Odette Sweden

Nyhetsbrev februari 2018

Dela

Under årets första månader så har vi inom NAF Odette Sweden (i OEM-marknadsplats gruppen) diskuterat områden där vi borde ha gemensamma riktlinjer gentemot leverantör. Vi har också färdigställt projektdirektivet för Packaging Material. Odette International tittar nu vidare på det. I början av februari hade vi årets första möte inom PLM. Mötet ägde rum på Scania, Södertälje. Tidigare i januari hade det internationella projektet ”Track and Trace” ett 2-dagars möte i Stuttgart. Nytt för i år är att Odette International deltog på VDA’s konferens i Frankfurt. Vi hade en egen monter och syftet var att visa tysk industri; för det första att vi finns och tar fram europeiska/internationella standards men också att presentera vårt samarbete med den tyska fordonsindustrin via VDA. Ytterligare ett mål var att knyta kontakter för vår egen konferens i november, vilket vi lyckades bra med. Mer om detta och övriga aktiviteter kan ni läsa om nedan.

Hälsningar Ingrid
 

Pågående aktiviteter Odette Sweden:

NAF
Gruppen träffades förra veckan och planerar nu en workshop i april/maj. Inbjudan kommer att gå ut till alla Odette-medlemmar och förhoppningsvis har vi ett program och datum klart om några veckor. OEM-marknadsplats-gruppen fortsätter sina diskussioner kring automatisering av implementeringsprocessen samt val av meddelandeversioner.

TC
På januarimötet beslutades det att vi skulle ha ett separat möte för genomgång av AB Volvos nya fakturaspecifikation. Ändringarna har genomförts för att kunna möta EUs nya tull- och skattekrav. Mötet kommer att äga rum under mars månad.

PLM
Den 8:e februari träffades vi hos Scania, Södertälje. Nästa workshop blir den 22:e maj hos AB Volvo, Göteborg.
 

Prognosverktyget FAI:
Verktyget har nu utvecklats ytterligare. Förutom en standardlösning finns även en ”öppen” lösning för en eller flera ”siter”.
 

Kurser:
Nästa kurstillfällen för MMOG/LE är den 12:e aprilEDI den 18:e april och OFTP2 den 19:e april. Samtliga kurser äger rum i Göteborg. Klicka på respektive kurs för att se inbjudan.
 

Pågående aktiviteter Odette International:

MMOG/LE - Nytt verktyg (Version 4): Applikationen och MMOG-katalogen finns nu på engelska, franska, tyska, kinesiska, koreanska, portugisiska, spanska och turkiska. Katalogen kommer även att översättas till italienska. Nästa utgåva av applikationen är tillgänglig i mars. Lansering under Q2 2018.

MMOG/LE – Nytt verktyg (Version 5): Arbetet med att utveckla version 5 tillsammans med AIAG har påbörjats. Nationella organisationer och medlemsföretag ansvarar för innehållets utveckling. Hittills har (från de europeiska organisationerna) endast GALIA kommit med ändringsförslag. De har föreslagit en struktur för arbetet genom att producera en matris som kan användas för att analysera effekterna av förändringar på varje kriterium för nuvarande V4 med hänsyn till ny teknik och anpassning till IATF-krav. Varje V5-arbetsgrupp inom de nationella organisationerna (NOs) ombedes nu att registrera sina förändringsönskemål direkt i matrisen. Input till arbetsgrupperna skall lämnas innan mitten av april.

Empty Packaging projektet, del 2 (meddelandespecifikationerna): Arbetet fortsätter men långsammare än vad som ursprungligen förutsågs, främst på grund av fullbokade kalendrar för några av nyckelpersonerna. Ett avslutande F2F-möte planeras nu i början av april i Paris, varefter vi borde vara klara för publicering av meddelandena.

GTL-implementering:
Faurecia testar den nya godsflaggan, Nissan planerar att implementera I USA och VW rullar ut just nu.

OdetteSecure:
OdetteSecure-plattformen (som är en kombination av CA och Odette ID) kommer att lanseras i juni.

OFTP2/CA:
Nya utgåvor av OFTP2- implementations riktlinjer och ”Interoperability test cases” har utvecklats av OFTP2-expertgruppen och kommer att publiceras inom kort.

 

För att se det här innehållet från mb.cision.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Nya projekt Odette International:

Track and Trace:
Ett F2F-möte ägde rum den 17-18 januari i Stuttgart. Det var många industrirepresentanter som deltog i mötet och alla var nöjda med de framsteg som gjordes. Ett detaljerat arbete har genomförts för att identifiera och beskriva specifika händelser i försörjningskedjan och ytterligare möten har fastställts med nästa F2F-möte i Paris den 23-24 april. Projektet följer tidplanen.

Telematics Standardisation:
VDA och ECG har kommit överens om att arbeta tillsammans om detta ämne och har delat upp sina respektive prioriterade ”use-cases” i 4 ”use-case”-grupper. Odette Central Office är för närvarande inblandad i 2 av dessa grupper (Grupp 1 och Grupp 3) som verkar ha största möjliga potential att utnyttja det arbete som Odette redan utfört för distribution av färdiga fordon i försörjningskedjan.
Grupp 1 tar ett mera strategiskt grepp genom att titta på transparens i försörjningskedjan för färdiga fordon. Ett F2F- möte är bokat den 6 mars i München där Central Office kommer att delta. Nästa möte för hela projektgruppen är fastställd till den 21 mars i Bryssel.


JAIF (RFID):
Gruppen föreslår registrering av en ny AFI (applikationsfamiljidentifierare) för användning av 8-bitars komprimering för hantering av objektnivå, exempelvis fordon och artiklar, RTI & RPI-hantering. Samtal fortsätter mellan USA, Japan och Europa för att slutföra AFI-förfrågan. Status nya projektförslag från Odette Council:
Odette International har jobbat vidare med detaljering och förtydligande av de 3 projektförslag som fick högst antal röster vid Council mötet i oktober. Se nedan aktuellt status per projektförslag.

- Next generation packaging
Odette Sweden har tillsammans med AB Volvo tagit fram ett direkt. Så här långt har Galia kommit med sina synpunkter på direktivet och vi avvaktar nu kommentarer från VDA innan vi kan starta upp projektarbetet.

-Track & Trace interoperability
Aktiviteten inkluderas i det pågående Track & Trace-projektet.

- Blockchain
Pga. avsaknad av bra ”Use Cases” inom Supply Chain, så avvaktar vi uppstart av ett projekt. Odette International följer dock utvecklingen inom detta området.

För att se det här innehållet från mb.cision.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.


VDA konferens - FAL2018:
I månadsskiftet januari/februari så hade VDA sin konferens i Frankfurt. Konferensen var välbesökt med över 550 deltagare. VDAs högsta chef, Mattias Wissman (Präsident Verband der Automobileindustrie) passade på att besöka vår monter för en trevlig pratstund.

För att se det här innehållet från mb.cision.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.Odette 2018 Konferens
Datum för nästa Odette-konferens blir 12-13 november 2018 i Lille, Frankrike. Detaljarbetet med program, utställning, marknadsföring och organisation pågår för fullt och bl.a. så har en av huvudtalarna, Francesca Gamboni, SVP Supply Chain, Peugeot Group nu bekräftat att hon öppnar konferensen.

Kontakter

Bilder

Om

Odette Sweden
Odette Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00https://www.odette.se/

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden: 

- e-Business 
- Automatisk Identifiering 
- Logistikutveckling 
- Produktdatakommunikation

Följ Odette Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Odette Sweden

Newsletter October 202016.10.2020 11:19:00 CEST | Press release

Dear friends and colleagues!I hope you are all safe and healthy! We’re still in the middle of the Covid-19 crisis and even though life in some respects seems to be slowly returning to normal, there’s still a big uncertainty in other areas. We had plans to meet for an Odette International TC (TG) meeting in London on September 17-18 but due to uncertainty on safety and quarantine regulations, also this meeting had to be digitalized. However, good meeting with interesting topics and many steps forward for current and coming projects. Brief report to be found below. In Odette Sweden, we also continue to work from mainly from home and most meetings and activities are digital until we know it’s safe to meet. However, I believe we are getting better and more efficient in digital meetings and generally, we are not losing pace in projects. Activities that requires F2F are however postponed until we know better! On September 21st, we kicked off the Blockchain project however, since we have an o

Odette newsletter June 202016.6.2020 13:31:00 CEST | Pressmeddelande

Dear friends and colleagues! I hope you are all safe and well! Since mid-March, we have worked from home and digitalized all meetings and activities in the Odette community. However, projects, TG- and board meetings and other activities has continued with almost normal pace. Also, new ideas for projects, evaluation of new technologies and other interesting things has emerged and will be shortly presented. It’s still not safe to meet in person however, I have made a few visits to both OEM and suppliers the last two weeks and experience that people respect the guidelines to keep distance very well. We also had a combined NAF/TC meeting in Odette Sweden, mostly to keep in contact and plan as far as we can for autumn but also to inform on the ongoing activities and proposals in the pipeline. As I mentioned in the previous newsletter, we investigated the OEM and supplier interest in starting a project on “Ramp-up Capacity Reporting” in the supply chain. There’s an interest in the group but

Newsletter March EXTRA25.3.2020 12:13:00 CET | Pressmeddelande

Hello everyone! So much is already written and said about the Covid-19 virus and the terrible situation it is creating right now, so I don’t think there’s anything more to say really. Therefore, this will only be a simple information regarding Odette Sweden postponing all F2F activities at this time, but we are at service and available, so please don’t hesitate if there’s anything we can do. If the situation requires, we will schedule all meetings as web meetings until we are 100% sure it’s safe to meet. All current activities in Odette International are also either postponed or transformed to digital meetings indefinitely and until we are sure it’s safe to travel and meet. All projects and other activities are however proceeding but via digital means. Please also note that the Odette Conference has been postponed until November 16-17 2020 and I will inform you all when registration is re-opened. Hope to see you in Prague then! Stay safe, take good care of yourself and each other and h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum