017.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 10,2 procent i årstakt den senaste femårsperioden (12,1).
• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 7,8 procent i årstakt den senaste femårsperioden (8,8).
• Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,05 (0,06)
• Kapitalförvaltningskostnadsprocent var 0,021 (0,024).

– Givet Alectas mycket långsiktiga verksamhet är nyckeltalen för senaste femårsperioden mest intressanta, och där ligger vi något bättre än de svenska och internationella jämförelseindex vi mäter oss mot löpande, säger Alectas vd Magnus Billing.

Både på premie- och förmånsbestämd försäkring går avkastningen för det första halvåret 2018 ner jämfört med samma period 2017. Alecta har en hög andel läkemedelsaktier som inte utvecklats lika positivt som andra sektorer, och även undervikten av oljerelaterade aktier jämfört med jämförelseindex ger en negativ påverkan.

– Vi har högre förväntningar på oss själva än vad vi faktiskt levererade sett till avkastningen under det första halvåret. Våra fastighetsinvesteringar har haft en fin utveckling och trots ett utmanande ränteläge håller vi oss i paritet med vårt jämförelseindex på räntesidan vilket är ett styrkebesked. Det är även det faktum att vi ytterligare sänker vår förvaltningskostnadsprocent vilket återigen visar på Alectas fantastiska kostnadseffektivitet, säger Alectas vd Magnus Billing.

I mars meddelade Collectum att Alecta Optimal Pension fick fortsatt förtroende att vara förvalsprodukt för ITP-planen och att Alecta därmed under ytterligare fem år får förvalta den premiebestämda ålderspensionen, dvs både ITP 1 och ITPK, för privatanställda tjänstemän. Alecta utsågs även till ett av de aktiva val en ITP-ansluten pensionssparare kan göra inom traditionell förvaltning, ett så kallat kryssval.

– I korthet innebar upphandlingen att Alecta ytterligare pressar avgiften till 0,09 procent för samtliga ITP-försäkrade, sänker avgiftstaket från 900 kronor till 600 kronor per år och stärker Alectagarantin. Det är lätt att vara stolt över den fina produkt Alecta erbjuder, vår viktigaste uppgift är att bidra till ett hållbart pensionssystem, att säkra ekonomisk trygghet för våra kunder, idag och imorgon. Vi ser fram emot att fortsätta leverera en fin produkt till en rejält låg avgift, säger Alectas vd Magnus Billing.

I slutet av kvartalet ändrade Alectas styrelse konsolideringspolicyn för förmånsbestämda försäkringar. Ändringen görs för att ytterligare värna den högt ställda värdesäkringsambitionen och för att tydliggöra vilka konsolideringsnivåer som krävs för att återbäring ska kunna ges till de försäkrade och till företagen. I och med beslutet tillåts konsolideringsnivån normalt variera mellan 125 och 175 procent. Det är en utvidgning av det intervall (125-155 procent) som gällt sedan 2006.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 2,1 procent under det första halvåret 2018 vilket är 2,3 procentenheter sämre än jämförelseindex*. Under femårsperioden fram till sista juni 2018 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 10,2 procent i genomsnitt per år. Det är 1,6 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande femårsperiod. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgår till 102 miljarder kronor.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 1,7 procent under det första halvåret. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 7,8 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 154 procent den 30 juni 2018. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Alectas solvensgrad var 172 procent den 30 juni 2018.

Nyckeltal, procent

jan - jun 2018

jan - jun 2017

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

2,1

5,8

10,2

Avkastning förmånsbestämd försäkring

1,7

4,0

7,8

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 30 juni

154

156

 

Solvensgrad koncernen, per 30 juni

172

173

 

Förvaltningskostnad koncernen**

0,08

0,09

 

    Varav pensionsprodukter exkl valcentraler**

0,05

0,06

 

Kapitalförvaltningskostnad koncernen**

0,021

0,024

 

 

*Morningstar Blandfond SEK aggressiv med jämförbar placeringsinriktning.

**Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Alectas delårsrapport januari - juni 2018

Nyckelord

Kontakter

Vid frågor, kontakta:
Martin Hedensiö
Chef Kommunikation och hållbarhet
+46 8 441 60 73
martin.hedensio@alecta.se

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Alecta erbjuder ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd inom ramen för tjänstepensionen i en kollektiv försäkringslösning. Vi förvaltar 850 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,4 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder. Collectum administrerar tjänstepensionen.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye