E.ON Sverige AB

E.ON välkomnar lösningen med regeringen för att lösa kapacitetsbristen

Dela
E.ON välkomnar lösningen med regeringen för att lösa kapacitetsbristen. Den är ett viktigt steg som möjliggör klimatomställning, men det behövs fler åtgärder. Lösningen förbättrar investeringsvillkoren i elnäten och ger E.ON möjlighet att använda Heleneholmsverket som kapacitetsreserv med förnybar svensk biogas. I samtalen har regeringen visat ett stort intresse för E.ONs innovativa handelsplats för effekt, säger Johan Mörnstam, vd för E.ON Energidistribution.
Bild E.ON: Johan Mörnstam, vd för EON Energidistribution, Energiminister Anders Ygeman och Pågens vd, Anders Carlsson Jerndal.
Bild E.ON: Johan Mörnstam, vd för EON Energidistribution, Energiminister Anders Ygeman och Pågens vd, Anders Carlsson Jerndal.

Elektrifieringen av samhället är en förutsättning för hållbar tillväxt och den pågående klimatomställningen. Utan tillräcklig kapacitet i elnäten kan en ökad elektrifiering inte genomföras. E.ON har därför under en längre tid varnat för kapacitetsbrist i elnäten och sökt en dialog med berörda parter. Sedan en tid har det pågått samtal mellan E.ON och infrastrukturdepartementet om en lösning. Samtalen har nu lett till ett resultat som säkrar elförsörjningen för befintliga och nya elnätskunder i södra Skåne. Lösningen är bra för våra kunder, bra för tillväxten i Skåne och bra för miljön, eftersom klimatsmart el även fortsättningsvis kan erbjudas där den behövs.

- Kapaciteten i elnätet är en förutsättning för klimatomställningen och en oerhört viktig fråga för Skåne och vi är mycket glada för den lösning vi uppnått som säkrar både befintliga och nya kunders behov i närtid. För att långsiktigt trygga kapaciteten i stamnätet behöver Svenska Kraftnät komma i mål med sina investeringar, säger Johan Mörnstam.

Konkret innebär lösningen att Skåne får ökad kapacitet tack vare en kombination av att Heleneholmsverket används som kapacitetsreserv, projektet SWITCH bistår med optimering av energianvändningen i näten samt att Svenska Kraftnät har tagit fram en temporär lösning som stöttar upp i situationer av akut kapacitetsbrist. Detta innebär att de nu kända behoven av nyanslutningar kan genomföras, fram till 2024 då stamnäten till Södra Sverige är utbyggda.

- Vi sjösätter projektet SWITCH redan den 5 november. SWITCH är en marknadsplats för handel med effekt inom ramen för EU-projektet CoordiNET. De kunder som är anslutna till SWITCH kan sänka sin förbrukning när det finns brist i  näten eller höja sin elproduktion när det finns behov för det. Tack vare det kan energianvändningen i näten optimeras och vi är glada för att regeringen visat intresse för projektet, säger Johan Mörnstam.

De senaste tre åren har E.ON investerat 9,5 miljarder kronor i elnäten. Lösningen innebär att villkoren för elnätsinvesteringar förbättras, vilket underlättar för E.ON att ha en fortsatt offensiv investeringsplan. E.ONs stora outnyttjade intäktsutrymme från tidigare år kan enligt lösningen användas för investeringar. Samtidigt kommer E.ON att genomföra en sänkning av nätavgifterna. Sänkningens storlek kommer att variera beroende på område och sänkningen kommer att genomföras under första halvåret 2020.

- Vi hoppas att den framgångsrika dialogen mellan regeringen och energibranschen fortsätter och att långsiktiga villkor för nätkapaciteten säkerställs. Energibranschen tillsammans med andra aktörer har nyligen överlämnat en omfattande lista till regeringen med förslag för en bättre nätkapacitet. Regeringen och de övriga partierna i energiöverenskommelsen bör titta på den åtgärdslistan, avslutar Johan Mörnstam.

Kontakter

Bilder

Bild E.ON: Johan Mörnstam, vd för EON Energidistribution, Energiminister Anders Ygeman och Pågens vd, Anders Carlsson Jerndal.
Bild E.ON: Johan Mörnstam, vd för EON Energidistribution, Energiminister Anders Ygeman och Pågens vd, Anders Carlsson Jerndal.
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye