Universitetssjukhuset Örebro

Antibiotikaresistenta E. coli-bakterier är vanliga i Örebros vatten

Dela
Avloppsvatten är sannolikt en viktig orsak till att antibiotikaresistenta bakterier sprids i miljön. Det visar forskning från en studie som har gjorts inom Region Örebro län. ”Det är oerhört viktigt att övervaka och följa spridningen av dessa bakterier för att tidigt kunna upptäcka eventuella utbrott”, säger biomedicinska analytikern Anna Fagerström.
Urinodling där det växer E. coli. Urinprovet som har odlats på plattan kommer från en patient. Foto: Elin Abelson.
Urinodling där det växer E. coli. Urinprovet som har odlats på plattan kommer från en patient. Foto: Elin Abelson.

I hennes forskning har hon framförallt studerat en bakterieart som kallas E. coli, Escherichia coli. Det är en bakterie som återfinns i normalfloran i tarmen hos människor och djur men är också den vanligaste orsaken till urinvägsinfektion och den kan även orsaka allvarligare infektioner såsom blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

– I mitt forskningsarbete har jag satt upp nya metoder för att genetiskt karaktärisera ESBL-producerande E. coli. I framtiden kan de metoderna användas för att snabbt upptäcka utbrott av dessa bakterier och därigenom förhindra ytterligare smittspridning, säger Anna Fagerström, biomedicinsk analytiker på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

På senare år har förekomsten av antibiotikaresistenta E. coli ökat kraftigt över hela världen. Antibiotikaresistens kan bero på flera mekanismer hos bakterierna. En vanlig mekanism hos E. coli är att de producerar ESBL-enzymer. I Sverige är cirka 5-7 procent av svenskarna bärare av ESBL-producerande E. coli i sin tarmflora. Dessa bakterier har även påträffats hos djur och i vattenmiljön.

– Syftet med min avhandling var att studera ESBL-producerande E. coli som har isolerats både från patienter och från vattenmiljön för få en bild av hur spridningen av dessa bakterier har skett över tid i Örebro län.

Insamling av prover

Omfattande genetiska analyser har utförts på ESBL-producerande E. coli som isolerats från urin och blod från patienter i Örebro län under början av 2000-talet. För att undersöka förekomsten av dessa bakterier i miljön har prover även samlats in från Skebäcks avloppsreningsverk, Svartån, Hjälmaren och dammar vid Oset under 2013.

– Avloppsvatten är sannolikt en viktig spridningsväg av antibiotikaresistenta bakterier till miljön. I reningsverken avskiljs normalt 90-99 procent av bakterierna i det inkommande avloppsvattnet men det är ändå relativt mycket bakterier kvar i det utgående renade vattnet, säger Anna Fagerström.

Samtliga vattenprover som togs från reningsverket och från vattenmiljön i Örebro innehöll antibiotikaresistenta E. coli. Det bekräftar att dessa bakterier nu är vanligt förekommande i miljön även i höginkomstländer med låg andel av antibiotikaresistens.

– Både det utgående renade avloppsvattnet, som släpps ut i Svartån, och vattenproverna från miljön innehöll antibiotikaresistenta bakterier som var genetiskt väldigt lika några av de bakterier som hade isolerats från patienter, vilket tyder på att avloppsvattnet sannolikt är en viktig orsak till spridningen av antibiotikaresistenta bakterier till miljön.

Faktaruta

  • Fokus i Anna Fagerströms avhandling har varit ESBL. Det är en förkortning för extended-spectrum beta-lactamase och är ett samlingsnamn för en grupp enzymer som bryter ner många antibiotika inom gruppen betalaktamer så att de blir overksamma. Bakterier som har förmågan att producera detta enzym är därmed resistenta mot de flesta betalaktamantibiotika, vilket är en av de mest använda antibiotikaklasserna.

  • Bakterier har funnits i alla tider men de har under årens lopp plockat upp några extra gener vilket gör dem resistenta och mer svårbehandlade. E. coli bakterier finns i normalfloran i tarmen men kan orsaka urinvägsinfektion om de kommer upp i urinvägarna. Via njurarna kan bakterierna ta sig ut i blodet och orsaka sepsis, som är blodförgiftning.

  • Det viktigaste verktyget för att förhindra bakteriespridning är god handhygien.

Vid frågor kontakta

Anna Fagerström
Biomedicinsk analytiker
Laboratoriemedicinska kliniken, Mikrobiologi
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: anna.fagerstrom@regionorebrolan.se
Telefon: 070 - 252 99 94

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Urinodling där det växer E. coli. Urinprovet som har odlats på plattan kommer från en patient. Foto: Elin Abelson.
Urinodling där det växer E. coli. Urinprovet som har odlats på plattan kommer från en patient. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Anna Fagerström. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Anna Fagerström. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Urinodling där det växer E. coli. På den vita delen av plattan får E. coli kolonierna rosa färg och på så sätt kan man skilja ut dem från en del andra bakteriearter. Foto: Elin Abelson.
Urinodling där det växer E. coli. På den vita delen av plattan får E. coli kolonierna rosa färg och på så sätt kan man skilja ut dem från en del andra bakteriearter. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye