Ny MUCF-rapport: "Oroande att många unga är i utanförskap under lång tid"

Dela
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar (uvas) riskerar att hamna i utanförskap en stor del av sitt ungdomsliv.

Unga som hoppar av gymnasiet, lever med psykisk ohälsa, sjukdom eller en funktionsnedsättning löper störst risk att aldrig etablera sig på arbetsmarknaden. Två av tre unga med psykisk ohälsa har fortfarande inte ett arbete vid 29 års ålder.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Rapporten "Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar" presenteras i dag, den 2 december, på de digitala "MUCF-dagarna 2020".

Temat för dagen är "Unga utanför arbetsmarknaden" och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark inledningstalar och ger regeringens syn på unga och utanförskap. I Sverige finns närmare 150 000 unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar.

MUCF-rapporten följer unga personers etableringsprocesser över tid från år 2004. Ungefär 70 000 unga som då stod utanför studier och arbetsmarknad har följts tills de är 29 år. Rapporten visar att unga kvinnor med barn och med osäkra anställningar riskerar att hamna i permanent arbetslöshet. Unga män med svensk bakgrund har störst chans att få ett arbete, unga kvinnor med utländsk bakgrund har det svårast.

- Det är oroande att många i den här gruppen varken studerar eller arbetar under så lång tid. Coronakrisen riskerar att leda till att de blir ännu fler. Det är viktigt att minska tidiga skolavhopp och att upptäcka psykisk ohälsa i tid. En mycket bättre samverkan mellan ansvariga myndigheter krävs för att vända utvecklingen, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Stora skillnader mellan unga

Rapporten beskriver bland annat hur många av de unga i den så kallade uvas-gruppen som är etablerade på arbetsmarknaden vid 29 års ålder. Den visar bland annat att:

 • ungefär sex av tio har lämnat gruppen uvas
 • drygt tre av tio är etablerade på arbetsmarknaden
 • två av tio har en osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden
 • en av tio har studier som huvudsysselsättning
 • män med svensk bakgrund har lättast att etablera sig, svårast för kvinnor med utländsk bakgrund

Rapporten beskriver också skillnader i hur unga i de olika åldersgrupperna har lyckats komma i arbete eller studier. Bland dem som 2004 var 16–19 år var situationen så här vid 29 års ålder:

 • varannan hade varken studerat eller arbetat på över ett decennium
 • genomsnittet hade hört till uvas-gruppen i sex år
 • kvinnor med svensk bakgrund hade haft det svårare att etablera sig än män med svensk bakgrund
 • två av tre med psykisk ohälsa hade varken studerat eller arbetat

För den äldre gruppen, 20–24 år när studien inleddes, var resultaten följande när de fyllt 29 år:

 • en av tre varken studerade eller arbetade
 • genomsnittet hade hört till uvas-gruppen i tre år
 • unga med utländsk bakgrund hade haft svårast att etablera sig
 • var tredje med ofullständig gymnasieutbildning varken studerade eller arbetade
 • två av tre med psykisk ohälsa varken studerade eller arbetade

"Unga riskerar drabbas hårt"

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg varnar för att stigande arbetslöshet i samhället riskerar att drabba unga mycket hårt, särskilt unga som redan i dag lever i ett utanförskap.

-  Vi befinner oss i en lågkonjunktur och en pandemi som kommer att påverka vårt samhälle många år framöver. Vi behöver hitta bättre stödfunktioner för dessa unga för att de inte ska hamna utanför samhället under så många år, säger Lena Nyberg.

Goda exempel på MUCF-dagen

Under MUCF-dagen medverkar även Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, som berättar om Forte-rapporten ”Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt" och om vilka insatser som fungerar. Karl Högnesén berättar sin historia om sysslolöshet, utanförskap och om vägen tillbaka till utbildning och jobb. 

Therese Ydrén, berättar om ”Vi-projektet” som ägs av Västra Götalandsregionens Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF (Europeiska socialfonden). Vidare deltar Daniel Diaz, Rädda Barnen, Åsa Askeskär, Storfors kommun och Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall.

Läs och ladda ner rapporten ”Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar” på mucf.se

Läs mer om "MUCF-dagarna 2020" på mucf.se

Läs mer om temat Unga utanför arbetsmarknaden på mucf.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord

Bilder

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
Ladda ned bild
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
Ladda ned bild
Temat för dag 3 på den digitala konferensen "MUCF-dagarna 2020" är unga utanför arbetsmarknaden
Temat för dag 3 på den digitala konferensen "MUCF-dagarna 2020" är unga utanför arbetsmarknaden
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny satsning under pandemin: 80 miljoner i bidrag till civilsamhället för att hjälpa socialt särskilt utsatta3.3.2022 14:22:15 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får på nytt i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under pandemin. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor denna gång. Under åren 2020 och 2021 har myndigheten fördelat totalt cirka 200 miljoner kronor i stöd till 40 organisationer. - Möjligheten att återigen få förmedla bidrag till civilsamhället i spåren av pandemin är betydelsefull, de här pengarna gör verklig nytta för många människor. Vi vet också att många organisationer drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och är i behov av stöd, säger generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen ingår i den extra ändringsbudget som riksdagen beslutat om och syftet är att mildra effekterna av pandemin för samhällets mest utsatta. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar som bedriver verksamhet som riktar sig till exempelvis hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsi

Ny rapport från MUCF: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök i Sverige1.3.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det visar den rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. - Resultaten tyder på att mer behöver göras så att alla unga kan leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Det finns skäl för regeringen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstifta mot omvändelseförsök och då inte bara gällande barn under 18 utan även vuxna personer, säger generaldirektör Lena Nyberg. I juli 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelse

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Viktigt att fortsätta satsa på mötesplatser för unga hbtqi-personer”28.2.2022 08:28:08 CET | Pressmeddelande

I dag publicerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sin slutrapport om regeringsuppdraget att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler insatser för att skapa trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, inte minst i landsbygdskommuner. Det behövs också ökad kunskap om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete i den öppna fritidsverksamheten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF har i tidigare rapporter visat att unga hbtqi-personer möter särskilda hinder under sin fritid. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtqi-personer är dessutom i högre utsträckning utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga. 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Inom ramen för uppdraget presenterade myndigheten i mars 2021 en kartläggning som visade att

10 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag11.2.2022 12:01:37 CET | Pressmeddelande

10 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I den här ansökningsrundan, som påbörjades den 3 november förra året, fick MUCF in totalt 26 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Rundan ligger under den programdel som handlar om Partnerskap för samarbete, där organisationer kan söka om bidrag för projekt som handlar om samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Myndigheten beviljar bidrag till 10 projekt och fördelar cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Uppsala och Uddevalla. En stor del av ansökningarna handlar om klimatförändringar och hållbarhet samt inkludering. - När vi summerar rundan ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse för att söka partnerskap för samarbete, vilket vi tycker är roligt och lovande

MUCF får ansvar för Europaåret för unga 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”  28.1.2022 14:34:35 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022. - Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva. - Genom att göra 2022 till Europaåret för unga hjälper vi unga européer att försvara och främja frihet och solidaritet, våra värden och möjligheter för alla. Det är vi skyldiga alla dem som har drabbats hårdast av pandemin och som nu måste få sina liv tillbaka, sa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye