Träbyggnadskansliet

30 år av innovation - på nio minuter

Dela

Idag är industriellt träbyggande en expansiv bransch och ett efterfrågat sätt att bygga. Allt fler inser materialets och byggsättets fördelar och vinster när det kommer till tid, kostnad, kvalitet och direkteffekt på koldioxidutsläpp. Men det har inte alltid varit så. Här ser du hela filmen om ett samarbete som skulle komma att rädda företaget, i stort sett uppfinna ett forskningsämne och samtidigt revolutionera sättet som vi kan bygga på.

Lindbäcks bygg och Luleå tekniska universitet har samarbetar över 30 år för att utveckla industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Genom samarbetet har företaget gått från nära konkurs till att vara en marknadsledande, medan forskargruppen har gått från att mötas av skepsis till att vara världsledande och efterfrågade både i Sverige och internationellt.

I början av nittiotalet befann sig företaget i en kris. Vi var tvungna att fatta ett beslut; gå ner i källaren eller göra någonting annat, som Stefan Lindbäck uttryckte det.

Företaget valde att tänka om och göra nytt. De närmade sig Luleå tekniska universitet för att undersöka möjligheterna att industriellt producera prefabricerade flerbostadshus i trä.

Det var en otrolig tajming. Det som hände i Sverige var att man efter 100 års förbud insåg att det inte alls var fel att bygga trähus som är högre än två våningar. Då tändes det ett intresse från akademiens håll att vara medskapande. Så föddes samarbetet; med ett företag som hade ett behov och en akademisk möjlighet att göra bra och viktig forskning.

Det blev ett långsiktigt och nära samarbete med kontinuerliga innovationer som effektiviserade produktionen och förbättrade produkten. Inte minst kunde bägge parter hjälpas åt att verifiera det nya sättet att bygga höga hus, en teknik som många ställde sig kritiska till.

När jag var och presenterade vad vi gjorde så var det väldigt många ifrågasatte oss och sa: ”Är det i huvud taget möjligt? Så här gör vi ju inte. Vi bygger inte hus på det här sättet”, berättar professor Lars Stehn om dåtidens inställning till industriellt byggande av flerbostadshus i stomme av trä istället för betong.

Marknadens intresse började vända kring 2003 när allt fler beställare insåg att Lindbäcks bygg kom med ett alternativ som hade ett fast pris med en fast funktion och leveranstid till en fast kostnad.

Traditionella i byggandet fungerar inte så. Då gick vi från att vara ett alternativ som blev inkopplade fem i tolv till att blir en första handsval, som Stefan Lindbäck uttryckte det.

I det långa samarbetet har företaget och forskarna hela tiden kunnat validera varandra och såväl utveckla som verifiera det industriella träbyggandets många styrkor och möjligheter. De har längs resans gång också fått med att bevisa att de problem – och många gånger rena myter – som fanns kring brandsäkerhet, påverkan av fukt och problem med akustik redan var lösta genom materialforskning och innovation.

Resultatet är en effektiv processindustri med kapacitet att snabbt, exakt, miljövänligt och kostnadseffektivt producera tusentals lägenheter årligen.

Idag kan bägge parter, såväl forskare som företag, bidra till att möta upp några av samtidens stora utmaningar kring tillväxt, bostadsmarknad och klimatpåverkan med modernt industriellt träbyggande.

Se hela filmen om det trettioåriga samarbetet – sammanfattat på nio minuter.

30 år av innovation - Öka din konkurrenskraft
Fler videor

Kontakter

Bilder

Om

Träbyggnadskansliet
Träbyggnadskansliet
Storgatan 19 (vån 3)
114 51 Stockholm

http://trabyggnadskansliet.se

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus har vi på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik.

Vi leder kommunikationsarbetet kring trä­byggnadsutvecklingen och erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-­ och Möbelföretagen (TMF).

Följ Träbyggnadskansliet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Träbyggnadskansliet

Träbyggindustrin överlämnar färdplan till statsministern3.7.2019 15:17:47 CESTPressmeddelande

Idag överlämnades träbyggsektorns färdplan för 2025 till statsminister Stefan Löfven vid ministerns besök på Stora Ensos fabrik för korslimmat trä i Grums. Färdplanen är framtagen av den samlade träbyggsektorn och ska ses som ett erbjudande till regeringen som i två regeringsförklaringar betonat vikten av att öka det industriella byggandet i trä. Det är en beskrivning av en växande industri som förnyar byggprocessen och som radikalt minskar klimatavtrycket från byggsektorn.

Träbyggindustrin överlämnar färdplan till statsministern3.7.2019 14:51:53 CESTPressmeddelande

Idag överlämnades träbyggsektorns färdplan för 2025 till statsminister Stefan Löfven vid ministerns besök på Stora Ensos fabrik för korslimmat trä i Grums. Färdplanen är framtagen av den samlade träbyggsektorn och ska ses som ett erbjudande till regeringen som i två regeringsförklaringar betonat vikten av att öka det industriella byggandet i trä. Det är en beskrivning av en växande industri som förnyar byggprocessen och som radikalt minskar klimatavtrycket från byggsektorn.

Spännande proposition ger trä unik position2.3.2018 00:00:00 CETPressmeddelande

Åter igen banar politiken väg för ett hållbart byggande där klimat, bostadsförsörjning och samhällsplanering kopplas samman med tvärpolitiska helhetsperspektiv. Denna gång handlade politiken om Gestaltad livsmiljö, men propositionen som stod i fokus inrymde betydligt mer än bara form, design och arkitektur. För trä-Sverige gav innehållet i det omfattande förslaget en tydlig signal: regeringen ser stor potential i trä och industriellt träbyggande, men det slutar inte där. Trä och träbyggande ses som centralt för en hållbar samhällsutveckling, för att nå högt uppsatta mål för klimatet och möta flera samhällsutmaningar. Enligt regeringen är träbyggnadsindustrin är en självklarhet och en nödvändighet; här för satt stanna, växa, skapa tillväxt och bygga hållbara livsmiljöer. En proposition som talar för trä Det var förra torsdagen (22/2) som de tre statsråden kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson p

Stefan Lindbäck tilldelades Trästadens Gnista22.2.2018 00:00:00 CETPressmeddelande

Under konferensen ”Det moderna träbyggandets myter, möjligheter och mervärden” på Grand Hôtel i Stockholm den 2 februari 2018 utdelade Trästad Sverige utmärkelsen Trästadens Gnista. Årets utmärkelse gick till Stefan Lindbäck, VD vid Lindbäcks Bygg. Med utmärkelsen vill Trästad Sverige uppmärksamma insatser som lett till framgångar och synlighet för svenskt träbyggande. Lindbäcks Bygg har satsat stort på världens mest moderna trähusfabrik och tar därmed det industriella byggandet till nya nivåer. Dessutom är det en satsning som satt fokus på jämställdhet inom byggbranschen och på stad och land genom fabrikens placering i Norrbotten. Juryns motivering Med mod, mänsklighet och medvetenhet har Stefan Lindbäck och Lindbäcks Bygg lett byggsverige in i en ny era. Genom satsningen på världens mest moderna trähusfabrik tar företaget det industriella byggandet till nya nivåer och höjder. Stefan Lindbäck nöjer sig inte med det som är utan gör allt för att hela tiden bli bättre, i såväl det stora

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum