Region Örebro län

Kompetensutvecklingsprojekt ger besökskraft

Dela
Under våren 2020 beviljades Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland och Handelskammaren Mälardalen medel från svenska ESF-rådet för att driva en satsning på kompetensutveckling inom besöksnäringen. Hittills har man genomfört utbildningsinsatser för fler än 300 personer.

Restriktioner, permitteringar och höga varseltal är några av de utmaningar som besöksnäringen stått inför under pandemin. För att stärka branschens utveckling och attraktionskraft erbjuder projekt Besökskraft företag inom näringen kostnadsfri kompetensutveckling av personal och en chans för personer att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

- Det här är viktiga insatser för hela besöksnäringen nu och för branschens framtida överlevnad. Med dessa insatser kan vi också bli ännu bättre på att skapa bättre erbjudanden för de besökare som upptäcker Örebro län, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Utbildningar i ledarskap och medarbetarskap

Under våren 2021 har totalt 334 chefer och medarbetare på sexton företag i Västmanland, Östergötland och Örebro län deltagit i digitala utbildningar inom ledarskap och medarbetarskap.

– Vi är nöjda med att vi har kunnat genomföra så många utbildningar på kort tid. Det är också glädjande att se när utbildningarna uppskattas. I utvärderingar berättar deltagarna att de tar med sig en ökad känsla av samhörighet, att de bättre ser sin egen roll i verksamheten, att de fått konkreta verktyg för att driva förändringsarbete och att de utvecklats i sin ledarroll, säger Maria Granberg, huvudprojektledare, Handelskammaren Mälardalen.

Fler utbildningar till hösten

I höst inleds nästa steg med yrkesspecifika spetsutbildningar för att möta företagens behov av kompetens framåt. Det handlar bland annat om utbildningar inom specialiserad matlagning, hygien och smittskydd, revenue management och digital mötesrådgivning och projektledning. Målet är att man vid projektets slut ska ha kompetensutvecklat fler än 600 personer.

Utöver konkreta utbildningsinsatser bedrivs även utvecklingsarbete på organisationsnivå och en serie kunskapshöjande event som på olika sätt stärker företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning. I projektmålen ingår även resultat på strukturnivå, där strategiskt arbete för att stärka samverkan mellan besöksnäringen och de system som stöttar individens kompetensutveckling blir viktigt.

Projekt Besökskraft drivs för att stärka besöksnäringen i Västmanland, Östergötland och Örebro län. Region Västmanland är projektägare och driver satsningen i samverkan med Handelskammaren Mälardalen, Region Östergötland och Region Örebro län. Projektet pågår mellan juli 2020 och december 2022 och finansieras med 12,2 miljoner från Europeiska socialfonden.

För mer information kontakta

Irén Lejegren, regionråd (S)

E-post: iren.lejegren@regionorebrolan.se

Telefon: 070-663 19 75

Maria Granberg, Huvudprojektledare, Handelskammaren Mälardalen

Telefon: 073-270 67 94

E-post: maria.granberg@handelskammarenmalardalen.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Stark uppmaning till rekommenderade grupper att ta sin vårdos mot covid-19 - Region Örebro län öppnar drop-in18.4.2024 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under april pågår vårens vaccinationsinsats mot covid-19. Fler i rekommenderade grupper behöver vaccinera sig för att ha ett starkt skydd, vilket minskar risken att bli svårt sjuk i covid-19 och behöva sjukhusvård om smittspridningen ökar under sommaren och början av hösten. Därför gör Region Örebro län det nu enklare att vaccinera sig.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye