Universitetssjukhuset Örebro

Vården för kvinnor med urininkontinens ska förbättras – forskningsanslag på 2,1 miljoner

Dela
Urininkontinens är ett problem bland äldre som påverkar livskvalitén. Forskaren Yvonne Freund Levi har fått 2,1 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att utvärdera ett nytt inkontinenshjälpmedel. ”I vår studie kommer vi att undersöka om livskvalitén förbättras med hjälpmedlet”, säger hon.
Forskaren Yvonne Freund Levi, foto Elin Abelson.
Forskaren Yvonne Freund Levi, foto Elin Abelson.

I studien kommer de att inkludera kvinnorna som bor på Särskilt boende för äldre i Kumla och Örebro. Kvinnorna kommer att få använda Uricap Female som är en urindroppssamlare avsedd för kvinnor. De kommer att använda den istället för ett traditionellt inkontinensskydd eller urinkateter, vilket är en slang som förs in i urinblåsan och tömmer den på urin.

– Vi har sett att urininkontinens hos kvinnor kan leda till olika medicinska komplikationer och praktiska problem med omvårdnaden. När kvinnorna använder inkontinenshjälpmedlet  kommer vi utvärdera hur effektivt det förebygger urinvägsinfektioner, säger Yvonne Freund Levi, överläkare inom psykiatrin vid Universitetssjukhuset Örebro samt lektor och docent i klinisk neurovetenskap vid Örebro universitet.

Fördelar med hjälpmedlet Uricap Female ska undersökas

Studien rymmer olika frågeställningar som ska undersökas. Det är allt ifrån om livskvalitén förbättras till psykiska symtom vid demenssjukdom.

– Beteendemässiga  och psykiatriska symtom, så kallade BPSD, orsakar ofta ett stort lidande och är ofta svåra att hantera för närstående och vårdpersonal. Utredning och åtgärd av bakomliggande orsaker till BPSD bör alltid göras för att utesluta somatiska orsaker med särskild tanke på att patienter med minnesbesvär ofta har svårt att förmedla symtom på exempelvis urinvägsinfektion. Det kan även förekomma vid läkemedelsbehandling. Läkemedelsbiverkningar kan orsaka samt bidra till symptom på BPSD, förklarar hon.

Studiedeltagarna kommer att lottas till att vara med i den grupp som deltar i studien eller den grupp som är kontrollgruppen. Den grupp som är med i studien kommer att få en ny Uricap Female dagligen och den andra gruppen får en vanlig inkontinensbehandling.

– Personalen på boendet kommer att få utbildning i hur hjälpmedlet, det så kallade uridomet, appliceras och handhas av legitimerad sjuksköterska med specialkunskap om hur hjälpmedlet sätts in, säger hon.

Interventionen planeras att pågå i tre månader. Det innebär att den första patientgruppen deltar i studien när nästa grupp rekryteras. Studiedeltagarna får en läkarbedömning innan och efter studien. Studien kommer att pågå fram till år 2024.

Vid frågor kontakta

Yvonne Freund Levi
Överläkare, lektor och docent i klinisk neurovetenskap
Psykiatrisk rehabilitering, överläkare specialist psykiatri, geriatrik
Universitetssjukhuset Örebro, hälso- och sjukvården
Region Örebro län
Mail: yvonne.freund-levi@regionorebrolan.se,
Telefon: 073 – 684 11 30

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskaren Yvonne Freund Levi, foto Elin Abelson.
Forskaren Yvonne Freund Levi, foto Elin Abelson.
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye