Myndigheten för press, radio och tv

Riksrevisionen ger ett gott betyg till granskningsnämndens verksamhet

Dela
Idag publicerar Riksrevisionen sin rapport över granskningen av granskningsnämnden för radio och tv:s arbete. Riksrevisionen ger överlag ett gott betyg till nämndens arbete – särskild gällande dess effektivitet och öppenhet.

-Granskningsnämnden har en betydelsefull funktion för det svenska public service-systemet och därför bra att vi granskas. Det är glädjande att Riksrevisionen ger oss ett gott betyg för vår effektivitet och öppenhet då det är viktigt för tilliten till det arbete vi gör - både för programföretagen och för medborgarna, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för MPRT.

I sin genomgång av verksamheten har Riksrevisionen utvärderat granskningsnämndens granskning av public service-företagen SVT, SR och UR – gällande den senaste tillståndsperioden 2014-2019. Utvärderingen visar att granskningen lever upp till höga krav på effektivitet och öppenhet. Rapporten visar även på några förbättringsområden. Dessa gäller bland annat att ta fram en plan för att analysera handläggningstider och arbeta för att korta dem. Riksrevisionen anser också att beslut som fattas enbart av nämndens ordförande kan bli bättre motiverade och att nämndens praxis bör kunna hållas mer uppdaterad.

-Det är bra att Riksrevisionen lämnat konkreta förslag på förbättringar. När det gäller handläggningstiderna konstaterar jag att de fortfarande i vissa avseenden är för långa. Där måste vi fortsätta att effektivisera vårt arbete. Vad gäller förslaget om tydligare motiveringar i ordförandebesluten får vi analysera detta och diskutera frågan med nämnden. Slutligen avseende praxissamlingarna så är det vår ambition att uppdatera dessa mer kontinuerligt, säger Charlotte Ingvar-Nilsson

Bakgrund

Granskningsnämnden är ett självständigt beslutande organ inom MPRT som prövar om innehållet i radio- och tv-sändningar följer de regler som finns i sändningstillstånden och radio- och tv-lagen. Granskningsnämndens ska även årligen bedöma om public service-företagen har uppfyllt sina uppdrag. 

Läs hela Riksrevisionens rapport på deras webbplats. Länk hittar du nedan.

Nyckelord

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum