Audi

Vorsprung 2030: Audi ökar takten i omställningen

Dela
Audi satsar på att bli hållbart, socialt och teknisk ledande till 2030. “Företagsstrategin ‘Vorsprung 2030’ säkerställer Audis handlingskraft för framtiden,” säger Markus Duesmann, CEO för AUDI AG. Förändringstakten i vårt samhälle ökar snabbt. Vi ökar därför takten på vår egen omställning.” För några veckor sedan annonserade Audi att företagets nya modeller från och med 2026 kommer att vara helt eldrivna. Produktionen av förbränningsmotorer fasas gradvis ut fram till 2033. Det tydliga beslutet är resultatet av en intensiv strategiprocess med ambitionen att fortsätta växa med lönsamhet.
Audi ökar takten i omställningen. Redan idag finns ett brett elbilsprogram.
Audi ökar takten i omställningen. Redan idag finns ett brett elbilsprogram.
  • Ny strategi fokuserad på lönsam tillväxt och differentiering
  • Alla nya Audi-modeller är helt eldrivna från 2026
  • Produktionen av förbränningsmotorer upphör 2033
  • Omfattande ekosystem för elbilar under utveckling
  • Efterköpsaffären utökas med intelligent hårdvara och proaktiv service
  • Hållbarhet förankrad i ledningsprocessen

För att kunna fortsätta leva upp till Audi’s devis “Vorsprung durch Technik” även i framtiden har Audis ledning tillbringat de senaste månaderna med att formulera företagets nya strategi “Vorsprung 2030”. Med ett fastställt datum för företagets övergång till elektrisk mobilitet gör Audi en tydlig markering för omställningen. Audi antar rollen som pionjär och innovatör i bilindustrin. “‘Vorsprung durch Technik’ behövs fortfarande eftersom vi bara kan lösa många av världens stora problem, som koldioxidutsläpp och global uppvärmning, genom användningen av ”clean tech”. Vi ser oss själva som garant för våra kunders frihet och individuella mobilitet,” betonar Duesmann. Det är därför Audi fokuserar på drivsystem med nollutsläpp. “Vi utvecklar inte tekniken bara för sakens skull. Den måste vara betydelsefull och verksam för att hålla världen i rörelse.”

Audis CEO talade på temadagen “Corporate & Business” under Audis mediadagar inför bilsalongen IAA 2021 och kommer den 1 september att besvara frågor från den internationella pressen som: Vad är Audi’s vision? Hur kommer företaget att förändras under de kommande månaderna och åren för att fortsätta driva på teknikutvecklingen och positionera sig för framtiden? Vad gör företaget för att implementera interna processer som främjar ytterligare innovation? Och vilka innovationer och produkter kan kunderna se fram emot under de kommande åren?

Utvecklingen av den nya strategin “Vorsprung 2030”

“Vorsprung durch Technik” har definierat Audi’s DNA under 50 år. För att säkerställa att det inte förändras har Audis chefsstrateg Silja Pieh och hennes team utvecklat en ny process för att skapa en hållbar och framtidsorienterad företagsstrategi. Tillsammans med cirka 500 Audi-medarbetare från alla nivåer och större marknader som Kina och USA, har hon tillbringat månader med att analysera mer än 600 globala trender inom mobilitetssektor som kan bli relevanta för företaget fram till 2030. Det resulterade i strategiska åtgärder som teamen har diskuterat och utvärderat på djupet tillsammans med ledningsgruppen. Några av insikterna är uppenbara – försäljning och lönsamhet kommer till exempel att gradvis förflyttas från bilar med förbränningsmotorer till elbilar och senare, när autonoma bilar ger ytterligare tillväxtpotential, till mjukvara och tjänster.

Hållbarhet djupt förankrad hos de anställda

“Glädjande för hela vårt team är att hållbarhetsfrågan redan är djupt förankrad hos många anställda och i ledningsgruppen. Vi kommer att stärka våra ansvarsfulla affärsmetoder och handla konsekvent efter det, ”förklarade Pieh. Den nya strategin fokuserar på lönsam tillväxt och differentiering, och ger riktlinjer för prioritering av strategiska verksamhetsområden. Den omfattar en rad områden, så som utbildning av anställda, företagskultur och ett nytt företagsledningssystem.

Utöver planen att fasa ut förbränningsmotorerna, kommer en stark differentiering av de eldrivna bilarna gentemot konkurrenterna via kvalitet och design, liksom en ökat mervärde för kunderna, att spela en viktig roll. Det inkluderar ett sömlöst ekosystem för eldrivna och autonoma bilar. Som ett resultat av förändringarna kommer Audi att vara i närmare och mer frekvent kontakt med sina kunder i framtiden, med nya digitala och fysiska erbjudanden”, säger John Newman, som leder digitaliseringen inom Audi.

Affärsframgång kopplad till ESG-kriterier

Audi kommer också att länka affärsframgång till hållbart agerande baserat på ESG-kriterier, dvs miljöhänsyn, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det omfattar bl.a. klimatskydd och skyddandet av ändliga resurser, de anställdas hälsa och säkerhet, socialt ansvar och företagsstyrning såsom compliance och riskhantering. Pieh poängterar att strategiprocessen inte är slutförd, utan att det är en pågående utvecklingsprocess: “Världen och framförallt transportsektorn utvecklas snabbt. Vi kommer att svara på förändringar ännu snabbare och med större flexibilitet. ”Som en del av koncernens integrerade planeringsprocess kommer Audi regelbundet analysera och om nödvändigt anpassa det strategiska ramverket.

Biltillverkaren vill bevisa att det är möjligt att förena individuell premiummobilitet med ett kompromisslös åtagande för hållbarhet. Tillsammans med Volkswagen-koncernen och de andra märkena, har Audi för avsikt att inta en ledande roll i den nya mobilitetsvärlden. Koncernens samlade kreativa kraft är en avgörande konkurrensfördel i företagets omställning mot elektrisk mobilitet och mjukvara. I juli omdefinierade Volkswagen-koncernen sin prioriteringar med den nya strategin NEW AUTO, som tydligt stöder en framgångsrik implementering av “Vorsprung 2030.”

Martin Primus, generalsekreterare för AUDI AG, menar att fördelen med den strategiska visionen är att företagets anställda kan fokusera på de kommandet utmaningarna – både inom märket och över hela Audi-koncernen med Bentley, Lamborghini, Ducati, och Italdesign. Att sätta kursen tidigt ger Audi-teamet den nödvändiga tydligheten och tillräckligt med tid för att fullgöra omställningen. En ny strukturerad, solid grund underlättar implementeringen finansiellt, personellt och organisatoriskt.

Nya ideer för framtiden – innovationer inom Audi

Audi space frame, quattro, Matrix LED-strålkastare och otaliga patent som är relaterade till e-mobilitet – listan med Audi-innovationer är lång och kommer att bli ännu längre i framtiden. Oliver Hoffmann, Utvecklingschef i Audis ledningsgrupp, vet att de kommande åren bjuder på ytterligare höjdpunkter. “I den nya mobilitetseran definierar vi inte bara “Vorsprung” som världsledande ingenjörskonst, den främsta designen, och en attraktiv digital upplevelse. Vi tänker inte enbart i termerna av bilar. I framtiden kommer fokus i ökad grad bli på holistiska mobilitetslösningar som inkluderar den omgivande infrastrukturen,” förklarar han.

Genom projektet “Audi DNA”, har den nya utvecklingschefen ett starkt fokus på innovationer som kunderna kan uppleva. I det kontextet, tar företaget en djupdykning i tekniska detaljer som krav på styrvinkel, moment och akustik för att utveckla en unik Audi-känsla för sina kunderna. “Vi behöver ge våra produkter ett tydligt omisskännligt DNA. I framtiden kommer vi att vara väldigt explicit när det gäller vår definition av vilken körkänsla som en Audi skall ge. Det gäller även högautomatiserad körning,” säger Hoffmann.

Liksom hela företaget genomgår den tekniska utvecklingsavdelningen en av de största transformationerna i företagets historia. Det mest utmanande årtiondet i bilindustrin ligger framför. Det omfattar ett ständigt ökat fokus på mjukvara i bilarna och autonom körning. Den ökade graden av uppkoppling, digitala tjänster och internt programmerade system är vid sidan av elektromobilitet tyngdpunkter i hela Volkswagen-koncernens strategi.

I framtiden kommer kunderna att kunna uppgradera sina bilar och uppdatera eller installera, delsystem. Ägare till bilar med förbränningsmotorer i olika länder kommer också att få en speciell service under hela livscykeln. “Våra bilar kommer att bli ännu mer kundfokuserade, individualiserade och hållbara tack vare intelligent hårdvara som erbjuds genom vår efterköpsaffär, ”förklarar Hoffman beslutet.

I den nya 2030-strategin spelar CARIAD en viktig roll. Koncernens mjukvarusmedja kommer att utveckla en skalbar mjukvaruplattform med ett standardiserat operativsystem och molnbaserad uppkoppling för alla märken i koncernen till 2025. “Mjukvaruplattformen E3 2.0 kommer att fungera som en möjliggörare för synergier och framtidens innovationer inklusive autonom körning,” förklarade Duesmann. Medan CARIAD är ansvariga för den tekniska implementeringen av mjukvarubaserade lösningar, kommer respektive märke att ansvara för integreringen av dem i bilarna i samarbete med CARIAD.

Finansiell styrka för fortsatt utveckling

Jürgen Rittersberger, ansvarig för Finance och Legal Affairs i ledningsgruppen, förklarade under Audis mediadagar hur han tänker sig lägga den finansiella grunden för att driva innovation inom Audi-koncernen. “Här inom Audi, finns det ett speciellt mindset bakom alla tekniska innovationer; vi vill tänka holistiskt och alltid ha det samhälleliga och sociala kontextet i åtanke.” För att säkerställa att innovationerna fortsätter vara prisvärda, fortsätter företaget att optimera processer och kostnader. “För att kunna tackla en transformation som den som Audi genomgår för närvarande måste vi och kommer att frigöra de nödvändiga finansiella resurserna. Det är det enda sättet att säkerställa att vi fortsätter vara konkurrenskraftiga och livskraftiga på lång sikt, ”förklarade Rittersberger. Utöver resultatdriven volymstyrning och en starkt operativ prestation är nyttjandet av hårdvaru- och mjukvarusynergier inom Volkswagen-koncernen viktiga framgångsfaktorer. Det första halvåret 2021 visar att Audi är på rätt väg – ett rekordantal bilar och en signifikant volymtillväxt när det gäller elbilar visar att märket med de fyra ringarna agerar för hållbar och lönsam mobilitet.

Denkwerkstatt - Audis innovationshub i Berlin

Via den Berlin-baserade innovationsenheten ”Denkwerkstatt”, har Audi utvecklat nya ideér för framtiden i cirka fem år. Under tiden har Audi Denkwerkstatt blivit vida erkända som en av de ledande innovationshubbarna bland tyska företag, och med sin atmosfär som start-up är det en “speedboat” som används av Audi för att utveckla innovativa affärsmodeller i agila team. Dessutom arbetar anställda vid Audi’s intraprenörskapsprogram ut affärsideer från olika verksamhetsområden på bara några veckor. Vid slutet av varje fas utvärderar en jury med experter om projektet skall fortsätta eller stoppas baserad på fördefinierade kriterier. “Målet är att snabbt omsätta nya ideér till kundrelevanta innovationer. Audi Denkwerkstatt spelar en avgörande roll i denna process, ”poängterar Hoffmann.

Audi Production Lab för högteknologiska tillverkningsprocesser

Samtidigt arbetar Audi intensivt för en effektiv tillverkningsprocess och smart teknik i produktionen. I Audi Production Lab driver företaget utvecklingen av högteknologiska tillverkningslösningar. Det görs tillsammans med ett nätverka av institut, start-ups och globala leverantörer – och framförallt baserat på expertisen och kreativiteten hos sina anställda. Audi-anläggningen i Neckarsulm spelar dessutom en viktig roll som pilotfabrik och realtidslaboratorium för den digitala omställningen. IT-lösningar och impulser från teknikpartners som Amazon Web Services, SAP, och Capgemini inkorporeras i projektet Industry 4.0 för att skapa en fullt upp- och sammankopplad fabrik.

Audi i Kina

Den kinesiska marknaden kommer att fortsätta spela en viktig roll i företagets nya strategiska inriktning. Audi uppskattar att marknaden för premiummärken kommer att växa till 4,5 miljoner bilar årligen till 2030. Under 2020 var motsvarande siffra 3,1 miljoner bilar. Den helt eldrivna andelen av totalmarknaden kan öka från dagens 10 procent till 40 procent i slutet av årtiondet. Det är därför bara logiskt för Audi att fortsätta expandera affären i Kina. Det inkluderar att öka leveransen av lokaltillverkade elbilar. Genom detta bidrar Audi till att driva den kinesiska bilindustrin mot ett skifte mot hållbar mobilitet. Huvudkontoret för joint-venture företaget mellan FAW and Volkswagen är placerat i Changchun, där Audi har tillverkat bilar i över 30 år. Tillsammans med FAW kommer företaget att expandera till tolv lokaltillverkade modeller i slutet av 2021. De första produkterna från det nya samarbetet mellan Audi’s andra kinesiska partner SAIC Volkswagen kommer att lanseras 2022. Dessa kommer också att säljas via det existerande återförsäljarnätverket som leds av FAW-Volkswagen Audi.

”Med mottot ‘i Kina för Kina’ fokuserar Audi på de speciella kundbehoven i världens största bilmarknad och driver aktivt innovationer” säger Werner Eichhorn, president för Audi China. “Tillsammans med våra två partners FAW och SAIC är vi väl förberedda för framtidens utmaningar.” Till dags datum har Audi levererat mer än 7 miljoner bilar totalt på den kinesiska marknaden med 727,358 bilar enbart under 2020. Under det första halvåret 2021 levererades 418,749 bilar.

Läs mer om Audis strategi Vorsprung 2030 - intervju med Silja Pieh

Presskit Audi Media Days #FutureReady med fler bilder

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Audi ökar takten i omställningen. Redan idag finns ett brett elbilsprogram.
Audi ökar takten i omställningen. Redan idag finns ett brett elbilsprogram.
Ladda ned bild
Helt eldrivna RS etron GT, Audi Q4 Sportback, e-tron Sportback, e-tron GT, Q4 e-tron och e-tron.
Helt eldrivna RS etron GT, Audi Q4 Sportback, e-tron Sportback, e-tron GT, Q4 e-tron och e-tron.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Audi
Audi

151 88 Södertälje

08-553 866 50http://www.audi.se
Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och levererade drygt 1,9 miljoner nya bilar 2023. Audi-koncernen omsatte 61,8 miljarder euro 2022 och har 87.000 medarbetare runt om i världen, varav ca 60.000 i Tyskland.  Audi är aktivt på mer än hundra marknader globalt med produktion i 16 anläggningar i 11 länder. Audi fokuserar på nya produkter och hållbar teknik för framtidens mobilitet. Automobili Lamborghini S.p.A, sportmotorcykeltillverkaren Ducati Motor Holding S.p.A och Audi Sport GmbH är helägda dotterbolag till Audi AG. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.

 

Följ Audi

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Audi

Säljstart för eldrivna Audi Q6 e-tron och Audi SQ6 e-tron27.3.2024 13:22:06 CET | Pressmeddelande

Nu går det att beställa Audis senaste teknikspäckade nyheter, eldrivna Audi Q6 e-tron och SQ6 e-tron. Båda modellerna bygger på den nya elbilsplattformem PPE som utlovar både snabb laddning med 800-voltssystem och lång räckvidd på upp till 623 km. Inför säljstarten har Audi satsat på att förenkla bilvalet genom att erbjuda tre välutrustade modellversioner redan från start, Proline, S line och S line Selection, där Proline förväntas bli storsäljaren. De första leveranserna beräknas levereras till kunder under sommaren 2024.

Hållbar och flexibel produktion av Audi Q6 e-tron i Ingolstadt21.3.2024 09:51:45 CET | Pressmeddelande

Audi Q6 e-tron är den första helelektriska modellserien som Audi tillverkar vid huvudkontoret i Ingolstadt. I linje med märkets produktionsstrategi 360factory har Audi integrerat produktionen i redan befintliga strukturer och processer. Sedan den 1 januari 2024 är Ingolstadt också den tredje Audi-anläggningen med nettonollutsläpp1, efter Bryssel (2018) och Győr (2020). Ingolstadt är dessutom den första Audi-anläggningen i Tyskland med eget batterimontage.

Efter starkt räkenskapsår 2023. Audi stärker och utökar produktportföljen.19.3.2024 15:58:32 CET | Pressmeddelande

Audi-koncernen uppnådde under utmanande ekonomiska förhållanden ett robust resultat för räkenskapsåret 2023. Intäkterna ökade med 13,1 procent till 69,9 miljarder euro, rörelseresultatet uppgick till 6,3 miljarder euro och rörelsemarginalen till 9,0 procent. Nettokassaflödet var nästan i nivå med föregående år på 4,7 miljarder euro. Med ett stort antal nya modeller kommer Audi att stärka och utöka sitt produktutbud avsevärt under de kommande åren. Världspremiären för helt eldrivna Audi Q6 e-tron, den första modellen på den nya Premium Platform Electric (PPE), inleder en serie produktlanseringar. Fler än 20 nya modeller planeras för 2024 och 2025.

Upplev Försprång genom teknik. Nya Audi Q6 e-tron18.3.2024 19:04:43 CET | Pressmeddelande

Audi Q6 e-tron är den första serietillverkade modellen på Premium Platform Electric (PPE) och samtidigt nästa steg i företagets omställning till att bli en leverantör av eldriven premiummobilitet. Modellen bjuder inte bara på imponerande kör- och laddningsprestanda, utan även på ökad effektivitet och lång räckvidd på upp till 623 km. Den nya designfilosofin för interiören och den banbrytande tekniken som debuterar i Audi Q6 e-tron inleder nästa kapitel inom elmobilitet för de fyra ringarna och gör Vorsprung durch Technik till en konkret upplevelse varje dag. Med den nya modellserien är det också premiär för elbilstillverkning i Ingolstadt. Audi Q6 e-tron quattro och SQ6 e-tron kan beställas fr.o.m. mars 2024 och levereras till de första kunderna sommaren 2024.

Säljstart för nya Audi A3 i vässad toppform12.3.2024 10:30:07 CET | Pressmeddelande

En omfattande uppgradering för en framgångsrik modell: Audi A3, bilen med vilken Audi 1996 etablerade premiumkompaktklassen, är sportigare, bekvämare och mer digital än någonsin tack vare progressiv design, utökad standardutrustning och nya material och erbjudanden. Appar som kan användas direkt på den digitala skärmen, valbara dagsljussignaturer och möjligheten att när som helst lägga till funktioner on demand möjliggör en hög grad av individualisering. Säljstarten sker nästa vecka med A3 Sportback 35 TFSI S tronic till ett ca-pris på 354.200 kr.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye