Alecta

Fortsatt stabila finanser för Alecta efter starkt positiv avkastning och hög kostnadseffektivitet

Dela
Alectas finansiella rapport första halvåret 2021. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 juni 2020.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 10,3 procent (5,6) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 7,1 procent (4,5) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Solvensgraden för koncernen var 187 procent (157).

• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,08 procent (0,08).

• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,021 procent (0,022).

Alectas finansiella ställning är efter det första halvåret 2021 fortsatt mycket stark, med en solvensgrad på 187 procent. Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 12,4 procent under det första halvåret 2021. Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 7,7 procent.

- Alecta har även detta halvår levererat en god avkastning och har en fortsatt stark finansiell ställning. Vi har gjort det med tydligt och disciplinerat fokus på kostnadseffektivitet. Alecta har, trots pandemins utmaningar, lyckats säkerställa ett mycket gott resultat för Alectas kunder. Samtliga våra kunder har goda skäl att känna sig trygga med att vi fortsätter skapa kundnytta genom långsiktigt god avkastning på deras pensionskapital till en mycket låg avgift, säger Magnus Billing, vd Alecta.

Den goda avkastningen under perioden är huvudsakligen hänförlig till utvecklingen i aktieportföljen, men även till ett fortsatt aktivt arbete med att hitta god avkastning från de räntebärande placeringarna och breddningen av tillgångsportföljen mot mer alternativa investeringar som fastigheter, infrastruktur och alternativa krediter.

Alectas nybildade fastighetsbolag Alecta Fastigheter AB har under våren byggt upp en organisation med ett drygt tjugotal medarbetare. Ledningsgrupp och styrelse och struktur för förvaltning, försäljning och marknadsföring är på plats.

Dessutom har Alecta gjort investeringar i onoterade bolag, till exempel Epidemic Sound som driver en digital musikplattform och Stena Renawable, verksamt inom förnyelsebar energi, samt energibolaget Stockholm Exergi och i Telias mastverksamhet i Finland och Norge. Vidare har Alecta investerat i en obligation för social hållbarhet, där kapitalet är öronmärkt för att stödja förbättrad tillgång till hälsa och sanitet, minskning av föroreningar genom förnybar energi samt hållbart producerade livsmedel.

Alecta har fortsatt lyckats upprätthålla kundservice på en lika bra nivå som innan pandemin, trots att arbetet skett på distans. Kundnöjdheten har ökat under perioden.

- Det är tack vare mina fantastiska kollegor och deras starka engagemang för våra kunder. Vårt kontinuerliga och ambitiösa arbete med att utveckla vårt digitala kundmöte i enlighet med vår digitaliseringsstrategi, har även tydligt bidragit till den fina kundnöjdhetsutvecklingen, säger Magnus Billing.

Alecta har lämnat in en ansökan till Finansinspektionen om att omvandlas till ett tjänstepensionsbolag enligt den nya tjänstepensionsregleringen. Efter en omvandling får Alecta ett regelverk för till exempel investeringar, risktagande och finansiell stabilitet som är mer anpassat för den typ av verksamhet företaget bedriver, vilket ytterligare ökar möjligheten att förvalta tjänstepension effektivt och skapa värde till kunderna.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 12,4 procent under det första halvåret 2021. Under femårsperioden fram till sista juni 2021 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 10,3 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 198 miljarder kronor (147) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 7,7 procent under det första halvåret 2021. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 7,1 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 165 procent den 30 juni 2021.

I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 936 miljarder kronor (816) vid periodens utgång.

Alectas solvensgrad var 187 procent den 30 juni 2021.

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1134 miljarder kronor (963) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - juni 2021

jan - juni 2020

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

12,4

-2,2

10,3

Avkastning förmånsbestämd försäkring

7,7

-1,1

7,1

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 30 juni

165

140

 

Solvensgrad koncernen, per 30 juni

187

157

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,08

0,08

 

-          Varav premiebestämd försäkring*

-          Varav förmånsbestämd försäkring*

0,06

0,08

0,07

0,08

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,021

0,022

 

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

För mer information kontakta:

Jacob Lapidus, Chef Extern kommunikation och press

076-1643959

jacob.lapidus@alecta.se

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1100 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye