Odette Sweden

Nyhetsbrev april 2019

Dela

Vad tiden går! Redan vår och redan två månader med bara sporadisk hjälp och stöd från Ingrid. Under dessa två månader har vi ändå hunnit med en del. Två svenska TC-möten två NAF-möten, varav ett kombinerat med ett studiebesök på Scania Smart Factory. Ett svenskt styrelsemöte och ett Internationellt TC-möte. Litet information från samtliga dessa finner du nedan.

Kliver vi framåt i kalendern, så har vi ett TC-möte inplanerat redan den 16/5 men lokal är ett frågetecken (blir dock i Göteborg), då jag har bjudit in Thomas Anderson från Trignite för en halvtimmas föredrag och inte har riktigt kläm på antal deltagare. Thomas är expert inom "digital transformation" och jag tror att det kan bli riktigt intressant. Odette Council har ett F-2F-möte i Paris den 6/6 (japp, någon glömde kolla den svenska kalendern) och sedan kommer hela den internationela styrelsen till Göteborg den 12-13/6 för ett möte.

Vi håller även på med att identifiera bra datum för årets NAF-/Odette medlemsmötet och mycket tyder på att det blir den 12/9. Så boka gärna in det preliminärt redan nu.

Vill slutligen passa på och tacka alla för engagemanget under min första tid, det har varit mycket gott och hjälpt mig mycket och jag ser fram emot fortsättningen! 

Hälsningar Michael


Pågående aktiviteter Odette Sweden:

NAF
Den 17/4 tog sig ca 20 NAF-deltagare till Södertälje, inbjudna av Scania och HD Wireless som visade upp "Scania Smart Factory". Mycket intressant och lärorikt och jag tror att det gav oss alla nya idéer kring spårbarhet av allt från transportemballage till material. Vi hade även ett ordinarie NAF-möte (protokoll kommer på odette.se) och riktar ett stort tack till Scania för att vi fick låna konferensrummet och för lunchen.

TC
Svenska TC träffades senast den 27/3 och protokollet finns på odette.se. Sammanfattningsvis, så handlade mötet mycket om hur vi kan ta OEM Marketplace och aktiviteten "Supplier rollout portal" vidare och på mötet bestämdes att försöka mappa processen visuellt vilket är genomfört. Nästa steg blir att varje OEM finjusterar mappningen av processen enligt sina unika krav och sedan bestämmer vi nästa steg.

PLM
PLM-forum hade ett planeringsmöte den 25/4 inför ett F-2-F-möte den 23/5. Återkommer efter detta nästa möte med mera information.


Kurser
Vi har genomfört både EDI-kurs (10/4) och MMOG-kurs (11/4) med hyfsat antal deltagare och med gott resultat och nöjda deltagare. 
Inga datum är spikade för höstens kurser ännu men vi försöker koordinera i synnerhet MMOG-kursen (eller kurserna) med övergången från MMOG V4 till V5 för att deltagarna ska få ut maximalt av kursen. Vi kollar just nu med OEM avseende deras planer för V5 och återkommer när vi synkat med dem. EDI-kurs kommer att hållas under hösten och eventuellt kompletteras med en fördjupningskurs. Vi återkommer med information kring detta! 


FAI
Odette FAI, är ett verktyg som mäter prognoskvalitet i enlighet med Odettes rekommendationer. Verktyget har utvecklats av NAF Odette Sweden och finansierats av Tillväxtverket. Den fortsatta utvecklingen drivs med finansieringsstöd från FFI. 

Projektet leds av Chalmers och Meridion. Odette och ett antal Odette-medlemmar medverkar. Projektet strävar efter att effektivisera och utveckla fordonstillverkares och leverantörsföretags planeringsprocesser och informationsdelning till sina leverantörer, samt att effektivisera leverantörernas möjlighet till värdeskapande användning av informationen. Målsättningen är bland annat att generera fyra typer av BigData-baserade modeller. 

På ett projektmöte den 26/2 kan vi konstatera att projektet fortlöper enligt plan. Vid detta möte presenterades de första intressanta insikterna från AP1 vilket är en stor studie över hur leverantörer använder informationen som kommuniceras från Volvo Group, Scania och Volvo Cars. Vidare så har Chalmers Data Scientists kommit ganska långt i att bygga en AI modell baserat på "Random Forest" logik. Preliminära resultat visar att modellen faktiskt kan förbättre prognoserna genom att bara förstå sig själv. Om detta visar sig stämma så är vi definitivt något på spåret. Nu samlas OEM data in och nästa steg i modellbyggandet fortsätter i september.

Vill ni ha ytterligare insikt i projektet så kontakta johan.bystedt@meridion.se eller se till att delta på presentationen av det exjobb som just nu analyserar leveransplaneinformationen mellan Volvo Tuve & AC Floby. 

Projektet innehåller 6 arbetspaket bestående av: 1) Enkätstudier, 2) Leveransplananalys, 3) Fallstudier av orsaker och konsekvens, 4) Lösningsmodeller, 5) Implementering samt 6) Resultatspridning. Framtagning av arbetspaket 1 är redan igång och hela projektet beräknas vara klart i början av 2021. Projektet är nu inne i fas 2 och nästa möte är den 28/5 på Chalmers.


Pågående aktiviteter Odette International:

Odette International:
Odette har anställt Beysun Sen Duru som kund- och leveransansvarig from 1:a mars. Några av hennes arbetsområden blir marknadsföring av MMOG, medlems-nätverkande samt koordinering av Council-aktiviteter. Nästa board-möte blir den 13:e juni i Göteborg.

TC Odette International:
Nästa möte blir den 25-26 september i Göteborg.

MMOG/LE - Den 30:e april hålls ett kick-off möte i Berlin med syfte att påbörja processen med harmoniserad utbildning globalt. V5 av MMOG/LE kommer endast att finnas tillgänglig i MMOG.np och beräknas vara klart för användning i slutet av kvartal 2 2019. Odette International räknar med att ingen OEM kommer att kräva V5 före 2020.


 

För att se det här innehållet från mb.cision.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.


Nya projekt Odette International:

XML full version – Odette Sweden har föreslagit att alla globala meddelanden skall finnas som XML-alternativ och utredning pågår om det eventuellt redan finns vissa meddelanden färdiga. Odette Sweden kommer att lämna över ett förslag till Odette International om ett projekt om meddelanden inte redan finns.

MMOG/LE – Uppgradering till version 5: Utvecklingen går enligt plan och verktyget kommer att publiceras i slutet av Q2 2019. V5 följer samma struktur som V4 (kapitel och underkapitel).

Empty Packaging projektet, del 2: Renault och Volkswagen har redan börjat implementera. Odette Sweden har återupptagit en diskussion kring detta med respektive OEM där ett framtida projekt även kan komma att omfatta förpackningsmaterial m m.

Track and Trace:
Rekommendationerna är klara.

Telematics Standardisation (FVL-projektet):
Arbetet med att beskriva processerna är klart och ett team har precis påbörjat meddelandeutvecklingen. Förväntat färdigtidpunkt i slutet av 2019. Projektet har väckt mycket intresse över hela Europa och resultatet kommer att bli publicerad som en Odette/ECG rekommendation.

Next generation packaging
Projektet är fortfarande aktuellt och vi kommer att fortsätta titta på detta och utvärdera om det finns utrymme för ett gemensamt projekt.

Övrigt Odette International:
Nästa Odette International styrelsemöte blir den 13/6 i Göteborg.
Nästa Odette International TC blir den 25-26/8 i Göteborg.
Odette Sweden har föreslagit att Odette International sätter en deadline för ISDN-användning i branschen eftersom det inte finns någon sam syn mellan telebolagen i Europa. Diskussion pågår.

Kontakter

Om

Odette Sweden
Odette Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00https://www.odette.se/

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden: 

- e-Business 
- Automatisk Identifiering 
- Logistikutveckling 
- Produktdatakommunikation

Följ Odette Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Odette Sweden

Newsletter October 202016.10.2020 11:19:00 CEST | Press release

Dear friends and colleagues!I hope you are all safe and healthy! We’re still in the middle of the Covid-19 crisis and even though life in some respects seems to be slowly returning to normal, there’s still a big uncertainty in other areas. We had plans to meet for an Odette International TC (TG) meeting in London on September 17-18 but due to uncertainty on safety and quarantine regulations, also this meeting had to be digitalized. However, good meeting with interesting topics and many steps forward for current and coming projects. Brief report to be found below. In Odette Sweden, we also continue to work from mainly from home and most meetings and activities are digital until we know it’s safe to meet. However, I believe we are getting better and more efficient in digital meetings and generally, we are not losing pace in projects. Activities that requires F2F are however postponed until we know better! On September 21st, we kicked off the Blockchain project however, since we have an o

Odette newsletter June 202016.6.2020 13:31:00 CEST | Pressmeddelande

Dear friends and colleagues! I hope you are all safe and well! Since mid-March, we have worked from home and digitalized all meetings and activities in the Odette community. However, projects, TG- and board meetings and other activities has continued with almost normal pace. Also, new ideas for projects, evaluation of new technologies and other interesting things has emerged and will be shortly presented. It’s still not safe to meet in person however, I have made a few visits to both OEM and suppliers the last two weeks and experience that people respect the guidelines to keep distance very well. We also had a combined NAF/TC meeting in Odette Sweden, mostly to keep in contact and plan as far as we can for autumn but also to inform on the ongoing activities and proposals in the pipeline. As I mentioned in the previous newsletter, we investigated the OEM and supplier interest in starting a project on “Ramp-up Capacity Reporting” in the supply chain. There’s an interest in the group but

Newsletter March EXTRA25.3.2020 12:13:00 CET | Pressmeddelande

Hello everyone! So much is already written and said about the Covid-19 virus and the terrible situation it is creating right now, so I don’t think there’s anything more to say really. Therefore, this will only be a simple information regarding Odette Sweden postponing all F2F activities at this time, but we are at service and available, so please don’t hesitate if there’s anything we can do. If the situation requires, we will schedule all meetings as web meetings until we are 100% sure it’s safe to meet. All current activities in Odette International are also either postponed or transformed to digital meetings indefinitely and until we are sure it’s safe to travel and meet. All projects and other activities are however proceeding but via digital means. Please also note that the Odette Conference has been postponed until November 16-17 2020 and I will inform you all when registration is re-opened. Hope to see you in Prague then! Stay safe, take good care of yourself and each other and h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum