Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin

Dela
Foto: Roland Magnusson
Foto: Roland Magnusson

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och ungdomars organisering, att motverka rasism och intolerans samt insatser som stärker demokratin.

Totalt har vi fått in 246 ansökningar för projekt inom de här tre stödformerna. Flera av dem refererar till pandemin på olika sätt och vi ser också att det är fler digitala aktiviteter i år jämfört med andra år, säger Marie Pettersson Hallberg avdelningschef på MUCF.

Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. 

MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken och syftet med stödformen. Totalt får 48 organisationer del av projektbidragen som nu fördelas.

- Vi har fått in flera spännande och viktiga projekt, inte minst projekt som riktar sig till unga med någon form av funktionsnedsättning och projekt för att öka ungas kunskap om de demokratiska processerna, säger Marie Pettersson Hallberg.

Så här fördelas totalsumman på cirka 40 miljoner kronor i de tre stödformerna:

Exempel på organisationer som får ta del av projektbidragen:

 • Malmö mot Diskriminering för projektet ”Unga för Unga mot Diskriminering” som syftar till öka ungas kunskaper om sina rättigheter och till att unga ska sprida kunskap om diskriminering, barnkonventionen och hatbrottslagstiftning till andra unga.
 • SOS Barnbyar Sverige för projektet ”Mitt samhälle, mitt liv – Ett projekt om ungas samhälls- och demokratiska utveckling”. Målet är att skapa ett lokalt ungdomsråd inom SOS Barnbyar som verkar för barn och ungas delaktighet och inflytande i Göteborg.
 • Husqvarna FF för projektet ”Ungas engagemang i Husqvarna” som syftar till att skapa inflytande och ökad delaktighet för unga att själva påverka sin fritid och framtid. Projektet ingår i en särskild prioritering mot utsatta områden, glesbygd eller landsbygd.
 • Studieförbundet Vuxenskolan för det nationella projektet ”Mitt val 2022, nu med digitala verktyg” som syftar till att öka valdeltagandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 • The Good Talents för projektet “The Good Talents demokratiprojekt” somska öka kunskapen kring hur det politiska systemet fungerar och öka förtroendet till politiker. Projektets målgrupp är unga vuxna i åldrarna 18-25 i Botkyrka kommun.
 • Rapatac för projektet ”Barnens väg”, vars syfte är att öka kunskapen om demokratiska processer och på sikt öka valdeltagandet genom olika kulturaktiviteter. Projektet ska också göra en demokratikampanj som ska nå alla hushåll på Nordost i Gävle
 • Riksorganisationen Unga med Synnedsättning för det nationella projektet ”Våga prata funkofobi” som ska göras i
  samverkan med organisationerna Unga rörelsehindrade och Unga hörselskadade. Syftet är att mobilisera och stärka kapaciteten hos unga personer med funktionsnedsättningar samt synliggöra funkofobi.
 • Futebol dá força Sverige för projektet ”Svensk fotbolls handlingsplan mot rasism” som ska utveckla utbildningsmaterial och en handlingsplan för fotbollstränare och fotbollsföreningar. De ska även utbilda 500 kvinnliga fotbollstränare inom sitt eget nätverk samt fotbollstränare i allmänhet. Projektet genomförs i samarbete med Svenska fotbollsförbundet och distriktsfotbollsförbund och riktar sig främst till kvinnliga fotbollstränare som tränar tjejer, och distriktsfotbollsförbund.
 • Fredens Hus i Uppsala för det nationella projektet ”Om det var du”. Organisationen ska skapa en mobil utställning om fördomar och rasism utifrån ungdomars egna berättelser. Utställningen ska turnera på skolor i hela landet samt även göra en undersökning om fördomar.

Här kan du se alla som nu får projektbidrag av MUCF

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Roland Magnusson
Foto: Roland Magnusson
Ladda ned bild
Marie Pettersson Hallberg, chef avdelningen för statsbidrag, MUCF
Marie Pettersson Hallberg, chef avdelningen för statsbidrag, MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny satsning under pandemin: 80 miljoner i bidrag till civilsamhället för att hjälpa socialt särskilt utsatta3.3.2022 14:22:15 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får på nytt i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under pandemin. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor denna gång. Under åren 2020 och 2021 har myndigheten fördelat totalt cirka 200 miljoner kronor i stöd till 40 organisationer. - Möjligheten att återigen få förmedla bidrag till civilsamhället i spåren av pandemin är betydelsefull, de här pengarna gör verklig nytta för många människor. Vi vet också att många organisationer drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och är i behov av stöd, säger generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen ingår i den extra ändringsbudget som riksdagen beslutat om och syftet är att mildra effekterna av pandemin för samhällets mest utsatta. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar som bedriver verksamhet som riktar sig till exempelvis hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsi

Ny rapport från MUCF: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök i Sverige1.3.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det visar den rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. - Resultaten tyder på att mer behöver göras så att alla unga kan leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Det finns skäl för regeringen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstifta mot omvändelseförsök och då inte bara gällande barn under 18 utan även vuxna personer, säger generaldirektör Lena Nyberg. I juli 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelse

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Viktigt att fortsätta satsa på mötesplatser för unga hbtqi-personer”28.2.2022 08:28:08 CET | Pressmeddelande

I dag publicerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sin slutrapport om regeringsuppdraget att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler insatser för att skapa trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, inte minst i landsbygdskommuner. Det behövs också ökad kunskap om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete i den öppna fritidsverksamheten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF har i tidigare rapporter visat att unga hbtqi-personer möter särskilda hinder under sin fritid. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtqi-personer är dessutom i högre utsträckning utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga. 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Inom ramen för uppdraget presenterade myndigheten i mars 2021 en kartläggning som visade att

10 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag11.2.2022 12:01:37 CET | Pressmeddelande

10 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I den här ansökningsrundan, som påbörjades den 3 november förra året, fick MUCF in totalt 26 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Rundan ligger under den programdel som handlar om Partnerskap för samarbete, där organisationer kan söka om bidrag för projekt som handlar om samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Myndigheten beviljar bidrag till 10 projekt och fördelar cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Uppsala och Uddevalla. En stor del av ansökningarna handlar om klimatförändringar och hållbarhet samt inkludering. - När vi summerar rundan ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse för att söka partnerskap för samarbete, vilket vi tycker är roligt och lovande

MUCF får ansvar för Europaåret för unga 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”  28.1.2022 14:34:35 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022. - Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva. - Genom att göra 2022 till Europaåret för unga hjälper vi unga européer att försvara och främja frihet och solidaritet, våra värden och möjligheter för alla. Det är vi skyldiga alla dem som har drabbats hårdast av pandemin och som nu måste få sina liv tillbaka, sa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye