Region Uppsala

Sjukhusdirektör vid Lasarettet i Enköping byter tjänst

Dela
Sjukhusdirektören vid Lasarettet i Enköping, Johanna Woltjer, väljer att gå vidare till en annan tjänst inom Region Uppsala från den 3 juni.

- Lasarettet i Enköping har gått igenom stora förändringar under de senaste åren, samtidigt som pandemin har satt stark press på vården. Johanna Woltjer har lett förändringsarbetet under mycket svåra förhållanden, men väljer nu att gå vidare till annat arbete inom Region Uppsala, säger regiondirektör Johan von Knorring.

Johanna Woltjer kommer fortsättningsvis att arbeta med utveckling av kvalitetsledningssystem för vården.

- Hon har lång tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling och kommer att bli ett tillskott för Region Uppsalas utvecklingsarbete, säger Johan von Knorring.

I avvaktan på en permanent lösning för ledningen av Lasarettet i Enköping har Marianne van Rooijen utsetts till tillförordnad sjukhusdirektör. Hon är idag tillförordnad sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset, och får nu ett utökat ansvar. Det kommer också att utses en tillförordnad platschef.

- Det viktigaste uppdraget nu för den tillförordnade ledningen blir att hantera den uppkomna situationen, skapa en trygg arbetsmiljö och fortsätta utveckla verksamheten, säger Johan von Knorring.

Nyckelord

Kontakter

Johan von Knorring, regiondirektör, tel 072-206 58 96

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Region Uppsala höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester12.6.2024 11:40:00 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala har beslutat att höja ersättningen till medarbetare i vården som skjuter på sin semester. Ersättningen blir 17 000 per flyttad vecka för alla mot i april beslutade 15 000 kronor för medarbetare vid ambulansen och 12 000 för övriga. Beslutet fattades av regiondirektören Johan von Knorring onsdagen och gäller för de som flyttar sin semester utanför semesterperioden 1 juni-31 augusti.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 maj28.5.2024 17:02:09 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala vidtar åtgärder för att nå en ekonomi i balans Prognosen för Region Uppsalas årsresultat försämrades ytterligare mellan mars och april månad, och pekar nu mot ett resultat på drygt minus 1,5 miljarder kronor. Därför beslutade regionstyrelsen idag att Region Uppsala ska vidta åtgärder. Bland annat ska antalet anställda minskas, och kostnader för tjänsteresor, övernattningar, möten och konferenser ska också minska. Region Uppsala försämrar alltså sin årsprognos, efter april månads utgång, till drygt minus 1,5 miljarder kronor för helåret 2024. Det är en försämring med 145 miljoner kronor sedan föregående månad. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets prognostiserade balanskravsresultat minus 1 033 miljoner kronor, vilket är 1 033 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat. Prognosförsämringen ligger främst inom sjukhusstyrelsens verksamhet och beror på höga kostnadsnivåer, samt långsammare effekt av kostnadsminskande åtg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye