We Effect

Ny rapport: ”Avsätt en procent av Sveriges krispaket till världens mest utsatta”

Dela
FN varnar för att en halv miljard människor kan bli fattiga i coronapandemins spår, och att hungersnöden kan fördubblas. I en ny rapport om effekterna av pandemin för världens mest utsatta föreslår sju svenska biståndsorganisationer att Sverige avsätter motsvarande en procent av det inhemska krisstödet till att stötta världen ur krisen.

- Pandemin sprider sig fortfarande med alarmerade framfart i världen. Vad vi tydligt ser i den här rapporten är att det är världens mest utsatta som drabbas hårdast. Sverige behöver göra en extra insats globalt för en tryggare värld för alla, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna.

Biståndsorganisationerna IM, Islamic Relief, Kvinna till Kvinna, Plan International Sverige, Rädda Barnen, Svenska missionsrådet och We Effect publicerar idag en gemensam rapport som sammanställer vittnesmål om coronapandemins konsekvenser från civilsamhällesorganisationer runt om i världen.

Av dessa vittnesmål ser man tydligt att fattigdomen ökar, barn drabbas hårt, kvinnor och flickor är särskilt utsatta, det demokratiska utrymmet krymper, och civilsamhället har svårt att nå de mest sårbara.

- Vi ser hur årtionden av framsteg i kampen mot fattigdomen håller på att omintetgöras. De akuta humanitära behoven ökar dramatiskt samtidigt som utvecklingsinsatser har fått ställas in. Risken är att vi halkar ännu längre efter i arbetet med att uppnå Agenda 2030, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige.

Rapporten ger en rad konkreta rekommendationer för hur Sverige kan agera för att stötta världens mest utsatta under och efter krisen. Ett förslag är att Sverige ska avsätta en procent av våra inhemska stödpaket till en global Build Back Better-fond för att bidra till att finansiera uppbyggnaden av hållbara samhällen efter krisen.

I juni 2020 omfattade de svenska stödpaketen minst 200 miljarder kronor. En procent av detta skulle bli drygt 2 miljarder kronor till en Build Back Better-fond.

- Det här är den värsta kris som drabbat världen i vår tid. Den kräver att vi tänker nytt och tänker om. Det är uppenbart att mer resurser måste till för att stötta låginkomstländerna att hantera krisen och för att bygga en tryggare värld för alla efter krisen, säger Martin Nihlgård, generalsekreterare, IM.

Rapporten slår även larm om att begränsningar av rörelsefrihet, mötesfrihet, yttrandefrihet och religions- och övertygelsefrihet under undantagstillstånd och nödlagar har slagit direkt mot civilsamhällets möjligheter att stötta de mest utsatta under pandemin.

- Det är demokratin som hotas. Så snart pandemin börjar avta måste Sverige arbeta inom FN, EU och organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, för att alla länder som har utlyst nödlagar under krisen ska återgå till ordinarie lagstiftning, säger Anders Malmstigen, generalsekreterare, Svenska missionsrådet.

Rapportsläpp och politikerdebatt

Rapporten lanseras i dag, 17 juni, med en livesänd politikerdebatt på Facebook kl 13.00-14.00. Deltagare är:

Magnus Ek, riksdagsledamot (C)
Janine Alm Ericson, riksdagsledamot (MP)
Magdalena Schröder, riksdagsledamot (M)
Kenneth G Forslund, riksdagsledamot (S)

Moderator:
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

Rapporten finns att ladda ner som pdf på We Effects hemsida.

För mer information och intervjuer, kontakta gärna:

Det går även bra att kontakta:

Anna Koblanck, Medieansvarig, We Effect: anna.koblanck@weeffect.org, 072-070 17 81

Fakta: så slår coronakrisen mot världens mest utsatta

  • FN varnar för att en halv miljard människor kan försättas i fattigdom på grund av coronakrisen, och att antalet människor i världen som lider hungersnöd kan fördubblas till 265 miljoner. Källa: FN
  • Vaccinationer mot mässlingen har ställts in i minst 23 länder till följd av coronapandemin, vilket drabbar 78 miljoner barn upp till nio års ålder som annars hade erbjudits skydd. 2018 dog över 140 000 människor i världen av mässlingen, de flesta barn under fem år. Källa: FN, WHO
  • Den nästintill världsomspännande lock-down som varit under våren har lett till uppskattningsvis 15 miljoner fler fall av mäns våld mot kvinnor och flickor, beräknat på en tre-månadersperiod. Källa: UNFPA
  • I 48 länder har myndigheterna vidtagit åtgärder under coronapandemin som hotar det demokratiska utrymmet. I ytterligare 34 länder har myndigheterna agerat på ett sätt som till viss del hotar demokratin. Källa: V-Dem Institute, Göteborgs universitet

Pressbild bifogas. Teplockerskan Kokila på Sri Lanka arbetar iklädd munskydd under coronapandemin. Enligt FN:s livsmedelsprogram, WFP, kan störningar i logistik och värdekedjor få avgörande konsekvenser för världens livsmedelsförsörjning i spåren av coronapandemin och slå särskilt hårt mot människor som lever i världens fattigaste länder. Foto: Sachithra Kamburapola

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

We Effect
We Effect
Östgötagatan 90
116 64 Stockholm

08-120 371 56https://www.weeffect.se/

We Effect är den svenska kooperationens biståndsorganisation med verksamhet i ett 20-tal länder tillsammans med 200 partnersorganisationer. We Effect arbetar för att utrota fattigdomen i världen genom att verka för jämställdhet, klimaträttvisa, hållbar utveckling och hjälp till självhjälp. Organisationen grundades 1958 och är världens största kooperativa biståndsorganisation.

Följ We Effect

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från We Effect

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye