Alecta

Alecta förvaltar mer än 1000 miljarder kronor

Dela
Kvartalssiffror för tredje kvartalet 2020. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 september 2019.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 7,3 procent (7,6) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 5,5 procent (5,9) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Solvensgrad för koncernen var 162 procent (159).

• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,08 procent (0,08).

• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,022 procent (0,020).

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 2,4 procent under de tre första kvartalen 2020. Under femårsperioden fram till sista september 2020 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,3 procent i genomsnitt per år. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning på kapitalet.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 158 miljarder kronor (131) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 2,1 procent under de tre första kvartalen 2020. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 5,5 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 144 procent den 30 september 2020.

I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 849 miljarder kronor (797) vid periodens utgång.

Alectas solvensgrad var 162 procent den 30 september 2020.

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1007 miljarder kronor (928) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - sept 2020

jan - sept 2019

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

2,4

14,5

7,3

Avkastning förmånsbestämd försäkring

2,1

10,6

5,5

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 30 september

144

142

 

Solvensgrad koncernen, per 30 september

162

159

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,08

0,08

 

-          Varav premiebestämd försäkring*

-          Varav förmånsbestämd försäkring*

0,06

0,08

0,07

0,08

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,022

0,020

 

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.

Se även Alectas finansiella kalender för 2021.

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1000 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye