Träbyggnadskansliet

Stor delegation från USA besöker Sverige för att studera hållbart byggande i trä

Dela

Den 25–30 juni kommer en delegation från USA tillsammans med kollegor från Storbritannien, Irland och Japan, till Sverige för att studera hållbart industriellt träbyggande. Representanter från det amerikanska bostads- och stadsutvecklingsdepartement med flera kommer besöka kända träbyggnadsprojekt såsom Sara Kulturhus i Skellefteå, Tallen i Piteå och Trikåfabriken i Stockholm, men också ha möten med politiker, myndighets- och näringslivsföreträdare.

Sara Kulturhus och The Wood Hotel i Skellefteå. Fotograf: Patrik Degerma
Sara Kulturhus och The Wood Hotel i Skellefteå. Fotograf: Patrik Degerma Fotograf: Patrik Degerma Redaktionell användning.

Utmaningarna för svenskt bostadsbyggande och byggindustri är många och varierade. Bristen på bostäder, framför allt i storstadsområdena, är ett pågående problem som behöver lösas för att möta den växande befolkningens behov. Men problemen är inte bara nationella utan internationella. Vi står inför utmaningar som klimatförändringar, hållbarhet och resurseffektivitet, där traditionella byggmaterial som stål och betong har sina begränsningar.

Här kommer svenskt industriellt byggande i trä in som en potentiell lösning. Trä som byggmaterial erbjuder flera fördelar som kan hjälpa till att övervinna dessa utmaningar. För det första är trä ett förnybart material som kan odlas och återskapas, vilket gör det till en hållbar lösning för byggindustrin. Skogen är en naturlig resurs i Sverige, och genom att använda trä som huvudsakligt byggmaterial kan vi minska vår klimatpåverkan och främja en cirkulär ekonomi.

Industriellt byggande i trä erbjuder också snabbare och mer effektiva byggprocesser. Genom att använda prefabricerade trämoduler och element kan byggprojekt genomföras med kortare byggtider och bättre kostnadskontroll. Detta är särskilt värdefullt i en tid när behovet av bostäder är brådskande och efterfrågan är hög.

– Sverige är en ledande nation inom hållbart industriellt byggande i trä och utgör en utmärkt fallstudie för vår framtida strategi för att leverera högre kvalitet och mer prisvärda bostäder i USA. Under besöket kommer vi dra lärdomar om hur vi i USA kan påskynda tillväxten inom den inhemska industriella byggnadssektorn för att möta utmaningarna med bostäder till överkomliga priser och klimatförändringarna, säger Ivan Rupnik, fil.dr och docent vid Northeastern University, grundare av MOD X och ledare för delegationen.

– Det finns ett stort internationellt intresse för industriellt byggande i trä från länder som Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och nu USA. Men den svenska kunskapen kring industriellt träbyggande skulle kunna spridas ännu bredare och öka svenska företags exportmöjligheter. Det skulle innebära minskad negativ klimatpåverkan hos mottagarländerna och ökad efterfrågan på högkvalitativa svenska produkter. Sådana här besök är ett ljus i den annars så mörka byggsektorn i Sverige, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli och en av värdarna för det amerikanska besöket.

Bakgrund
Det svenska utbytesprogrammet är en del av samarbetet mellan USA:s bostads- och stadsplaneringsdepartement (HUD) och National Institute of Building Sciences (NIBS) med MOD X för att ta fram en strategisk plan för industriellt byggande (IC) i USA. Programmet syftar till att främja tillväxt och utveckling inom den nationella IC-sektorn med fokus på trähusbyggande. Det övergripande målet är att underlätta och påskynda tillväxten inom den inhemska IC-sektorn för att möta utmaningarna med bostäder till överkomliga priser och klimatförändringarna.

Delar ur det svenska utbytesprogrammet 25–30 juni 2023
Representanter från media är välkomna att bevaka delar av programmet. Vid intresse, vänligen kontakta Alf Karlsson alf.karlsson@thelabyrinth.se 

26–27/6 Skogar, sågverk och korslimmat trä
Delegationen som övernattar på The Wood Hotel i Skellefteå, kommer att resa till Bygdsiljum för att besöka ett av Sveriges äldsta och mest innovativa träproduktsföretag, Holmen Bygdsiljums Sågverk. Gruppen kommer att få en rundvandring på företagets sågverk och deras toppmoderna anläggning för  massivträtillverkning. På vägen norrut kommer deltagarna även att resa genom flera av Sveriges hållbart förvaltade skogar. Besöket innehåller också en förevisning av Sara Kulturhus i Skellefteå.

27/6 Storskaligt modulbyggande
Delegationen kommer att få sällskap av Helena Lidelöw, teknisk chef på Volumetric Building Companies och en ledande global auktoritet inom hållbart prefabricerat byggande. Helena kommer att guida deltagarna genom Lindbäcks fabrik, en av världens största träbaserade fabriker för volymbaserad modulbyggnad, samt Podcomp-anläggningen för automatiserade badrumsmoduler. Delegationen kommer även att besöka bostadsprojektet Tallen i Piteå.

28/6 Timber on Top
Delegationen reser till Stockholm där de får träffa MoKo, ett nystartat företag inom prefabricerat byggande, för en diskussion om affärsmodeller. Deltagarna kommer även att besöka Trikåfabriken, en ikonisk byggnad som ursprungligen uppfördes 1928 och som renoverats enligt principen "Timber on Top ", där massivt trä används som ett verktyg för på- och tillbyggnad av befintliga byggnader.

29/6 Arbetskraft, lagstiftning och prisvärda bostäder
Stockholmsbesöket fortsätter med visning av en rad färdigställda träbyggnadsprojekt som levererats av ledande svenska företag, inklusive Folkhem och BoKlok. Delegationen kommer också att träffa politiker och myndighetsrepresentanter som är involverade i industriellt byggande, och dagen avslutas med ett seminarium på amerikanska ambassaden.

30/6 Symposium och workshop
Sverigeprogrammet avslutas med en heldagskonferens i två delar. Den första delen består av en inblick i prefabricerat byggande i USA, Storbritannien, Japan och Sverige, följt av en frågestund. Den andra delen utgörs av en interaktiv workshop som syftar till att identifiera internationell bästa praxis för att övervinna hinder och utnyttja prefabricerat byggande fullt ut för att uppnå mer hållbart, motståndskraftigt och rättvist bostadsbyggande för alla invånare.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sara Kulturhus och The Wood Hotel i Skellefteå. Fotograf: Patrik Degerma
Sara Kulturhus och The Wood Hotel i Skellefteå. Fotograf: Patrik Degerma
Ladda ned bild
Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli
Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli
Ladda ned bild
Ivan Rupnik, Ph.D., Associate Professor at Northeastern University and founding partner of MOD X
Ivan Rupnik, Ph.D., Associate Professor at Northeastern University and founding partner of MOD X
Ladda ned bild

Om oss

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för ökat träbyggande och tillväxt av den industriella träbyggsektorn i Sverige. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Följ Träbyggnadskansliet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Träbyggnadskansliet

Träbyggandet visar vägen – Har kortat byggtiden med 3 månader och höjt produktiviteten med 30 procent!8.12.2021 16:53:29 CET | Pressmeddelande

Den industriella träbyggnadssektorn har höjt produktiviteten med 30 % och kortat byggtiden med 3,3 månader. De resultaten visar en ny studie av den industriella träbyggsektorn gjord av Luleå Tekniska Universitet (LTU). Studien presenterades av professor Lars Stehn på ett seminarium i riksdagen under torsdagen. Den traditionella byggindustrin har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant, den industriella träbyggnadsindustrin. Nu finns studien "Produktivitetsmått för Industriellt träbyggande" tillgänglig.

Är industriellt byggande lösningen på byggindustrins produktivitetsutmaning? Nu tar träbyggnadsindustrin reda på svaret.14.4.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Medan de flesta industrigrenar ständigt förbättrar sin produktivitet och ofta förmår att sänka sina kostnader och priser över tid, tycks byggindustrin stå och stampa. Ett flertal studier från olika länder pekar entydigt på att den traditionella byggindustrin under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant, den industriella träbyggnadsindustrin. Nu startar Luleå tekniska universitet (LTU) ett projekt som ska ta reda på branschens prestanda.

Träbyggindustrin överlämnar färdplan till statsministern3.7.2019 15:17:47 CEST | Pressmeddelande

Idag överlämnades träbyggsektorns färdplan för 2025 till statsminister Stefan Löfven vid ministerns besök på Stora Ensos fabrik för korslimmat trä i Grums. Färdplanen är framtagen av den samlade träbyggsektorn och ska ses som ett erbjudande till regeringen som i två regeringsförklaringar betonat vikten av att öka det industriella byggandet i trä. Det är en beskrivning av en växande industri som förnyar byggprocessen och som radikalt minskar klimatavtrycket från byggsektorn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum