Alecta

Alectas kvartalssiffror för tredje kvartalet 2019

Dela
Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 september 2018.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 7,6 procent (9,7) i årstakt den senaste femårsperioden.
• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 5,9 procent (7,5) i årstakt den senaste femårsperioden.
• Förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,05 (0,05).
• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,020 (0,021).

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 14,5  procent under de tre första kvartalen 2019, vilket var 4,1 procent sämre än jämförelseindex*. Under femårsperioden fram till sista september 2019 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,6 procent i genomsnitt per år. Det är 0,4 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under motsvarande femårsperiod. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 131 miljarder kronor (109) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 10,6 procent under de tre första kvartalen 2019, vilket är 1,4 procentenheter bättre än jämförelseindex**. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 5,9 procent, vilket var 0,4 procent sämre än jämförelseindex under motsvarande femårsperiod. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 142 procent den 30 september 2019. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 797 miljarder kronor (765) vid periodens utgång.

Alectas solvensgrad var 159 procent den 30 september 2019.

Nyckeltal, procent

jan - sep 2019

jan - sep 2018

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

14,5

5,9

7,6

Avkastning förmånsbestämd försäkring

10,6

4,1

5,9

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 30 september

142

159

 

Solvensgrad koncernen, per 30 september

159

177

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen***

0,08

0,08

 

    Varav pensionsprodukter exkl. valcentraler***

0,05

0,05

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen***

0,020

0,021

 

 *Morningstar Blandfond SEK aggressiv med jämförbar placeringsinriktning.

**Livbolagens branschgenomsnitt exklusive Alecta

***Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Se även vår finansiella kalender för 2019/2020

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar över 900 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,5 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye