Plikt- och prövningsverket

3 000 värnpliktiga kallas till repetitionsutbildning under 2023

Dela

Plikt- och prövningsverket ansvarar för att skicka kallelser till de värnpliktiga som ska genomföra repetitionsutbildning. Under den här veckan har 300 kallelser gått ut till de värnpliktiga som ska repetitionsutbildas under försvarsmaktsövningen Aurora 23 i slutet av april nästa år.

Under 2023 kommer cirka 3 000 värnpliktiga att kallas till repetitionsutbildning och därmed få en kallelse från Plikt- och prövningsverket, kallelsen kommer sex månader innan det är dags att inställa sig och innehåller praktisk information om vart man ska och när. Själva utbildningen genomförs av Försvarsmakten och det är också de som bestämmer vilka som ska kallas.

Repetitionsutbildning en del av totalförsvarsplikten

Att genomföra repetitionsutbildning omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Blir man kallad är man därför skyldig att inställa sig. Som mest kan man kallas till repetitionsutbildning vid två tillfällen och maximalt 34 dagar på ett år.

- Syftet med repetitionsutbildning är att upprätthålla krigsförbandens förmåga men det är också en förutsättning för att kunna behålla krigsplacerad personal i krigsorganisationen. Krigsplacerad som värnpliktig kan man vara som längst till 47 års ålder, men för det krävs att man tjänstgjort minst vart tionde år, säger Jonny Brandt, personalredovisare på Plikt- och prövningsverket.

Repetitionsutbildning kan innebära att man övar ett helt krigsförbands förmåga men det kan även innebära att man övar enskilda individers förmågor, exempelvis handlar det om uppdateringar på vapensystem eller fordon. Efter utbildningen registrerar Plikt- och prövningsverket vitsord och eventuella nya färdigheter som den värnpliktige fått och det kan resultera i en ny krigsplacering.

Rättigheter och skyldigheter

Är man kallad till repetitionsutbildning är arbetsgivaren skyldig att bevilja tjänstledighet, att göra sin plikt får heller inte innebära att man får sämre utveckling på sitt arbete. Den som fått sin kallelse har också möjlighet att ansöka om uppskov från skyldigheten att genomföra repetitionsutbildning, det kan man göra av bland annat studieskäl eller sociala skäl. Vid ansökan om uppskov görs alltid en bedömning av Plikt- och prövningsverket, skyldigheten att inställa sig gäller tills det finns ett beslut som säger annat.

- Erfarenhetsmässigt vet vi att det är ett antal personer som ansöker om uppskov och det tar vi höjd för genom att upprätta en inkallelsereserv, det är personer som vi kan kalla in för att kompensera för eventuella bortfall så att övningen ändå kan genomföras som planerat, säger Jonny Brandt.

Den som genomför en repetitionsutbildning har rätt till dagersättning som utbetalas av Försäkringskassan samt fria resor till och från inställelseorten.

Kontakter

Om

Plikt- och prövningsverket
Plikt- och prövningsverket
Box 31
651 02 Karlstad

0771-24 40 30https://www.pliktverket.se/

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Myndigheten bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Plikt- och prövningsverket bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet handlar om att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar Plikt- och prövningsverket också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

Plikt- och prövningsverkets uppgift är att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Andra viktiga uppdrag är ansvar för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomförs undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med krav på särskild lämplighet.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 300 anställda finns på fyra orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningskontoren i Malmö, Stockholm och Göteborg.

 

 

Följ Plikt- och prövningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Plikt- och prövningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum