DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR kommenterar sjukersättningsutredningen: Förslagen ger bättre och mer rättssäkra bedömningar

Dela
I dag överlämnade Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering sitt betänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Utredningen innehåller flera positiva förslag som kan förbättra livet för personer med funktionsnedsättning, anser DHR.

Utredningen föreslår bland annat att rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning. Det ska minska risken för att personer blir kvar i sjukpenningsystemet trots att det inte finns fler åtgärder att ta till för att dessa ska kunna få en förbättrad arbets­förmåga.

Enligt utredaren Samuel Engblom kommer det att bli lättare för personer med funktionsnedsättning att få sjuk- eller aktivitetsersättning eftersom individen inte längre ska prövas mot alla tänkbara anpassade jobb, utan bara mot jobb som faktiskt finns på arbetsmarknaden.

-        Detta är ett av de förslag vi gav utredningen så vi är glada över att det kom med. Förhoppningsvis kommer det att leda till att personer i mindre utsträckning faller mellan stolarna i socialförsäkringssystemet. Det blir en mer rättssäker arbetsförmågebedömning när arbeten som egentligen inte finns på arbetsmarknaden plockas bort, säger Åsa Strahlemo.

Utredningen vill också ge flexiblare möjligheter till arbete med vilande sjukersättning. Vilandeförklaring av sjukersättning ska kunna ske flexibelt baserat på arbetade timmar. Den minsta period som ersättningen ska kunna förklaras vilande är en timme per kalendermånad.

-        Det är ett modernt och bra förslag som kommer att ge fler människor möjlighet att jobba så mycket som de själva orkar med utan att fastna i gamla stelbenta regelsystem. Vår uppfattning är att alla som kan vill jobba. DHR tror att detta förslag gör att steget ut i arbetslivet blir lättare för fler, säger Åsa Strahlemo.

Ett nytt varaktighetsbegrepp, ”överskådlig tid” ska införas. Begreppet, som ersätter kriteriet ”stadigvarande” betonar överskådligheten i varaktighetsbedömningen. Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt under överskådlig tid ska inte beaktas tid bortom den tidpunkt då sjukersättning som längst kan utbetalas.

-        Begreppet blir tydligare och kopplas till tidsramar. Förhoppningsvis kan det ge mer rättssäkra bedömningar för individen, kommenterar Åsa Strahlemo.

Ytterligare ett förslag är att den som får aktivitets- och sjukersättning ska har rätt att arbeta ideellt totalt 10 timmar per vecka utan att ersättningen dras in.

-        DHR har länge jobbat för att en person med sjukersättning ska kunna verka ideellt i den mån den orkar, som ett led i att förbättra måendet och öka möjligheterna att bli mer aktiv och kunna lönearbeta, så detta är en positiv åtgärd, säger Åsa Strahlemo.

För mer information, var god kontakta: 

Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Kristian Cornell, ombudsman, DHR, telefon 070-315 80 36, kristian.cornell@dhr.se 

Nyckelord

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye