Göteborgs stift

66 miljoner till kyrkor i Göteborgs stift

Dela
Sammanlagt 135 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och västra delen av Västergötland får dela på 66 miljoner kronor under 2020-2021. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen till restaureringar etc av kyrkor som fördelats över projekt i Göteborgs stift. Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor och som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda.
Hälleviksstrands kyrka. Foto Carina Frykman
Hälleviksstrands kyrka. Foto Carina Frykman

Totalt över landet kommer 460 miljoner kr i Kyrkoantikvariska ersättning (KAE) att fördelas, under förutsättning av att riksdagen beslutar enligt förslag. Göteborgs stift får 54 miljoner kr.  Utöver detta anslag omfördelas överbliven ersättning från tidigare år. Tillsammans får kyrkorna i Göteborgs stift dela på drygt 66 miljoner kr fördelat på 260 projekt.

När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrktomter, kyrkliga inventarier.

Kyrkornas kulturhistoriska värden ska vårdas och bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, underhåll och förändringar. Den grundläggande principen är att Svenska kyrkan och kulturmiljövården i dialog ska söka lösningar som balanserar bevarande med förändringsbehov så att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Ersättningen utgör bara en del av finansieringen, en egeninsats krävs också av församlingarna för att projekten ska kunna genomföras. I genomsnitt står församlingarna själva, genom de tillhörigas medlemsavgifter, för halva kostnaden.

För samtliga kyrkor som får KAE, se bilaga nedan (KAE 2020 Beslutslista.pdf).

Här följer några av de projekt i Göteborgs stift som får KAE:

Göteborg

Västra Frölunda kyrka: Sammanlagt 4,7 milj kr fördelat på tre projekt; utvändig renovering, invändig renovering samt konservering av fast inredning och inventarier.

Angereds kyrka: 98.000 kr för renovering av klockstapel.

Vasakyrkan: 129.000 kr för konservering och omsömnad av mässhakar.

Bohuslän

Grebbestads kyrka: 352.000 kr för dränering.

Hälleviksstrands kyrka: 1 milj kr för renovering av fönster och fasad.

Resö kyrka: 411.000 kr för tjärning av fasad samt fönsterrenovering.

Halland

Eldsberga kyrka: 111.000 kr för installation av system för klimatstyrning.

Skummeslövs kyrka: 51.000 kr för rengöring av orgel.

Kvibille kyrka: 23.000 kr för konserveringsutredning invändigt måleri.

Västergötland

Skene kyrka: 375.000 kr för byte av brand- och inbrottslarm.

Skephults kyrka: 108.000 kr för konservering av altartavla.

Starrkärrs kyrka: 1 milj kr för renovering av torntak samt byte av rötskadat timmer.

Kontakt Halland och Göteborg:
Sara Strindevall Språng, stiftsantikvarie, 031-771 30 47

Kontakt Bohuslän och Västergötland:
Elin Lif, stiftsantikvarie, 031-771 30 20

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

Tel:0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Hälleviksstrands kyrka. Foto Carina Frykman
Hälleviksstrands kyrka. Foto Carina Frykman
Ladda ned bild

Dokument

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye