Alecta

Rekordlåga avgifter i ny avtalsperiod för ITP

Dela
Alectas finansiella rapport tredje kvartalet 2018. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 september 2017.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 9,7 procent i årstakt den senaste femårsperioden (11,5).
• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 7,5 procent i årstakt den senaste femårsperioden (8,3).
• Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,05 (0,06).
• Kapitalförvaltningskostnadsprocent var 0,021 (0,022).

Sedan 2008 administrerar Collectum vart femte år valet av förvalsleverantör för den premiebestämda ålderspensionen inom ITP-planen, dvs både ITP 1 och ITPK, för privatanställda tjänstemän. Den 1 oktober inleds den tredje perioden sedan upphandlingen infördes, och Alecta är återigen valt till förvalsbolag. Tredje kvartalet har präglats av förberedelser för den nya planen, och god avkastning.

–Tredje kvartalet avslutas med en avkastning på 9,7 procent i årstakt den senaste femårsperioden för Alecta Optimal Pension. Det är glädjande, även om vi den senaste tiden inte levererat en avkastning i paritet med de högt satta mål vi sätter på oss själva, Alecta är en långsiktig aktör och vi ser med stor förhoppning på nästkommande fem år inom ITP, säger Alectas vd Magnus Billing.

Alecta arbetar kontinuerligt med att sänka kostnaden och därmed avgiften som vi tar ut för att förvalta pensionskapitalet. Från den 1 oktober betyder det att samtliga ITP-försäkrade med Alecta Optimal Pension får ytterligare sänkt avgift från 0,10 procent till 0,09 procent. Dessutom är avgiftstaket sänkt från 900 kronor till 600 kronor per år.  

– Låga avgifter är en förutsättning för en god pension. Vi sätter en stolthet i att pressa priser och hålla en hög kostnadseffektivitet. Ett hållbart pensionssystem som levererar kundvärde bygger på att god avkastning skapas genom ansvarsfulla investeringar, låga avgifter och en lättbegriplig produkt säger Alectas vd Magnus Billing.

Avkastningen under de tre första kvartalen uppgick till 5,9 (7,9) procent för premiebestämd och 4,1 (5,5) procent för förmånsbestämd försäkring.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 5,9 procent under de tre första kvartalen 2018, vilket är 0,8 procentenheter sämre än jämförelseindex*. Under femårsperioden fram till sista september 2018 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 9,7 procent i genomsnitt per år. Det är 1,2 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande femårsperiod. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgår till 109 miljarder kronor.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 4,1 procent under de tre första kvartalen, vilket är 0,9 procent sämre än jämförelseindex. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 7,5 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 159 procent den 30 september 2018. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd fösäkring uppgår till 765 miljarder kronor.

Alectas solvensgrad var 177 procent den 30 september 2018.

Nyckeltal, procent

jan - sep 2018

jan - sep 2017

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

5,9

7,9

9,7

Avkastning förmånsbestämd försäkring

4,1

5,5

7,5

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 30 september

159

158

 

Solvensgrad koncernen, per 30 september

177

175

 

Förvaltningskostnad koncernen**

0,08

0,09

 

    Varav pensionsprodukter exkl valcentraler**

0,05

0,06

 

Kapitalförvaltningskostnad koncernen**

0,021

0,022

 

*Morningstar Blandfond SEK aggressiv med jämförbar placeringsinriktning.

**Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Vid frågor, kontakta
Christina Malmberg Hägerstrand

Chef Extern kommunikation och Presschef

+46 72 855 93 29

christina.hagerstrand@alecta.se

Nyckelord

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Alecta erbjuder ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd inom ramen för tjänstepensionen i en kollektiv försäkringslösning. Vi förvaltar 870 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,4 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder. Collectum administrerar tjänstepensionen.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye