Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

46 projekt för unga får dela på 21 miljoner kronor i EU-bidrag

Dela
47 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 21 miljoner kronor (1 975 355 Euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I 2020 års första ansökningsrunda, som påbörjades den 11 februari, fick MUCF in totalt 90 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 35 projekt och fördelar cirka 15 miljoner kronor (1 409 920 Euro). En stor del av ansökningarna handlar om demokratiskt deltagande, inkludering samt kreativitet och kultur.

MUCF fick 12 projektansökningar till Europeiska Solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6 miljoner kronor (565 435 Euro) i bidrag till 11 projekt. Majoriteten av ansökningarna handlar om arbete inom ungdomssektorn, demokratiskt deltagande och samhällsutveckling.

- När ansökningarna skickades in i början av februari var det svårt att förutspå den påverkan som corona sedan kom att få på möjligheterna att genomföra internationella projekt som planerat. Men med en tät dialog med våra organisationer har vi kunnat hitta smarta lösningar så att projekten trots allt kan genomföras och komma unga till nytta. Det har handlat om allt från att påbörja vissa aktiviteter digitalt till att helt enkelt förlänga projekttider eller skjuta fram projekt, säger Ellen Gosdoum som är chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF.

Hittills under 2020 har MUCF även beviljat Jönköpings kommun, Stiftelsen Funka och Bromma Folkhögskola varsin Quality Label. Det är EU:s kvalitetsmärkning som innebär att kommuner och organisationer får ta emot eller sända volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren.

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv till 35 projekt, till exempel:

  • Hallands länsförbund av 4H i Falkenberg får medel för projektet ”Palestina Sverige Utbyte” där de planerar att genomföra ett ungdomsutbyte i Betlehem i Palestina i höst. I ungdomsutbytet som genomförs tillsammans med den palestinska partnerorganisationen kommer 16 ungdomar att delta. Syftet med projektet är att stärka ungdomarnas ledarskapsförmågor och internationella förståelse samt öka deras förståelse för andra kulturer och livsåskådningar. Projektet ska även bidra till ökad kunskap inom konflikthantering, både för deltagare och organisationer. Deltagarna kommer att vara mellan 18–25 år.
  • Klubb Spelkällan i Luleå får medel för att utföra projektet ”Sweden Boardgame Event”. Projektet är ett ungdomsutbyte med 30 deltagare mellan 18–30 år från Sverige, Grekland, Island, Polen, Rumänien och Tjeckien. Utbytet ska äga rum under sju dagar i Luleå över årsskiftet 2020–2021. Syftet med projektet är att använda brädspel och spelutveckling som verktyg för att lyfta diskussioner om sociala utmaningar och europeiska värderingar för att utmana deltagarna till att utvärdera och utveckla sina egna värderingar. Projektet planerar att inkludera personer med begränsade möjligheter, främst personer som har sociala utmaningar.
  • Ungdomsfronten i Södertälje får medel för projektet ”Short Stories - Big Changes”. Projektet, som är ett innovationsprojekt inom strategiskt partnerskap, vill bidra till en ökad integration av nyanlända ungdomar genom att ta fram en metodik där ungdomsledare använder storytelling för att stärka ungdomarnas självkänsla. Som ett andra steg vill de ta fram kortfilmer med ungdomar som lyckats i respektive land. Dessa ska då användas som förebild för andra ungdomar och för ungdomsledare. Projektet består av partners från Sverige, Italien, Bulgarien och Tyskland.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från EU-programmet från Europeiska Solidaritetskåren till 11 projekt, till exempel:

  • Awesome People i Örebro kommer att genomföra ett solidaritetsprojekt som ska ledas och implementeras av fem ungdomar. Projektet kommer bestå av fem 24 timmars camps för omkring tio ungdomar åt gången inom olika teman, till exempel mental hälsa, HBTQ, rasism och inkludering. Projektidén grundar sig i att många unga vill vara med och förändra, men har ingen naturlig mötesplats för att träffas och utveckla idéer tillsammans. Projektet kommer att ge unga möjligheter att utveckla idéer och ge dem verktyg för att driva igenom förändringar i områden som intresserar dem.
  • Föreningen Stapelbädden (STPLN) i Malmö ska ta emot tre volontärer till ett volontärprojekt. Projektet ska använda storytelling som verktyg för social förändring, vilket ska bidra till att volontärerna får nya erfarenheter och färdigheter. Volontärerna kommer att ges både kreativ frihet och stöd till att utforska nya kommunikationsmetoder för idéburna organisationer för att engagera såväl befintliga som nya målgrupper.
  • Svenska Kyrkan Örby-Skene Församling ska ta emot fem volontärer från Frankrike, Tyskland och Österrike till församlingens ungdomskommunitet Agapegården. Syftet med projektet är att skapa en trygg och naturlig mötesplats för ungdomar i närområdena. Huvudaktiviteten är att kommuniteten skall fungera som ett öppet hus några dagar och kvällar i veckan för lokala ungdomar. Volontärerna kommer även att engageras i organisationens egna verksamheter.

FAKTA/OM EU-programmen och MUCF:s roll:

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny satsning under pandemin: 80 miljoner i bidrag till civilsamhället för att hjälpa socialt särskilt utsatta3.3.2022 14:22:15 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får på nytt i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under pandemin. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor denna gång. Under åren 2020 och 2021 har myndigheten fördelat totalt cirka 200 miljoner kronor i stöd till 40 organisationer. - Möjligheten att återigen få förmedla bidrag till civilsamhället i spåren av pandemin är betydelsefull, de här pengarna gör verklig nytta för många människor. Vi vet också att många organisationer drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och är i behov av stöd, säger generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen ingår i den extra ändringsbudget som riksdagen beslutat om och syftet är att mildra effekterna av pandemin för samhällets mest utsatta. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar som bedriver verksamhet som riktar sig till exempelvis hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsi

Ny rapport från MUCF: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök i Sverige1.3.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det visar den rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. - Resultaten tyder på att mer behöver göras så att alla unga kan leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Det finns skäl för regeringen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstifta mot omvändelseförsök och då inte bara gällande barn under 18 utan även vuxna personer, säger generaldirektör Lena Nyberg. I juli 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelse

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Viktigt att fortsätta satsa på mötesplatser för unga hbtqi-personer”28.2.2022 08:28:08 CET | Pressmeddelande

I dag publicerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sin slutrapport om regeringsuppdraget att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler insatser för att skapa trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, inte minst i landsbygdskommuner. Det behövs också ökad kunskap om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete i den öppna fritidsverksamheten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF har i tidigare rapporter visat att unga hbtqi-personer möter särskilda hinder under sin fritid. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtqi-personer är dessutom i högre utsträckning utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga. 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Inom ramen för uppdraget presenterade myndigheten i mars 2021 en kartläggning som visade att

10 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag11.2.2022 12:01:37 CET | Pressmeddelande

10 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I den här ansökningsrundan, som påbörjades den 3 november förra året, fick MUCF in totalt 26 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Rundan ligger under den programdel som handlar om Partnerskap för samarbete, där organisationer kan söka om bidrag för projekt som handlar om samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Myndigheten beviljar bidrag till 10 projekt och fördelar cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Uppsala och Uddevalla. En stor del av ansökningarna handlar om klimatförändringar och hållbarhet samt inkludering. - När vi summerar rundan ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse för att söka partnerskap för samarbete, vilket vi tycker är roligt och lovande

MUCF får ansvar för Europaåret för unga 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”  28.1.2022 14:34:35 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022. - Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva. - Genom att göra 2022 till Europaåret för unga hjälper vi unga européer att försvara och främja frihet och solidaritet, våra värden och möjligheter för alla. Det är vi skyldiga alla dem som har drabbats hårdast av pandemin och som nu måste få sina liv tillbaka, sa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye