Alecta

Inkomsterna för 3 miljoner svenskar kartlagda: Allt fler jobbonärer i Sverige

Dela
Alecta har analyserat inkomsterna för samtliga svenskar mellan 55 och 85 år, med sifferunderlag från SCB. Siffrorna visar att var tredje 68-åring, var femte 73-åring och var tionde 79-åring fortfarande har inkomst av arbete. Den ökade livslängden och lusten att arbeta är två betydande faktorer.
Staffan Ström
Staffan Ström

Siffrorna befäster den trend som Alecta fann redan 2018: att allt fler äldre arbetar längre upp i åldrarna. Andelen som fortfarande har inkomst av arbete, även efter att de officiellt gått i pension, har ökat i alla åldrar. Bland 80-åringar har andelen nästan fördubblats, sedan samma mätning genomfördes för 2 år sedan. Sammanlagt finns det idag cirka 350 000 jobbonärer över 65 år, alltså personer som arbetar samtidigt som de tar ut pension.

- Den mest spännande utvecklingen är att fler och fler kombinerar jobb och pension efter 65 och därmed blir vad vi kallar ”jobbonärer”. För många handlar pensioneringen inte längre om en enskild händelse i livet utan om en förändring av sättet att leva och försörja sig som sträcker sig över flera år, säger Fredrik Palm, chefsanalytiker på Alecta.

Gäller framför allt män

Att fler och fler väljer att jobba efter 65 år gäller både män och kvinnor. Men det är fortfarande betydligt fler män än kvinnor som kompletterar sin pension med förvärvsarbete.

-  Att det är vanligare bland män än bland kvinnor att jobba efter 65 är ett mönster vi ser över hela landet. En orsak är att män identifierar sig mera med sin yrkesroll och oftare har ett yrke där de själva kan välja var, när och hur mycket de vill arbeta. Kvinnor har statistiskt sett oftare yrken med en mindre flexibel arbetssituation, till exempel är det vanligare med schemalagd arbetstid, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.

Resultaten stämmer med delegationens betänkande

Den 1 december lämnade Delegationen för senior arbetskraft över sitt slutbetänkande till Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. I betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69) konstateras att en av tre seniorer vill arbeta längre, att äldres hälsa har förbättrats dramatiskt, att äldre är bättre utbildade, att arbetsmiljön har förbättrats och att det är ekonomiskt fördelaktigt att arbeta längre.

Alectas studie bekräftar nu att de äldre inte bara är friskare och att de vill arbeta, utan att de faktiskt även gör det.

- Det här innebär att mycket av den pensionsstatistik som finns idag visar fel siffror. Det finns många som på papperet är pensionärer men som i själva verket fortsätter att arbeta och som absolut inte betraktar sig själva som pensionärer. Det här måste vi ta tag i eftersom politikerna annars riskerar att fatta beslut om våra pensioner på felaktiga underlag, säger Staffan Ström.

Alecta har även kartlagt hur pensioneringsprocessen ser ut på länsnivå. Alla siffror och texter om den växande gruppen jobbonärer i Sverige hittar du på www.alecta.se/jobbonarer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Staffan Ström
Staffan Ström
Ladda ned bild

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1000 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Alectas beredningsnämnd drar tillbaka förslaget att nominera Lars Rohde till styrelseordförande. Carina Åkerström föreslås i stället som ny styrelseordförande.30.1.2024 16:24:01 CET | Pressmeddelande

Det har efter det att Lars Rohde föreslagits till ny styrelseordförande i Alecta kommit till beredningsnämndens kännedom att Rohde kommer acceptera att föreslås till en annan styrelse i närtid. Alectas beredningsnämnd gör bedömningen att dessa båda uppdrag inte är förenliga av konkurrensskäl. Därmed dras förslaget om Lars Rohde tillbaka inför extra överstyrelsemötet den 6 februari och i stället föreslås Carina Åkerström, tidigare VD för Handelsbanken. Nytt datum för extra överstyrelsemöte blir den 22 februari.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye