Odette Sweden

Nyhetsbrev februari 2019

Dela

Välkomna till ett nytt år med Odette Sweden och med mig som ny på posten sedan 18/2! Jag har nu jobbat parallellt med Ingrid i ca 2 veckor i en överlämning och vill rapportera lite kort om årets aktiviteter så här långt: I januari tog styrelsen del av den rapport som Boston Consulting Group har tagit fram kring ”Digitalisering inom Supply Chain”.
Vi har också träffat ALMI-Jönköping som har startat digitaliseringsprojektet ”Inkomst 4.0” (Innovativ Kommunikations Strategi) och diskuterat möjliga samarbetsområden och former. OEM-Marketplace gruppen har haft en workshop kring ”Supplier portal”. PLM forum träffades i början av februari och denna veckan har FAI haft sitt andra projektmöte. Mer om detta och om övriga aktiviteter kan ni läsa längre ned i brevet.
Ser fram emot ett spännande år med er!

Hälsningar Michael

 

Pågående aktiviteter Odette Sweden:

NAF
Den 17:e januari hade OEM-Marketplace en workshop där aktuella portaler presenterades. Förutom Seeburger så presenterade Apper, Viaduct och PipeChain sina lösningar. På NAF-mötet den 21:a februari diskuterades intryck från workshopen och hur vi går vidare i denna fråga. Vi beslutade också att ha nästa NAF-möte hos Scania och samtidigt kika på HD-Wireless’ systemlösning för internlogistik. Den 26:e februari hade vi det andra projektmötet för FAI-projektet. Se mer om FAI nedan.

TC
Gruppen hade årets första möte den 14:e januari. Det finns inga större meddelandeförändringar att diskutera med Odette International just nu. Nästa möte blir den 27:e mars.

PLM
PLM-forum träffades den 6:e februari hos Scania. Förutom avrapportering från arbetsgrupperna System och förvaltning, Digital produkt och Struktur och konfigurering så diskuterades hur vi går vidare med idéerna kring External Collaboration samt start av ny arbetsgrupp för Open PDM. Nästa PLM-forumsmöte blir den 23:e maj hos AB Volvo.


Kurser:
Vi skickar nu inbjudan till vårens kurser varje vecka, men de ligger också på hemsidan och det är möjligt att anmäla sig via följande länk.
EDI-kursen kommer att äga rum den 10:e april på Centralen Konferens. MMOG/LE äger rum den 11:e april på Eggers hotell (nära Centralen).

FAI
Odette FAI, är ett verktyg som mäter prognoskvalitet i enlighet med Odettes rekommendationer. Verktyget har utvecklats av NAF Odette Sweden och finansierats av Tillväxtverket. Den fortsatta utvecklingen drivs med finansieringsstöd från FFI.

Projektet leds av Chalmers och Meridion. Odette och ett antal Odette-medlemmar medverkar. Projektet strävar efter att effektivisera och utveckla fordons-tillverkares och leverantörsföretags planeringsprocesser och informationsdelning till sina leverantörer, samt att effektivisera leverantörernas möjlighet till värdeskapande användning av informationen. Målsättningen är bland annat att generera fyra typer av BigData-baserade modeller.

På ett projektmöte den 26/2 kan vi konstatera att projektet fortlöper enligt plan. Vid detta möte presenterades de första intressanta insikterna från AP1 vilket är en stor studie över hur leverantörer använder informationen som kommuniceras från Volvo Group, Scania och Volvo Cars. Vidare så har Chalmers Data Scientists kommit ganska långt i att bygga en AI modell baserat på "Random Forest" logik. Preliminära resultat visar att modellen faktiskt kan förbättra prognoserna genom att bara förstå sig själv. Om detta visar sig stämma så är vi definitivt något på spåret. Nu samlas OEM data in och nästa steg i modellbyggandet fortsätter i september.

Vill ni ha ytterligare insikt i projektet så kontakta johan.bystedt@meridion.se eller se till att delta på presentationen av det exjobb som just nu analyserar leveransplaneinformationen mellan Volvo Tuve & AC Floby.

Projektet innehåller 6 arbetspaket bestående av: 1) Enkätstudier, 2) Leveransplananalys, 3) Fallstudier av orsaker och konsekvens 4) Lösningsmodeller 5) Implementering samt 6) Resultatspridning. Framtagning av arbetspaket 1 är redan i gång och hela projektet beräknas vara klart i början av 2021.


Pågående aktiviteter Odette International:

CO Odette International:
Odette har anställd Beysun Sen Duru som kund- och leveransansvarig from 1:a mars. Några av hennes arbetsområden blir marknadsföring av MMOG, medlems-nätverkande samt koordinering av Council-aktiviteter. Nästa board-möte blir den 21:e mars i London.

TC Odette International:
Nästa möte blir den 3-4 april i Turin.

MMOG/LE – Arbetet med att ta fram ett globalt träningskoncept pågår. Målet är inte att standardisera kurser som sådan, eftersom efterfrågan är olika i olika länder utan att modulera innehållet, vilket möjliggör en global överenskommelse om kvalifikationsnivåer. För att bli certifierad så behöver tränaren uppfylla de krav som tas fram.
 

För att se det här innehållet från mb.cision.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.Nya projekt Odette International:

MMOG/LE – Uppgradering till version 5: Utvecklingen går enligt plan och verktyget kommer att publiceras i Q2 2019. V5 följer samma struktur som V4 (kapitel och underkapitel).

Empty Packaging projektet, del 2: Renault och Volkswagen har redan börjat implementera.

Track and Trace:
Rekommendationerna är klara.

Telematics Standardisation (FVL-projektet):
Arbetet med att beskriva processerna är klart och ett team har precis påbörjat meddelandeutvecklingen. Förväntat färdigtidpunkt i slutet av 2019. Projektet har väckt mycket intresse över hela Europa och resultatet kommer att bli publicerad som en Odette/ECG rekommendation.

Next generation packaging
Projektet är fortfarande aktuellt och vi kommer att fortsätta titta på detta och utvärdera om det finns utrymme för ett gemensamt projekt.

För att se det här innehållet från mb.cision.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Kontakter

Bilder

Om

Odette Sweden
Odette Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00https://www.odette.se/

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden: 

- e-Business 
- Automatisk Identifiering 
- Logistikutveckling 
- Produktdatakommunikation

Följ Odette Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Odette Sweden

Newsletter October 202016.10.2020 11:19:00 CEST | Press release

Dear friends and colleagues!I hope you are all safe and healthy! We’re still in the middle of the Covid-19 crisis and even though life in some respects seems to be slowly returning to normal, there’s still a big uncertainty in other areas. We had plans to meet for an Odette International TC (TG) meeting in London on September 17-18 but due to uncertainty on safety and quarantine regulations, also this meeting had to be digitalized. However, good meeting with interesting topics and many steps forward for current and coming projects. Brief report to be found below. In Odette Sweden, we also continue to work from mainly from home and most meetings and activities are digital until we know it’s safe to meet. However, I believe we are getting better and more efficient in digital meetings and generally, we are not losing pace in projects. Activities that requires F2F are however postponed until we know better! On September 21st, we kicked off the Blockchain project however, since we have an o

Odette newsletter June 202016.6.2020 13:31:00 CEST | Pressmeddelande

Dear friends and colleagues! I hope you are all safe and well! Since mid-March, we have worked from home and digitalized all meetings and activities in the Odette community. However, projects, TG- and board meetings and other activities has continued with almost normal pace. Also, new ideas for projects, evaluation of new technologies and other interesting things has emerged and will be shortly presented. It’s still not safe to meet in person however, I have made a few visits to both OEM and suppliers the last two weeks and experience that people respect the guidelines to keep distance very well. We also had a combined NAF/TC meeting in Odette Sweden, mostly to keep in contact and plan as far as we can for autumn but also to inform on the ongoing activities and proposals in the pipeline. As I mentioned in the previous newsletter, we investigated the OEM and supplier interest in starting a project on “Ramp-up Capacity Reporting” in the supply chain. There’s an interest in the group but

Newsletter March EXTRA25.3.2020 12:13:00 CET | Pressmeddelande

Hello everyone! So much is already written and said about the Covid-19 virus and the terrible situation it is creating right now, so I don’t think there’s anything more to say really. Therefore, this will only be a simple information regarding Odette Sweden postponing all F2F activities at this time, but we are at service and available, so please don’t hesitate if there’s anything we can do. If the situation requires, we will schedule all meetings as web meetings until we are 100% sure it’s safe to meet. All current activities in Odette International are also either postponed or transformed to digital meetings indefinitely and until we are sure it’s safe to travel and meet. All projects and other activities are however proceeding but via digital means. Please also note that the Odette Conference has been postponed until November 16-17 2020 and I will inform you all when registration is re-opened. Hope to see you in Prague then! Stay safe, take good care of yourself and each other and h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum