Alecta

Högsta avkastningen på tjugo år - Alectas finansiella rapport helåret 2019

Dela
Siffror inom parentes avser nyckeltal per 31 december 2018.
Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn
Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn
  • Avkastningen under 2019 var den bästa på 20 år. 20,3 procent för premiebestämd försäkring Alecta Optimal Pension och 14,1 procent för förmånsbestämd försäkring.
  • Alecta Optimal Pensions avkastning 7,7 procent (6,7) i årstakt senaste femårsperioden.
  • Förmånsbestämd försäkrings avkastning 5,8 procent (5,6) i årstakt senaste femårsperioden.
  • Förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter exklusive valcentraler 0,05 (0,05).
  • Kapitalförvaltningskostnadsprocenten 0,022 (0,019).
  • Höjer de förmånsbestämda pensionsutbetalningarna med 1,45 procent, motsvarande inflationstakten.
  • Sänker sjukförsäkringspremien till följd av lägre sjuklighet för tjänstemännen.
  • Alecta vann IPE Awards för Europas Bästa tjänstepensionsbolag och Bästa ränteförvaltare.
  • Som första kapitalförvaltare i världen certifierade enligt ESG4Real:s hållbarhetsprinciper, och anslutit sig till investerarinitiativet Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) med målsättning att portföljerna ska vara klimatneutrala 2050.

- Under året har Alecta lyckats leverera den bästa avkastningen på tjugo år och samtidigt höjt de förmånsbestämda pensionerna och sänkt riskpremierna för sjukförsäkring, utvecklat vårt kundmöte och drivit ett ambitiöst förbättringsarbete. Det är ett styrkebesked från våra medarbetare, och ett glädjebesked för våra kunder som får en bra pension nu och i framtiden. Lika glädjande är det att vi dessutom utnämnts till Europas bästa tjänstepensionsbolag, säger Alectas vd Magnus Billing.

Under 2019 var avkastningen för den premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension 20,3 procent, och för den förmånsbestämda försäkringen var den 14,1 procent. Därmed är 2019 det bästa året på över två decennier för Alecta, sett till avkastning. Bakgrunden är stigande börser världen över och en stark fastighetsmarknad, samt sjunkande räntor under året som bidragit till att även de räntebärande tillgångarna nått positiv avkastning.

Under året har kapitalförvaltningen reviderat placeringsriktlinjerna för att långsiktigt säkra god avkastning och goda pensioner. Framför allt avser revideringen ett bredare urval av tillgångsslag, företrädesvis en ökning av andelen reala tillgångar.

Under 2019 har Alecta genomfört flera större investeringar, t ex 6,2 miljarder kronor i Heimstaden Bostad AB, med ett ytterligare framtida åtagande på 7,5 miljarder kronor, 0,8 miljarder kronor för en minoritetsandel i det onoterade svenska internetapoteket apotea.se samt 1 miljard kronor i Afrikas första sociala statsobligation.

Dessutom blev Alecta, som första kapitalförvaltare i världen, certifierade enligt ESG4Real:s hållbarhetsprinciper, som utfärdas av Responsible Investors Alliance International (RIA International). Alecta anslöt sig även till ett investerarinitiativ – Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) - med den gemensamma målsättningen att investeringsportföljerna ska vara klimatneutrala 2050.

Vidare beslöt Alectas styrelse att höja förmånsbestämda pensionsutbetalningar och intjänade pensionsrätter (så kallad fribrevsuppräkning) med 1,45 procent och att sänka riskpremierna för sjukförsäkring. Alecta har höjt pensionsutbetalningarna i takt med inflationen sedan ITP-planens tillkomst 1960.

Under hösten lanserade Alecta en betaversion av ett nytt internetkontor där Alectas 35.000 företags- och ombudskunder bland annat kan hämta uppgifter om de anställdas ITP-försäkringar, göra kostnadsberäkningar, ta fram prognoser och administrera behörigheter. Detta var första gången som Alecta gör en betaversion publik och låter kunderna vara med och testa i verklig skala innan den slutliga versionen lanseras. I januari 2020 lanserades det nya internetkontoret, och den återkoppling som kommit från företagskunderna är mycket positiv. Det är ett bra exempel på Alectas omvandling till ett mer kunddrivet företag med ett mer agilt arbetssätt.

Det interna arbetet med att förändra arbetssätt och rutiner med nytt förhållningssätt och nya IT-verktyg inom ramen för strategiarbetet Alecta 2023 har under året pågått med hög intensitet. Syftet är ökad effektivitet och flexibilitet för att bättre kunna anpassa tjänster och kundmöte efter kundernas behov, få en ännu effektivare kapitalförvaltning som ger fortsatt hög avkastning samt att bli en mer motiverande och engagerande arbetsgivare.

Under året erhöll Alecta även två prestigefulla utmärkelser från IPE Awards som Europas bästa Multi-Employer/Professional Pension Fund (tjänstepensionsbolag) och Fixed Income (ränteförvaltning). Priset delas ut av tidningen Investments and Pensions Europe.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 20,3 procent under helåret 2019. Under femårsperioden fram till 31 december 2019 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,7 procent i genomsnitt per år. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 141 (103) miljarder kronor vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 14,1 procent under helåret 2019. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 5,8 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 148 procent den 31 december 2019. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 822 (721) miljarder kronor vid periodens utgång.

Alectas solvensgrad var 169 procent den 31 december 2019.

Nyckeltal, procent

jan - dec 2019

jan - dec 2018

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

20,3

-3,5

7,7

Avkastning förmånsbestämd försäkring

14,1

-2,0

5,8

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 31 december

148

142

 

Solvensgrad koncernen, per 31 december

169

161

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,08

0,08

 

  Varav pensionsprodukter exkl valcentraler*

0,05

0,05

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,022

0,019

 

*Nyckeltalet baserat på rullande 12 månader.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn
Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn
Ladda ned bild

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 960 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye