Svenska kraftnät

Marknadsplats för eleffekt förlängs två år

Dela
Vintern 2020/2021 lanserade Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Ellevio, sthlmflex - en ny marknad för effektflexibilitet i Stockholmsregionen. Projektet syftar till att frigöra eleffekt till den ansträngda kapacitetssituationen för elförsörjningen i Storstockholm.

– Vi kan nu konstatera att flexibilitetsmarknaden fungerar – och behövs. Därför förlängs projektet i två år. Vi ska nu finslipa detaljerna och öka incitamenten för att ännu fler aktörer ska delta på marknaden, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät.

Sthlmflex inleddes som ett forskningsprojekt för att effektivisera användningen av regionens elnät vid tillfällen med kapacitetsbrist. Tanken är att göra det lönsamt för deltagande flexibilitetsleverantörer att planera och vara flexibel med sin elanvändning eller elproduktion och på så sätt frigöra effekt när Stockholmsregionens elanvändning slår i taket, exempelvis under kalla vinterdagar. Sthlmflex innebär att nya aktörer kan delta som leverantörer på elmarknaden; elanvändare och elproducenter, företag och hushåll kan erbjuda effektflexibilitet mot betalning när efterfrågan på eleffekt orsakar flaskhalsar i elnäten.

– Genom köp av flexibilitetstjänster används elnätet och energisystemet mer effektivt i Stockholmsregionen, vilket skapar bättre förutsättningar för elektrifiering och klimatomställning, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.

Under projektets första vinter togs viktiga steg framåt genom att fördjupa kunskaperna om aktörernas behov, utveckla marknadsprocesserna och genomföra de första lyckade transaktionerna. Skellefteå Kraft, Arenabolaget, Stockholm Exergi, Entelios, Stockholms Hamnar och Enstar deltog på flexibilitetsmarknaden. Totalt avropades 2276 MWh inklusive flexibilitet i form av tillfälligt abonnemang från Svenska kraftnät.

– Efterfrågan på el ökar när staden växer; nya bostäder behöver anslutas till elnätet och transporter går mer och mer på el. Ansluter sig fler till Sthlmflex nästa vinter kan marknaden spela en ännu viktigare roll för att motverka kapacitetsbrist i Storstockholms elförsörjning, säger Bengt Johansson, affärsstrateg på Ellevio.

Sthlmflex bjuder in aktörer att delta kommande vinter

  • Vintern 2021/2022 är sthlmflex-marknaden öppen från 30 november 2021 till 31 mars 2022. Behovet av flexibilitet bedöms vara störst under vardagar kl. 7‑10 samt kl. 15-21.
  • Anmäl intresse av att delta på sthlmflex under kommande vinter senast den 7:e juni 2021. Läs mer om sthlmflex och hur du anmäler intresse på den gemensamma webbplatsen för sthlmflex.
  • Nästa informationsmöte inom sthlmflexdialogen är den 12 maj 2021.

För mer information vänligen kontakta:

Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se
Vattenfall Eldistributions presstjänst, tel. 08-739 60 60
Jesper Liveröd, presschef Ellevio, tel. 070-929 96 23.

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Bilder

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har cirka 1250 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye