Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Drygt 85 miljoner kronor fördelas i tredje satsningen på socialt särskilt utsatta: ”Vi når fler grupper den här gången”

Dela
MUCF fördelar nu totalt drygt 85 miljoner kronor i regeringens tredje satsning på hjälp till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Foto Roland Magnusson.
MUCF fördelar nu totalt drygt 85 miljoner kronor i regeringens tredje satsning på hjälp till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Foto Roland Magnusson.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 85 miljoner kronor i statsbidrag för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin.

Det är tredje gången som MUCF fördelar detta riktade statsbidrag på uppdrag av regeringen.

- Nu har vi mer pengar att fördela än tidigare och därför får fler organisationer del av regeringens satsning. Vi når också fler utsatta grupper i samhället, exempelvis människor med psykisk ohälsa, med missbruksproblematik, hbtqi-flyktingar, människor med ätstörningar och ensamkommande unga, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag.

Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer.

Sommaren 2020 fördelades 48 miljoner kronor i statsbidrag för hjälp- och stödinsatser under pandemin till 17 organisationer. I april i år fördelades ytterligare 58 miljoner kronor till 18 organisationer och nu fördelas totalt 85 367 000 miljoner kronor till 29 organisationer.

- Vi har fått in 37 ansökningar om bidrag och majoriteten av de som sökte är ideella föreningar. Vi är glada att vi denna gång kunnat bredda begreppet ”socialt särskilt utsatta” och därmed kan nå fler utsatta grupper. Samtidigt är det viktigt att ansökningarna uppfyller de krav som ställs i förordningen, säger Marie Petersson Hallberg.

Mer utsatta under pandemin

Flera av de organisationer som får bifall på sin ansökan har mångårig erfarenhet av att hjälpa till exempel hemlösa med mat och husrum. Men här finns också organisationer som under pandemin upplevt att deras målgrupper blivit mer utsatta, exempelvis KRIS Borås som arbetar för kriminellas rätt i samhället och Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar.

Mest i bidrag får Sveriges stadsmissioner, Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Hela Människan och Equmeniakyrkan nationella enheten. Utbetalningen av bidrag till de 29 organisationerna sker preliminärt under första halvan av september. Myndigheten ska återrapportera bidragets användning till regeringen under 2022.

Nyttan av statsbidraget

I uppdraget om att fördela statsbidraget ingår också att MUCF ska dokumentera bidragets väg från regeringsbeslut till mottagare av hjälpen. Det har hittills bland annat resulterat i filmer och artiklar om några av organisationerna och om människor som fått hjälp tack vare satsningen. Filmerna kan ses på mucf.se. Nästa vecka lämnar MUCF också in en rapport till regeringen om hur 2020 års statsbidrag för socialt särskilt utsatta användes.

- Genom att följa hur pengarna används får vi en tydlig bild av vilken nytta statsbidraget gör för människor i kris och för civilsamhällets möjligheter att hjälpa dem under pandemin, säger Marie Pettersson Hallberg.

Lista över de organisationer som får bidrag i regeringens tredje satsning på hjälp till människor i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. Beviljat bidrag i kronor:

Sveriges Stadsmissioner

27 000 000

Svenska Röda Korset

17 000 000

Trossamfundet Svenska kyrkan

6 200 000

Equmeniakyrkan nationella enheten

6 000 000

Hela Människan

5 000 000

Föreningen FVO

3 500 000

Rädda Barnen

3 140 000

KFUK-KFUM Sverige

3 000 000

Ny Gemenskap

2 162 000

Föreningen S:ta Clara kyrka

2 000 000

Pingstförsamlingen i Gävle

1 350 000

SIOS

1 185 000

Islamiska Shiasamfunden i Sverige

950 000

Lp-verksamhetens ideella riksförening

930 000

RFSL

908 000

Ensamkommandes förbund

781 400

Internationella Vänner

760 000

Frivilligorganisationen Agape

640 000

Framtidståget

486 000

Stöttepelaren

400 000

RIFFI

350 000

Sociala Missionen

325 000

LP-Vännernas Kamratförening

300 000

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

250 000

Talita

200 000

Kulturföreningen Vasaplan

175 000

IOGT Medmänniska

150 000

KRIS BORÅS

125 000

Ideella föreningen Kärngården

100 000

Totalt

85 367 400

Nyckelord

Kontakter

Bilder

MUCF fördelar nu totalt drygt 85 miljoner kronor i regeringens tredje satsning på hjälp till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Foto Roland Magnusson.
MUCF fördelar nu totalt drygt 85 miljoner kronor i regeringens tredje satsning på hjälp till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Foto Roland Magnusson.
Ladda ned bild
Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Foto: Ebba Hallberg
Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Foto: Ebba Hallberg
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny satsning under pandemin: 80 miljoner i bidrag till civilsamhället för att hjälpa socialt särskilt utsatta3.3.2022 14:22:15 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får på nytt i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under pandemin. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor denna gång. Under åren 2020 och 2021 har myndigheten fördelat totalt cirka 200 miljoner kronor i stöd till 40 organisationer. - Möjligheten att återigen få förmedla bidrag till civilsamhället i spåren av pandemin är betydelsefull, de här pengarna gör verklig nytta för många människor. Vi vet också att många organisationer drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och är i behov av stöd, säger generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen ingår i den extra ändringsbudget som riksdagen beslutat om och syftet är att mildra effekterna av pandemin för samhällets mest utsatta. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar som bedriver verksamhet som riktar sig till exempelvis hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsi

Ny rapport från MUCF: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök i Sverige1.3.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det visar den rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. - Resultaten tyder på att mer behöver göras så att alla unga kan leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Det finns skäl för regeringen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstifta mot omvändelseförsök och då inte bara gällande barn under 18 utan även vuxna personer, säger generaldirektör Lena Nyberg. I juli 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelse

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Viktigt att fortsätta satsa på mötesplatser för unga hbtqi-personer”28.2.2022 08:28:08 CET | Pressmeddelande

I dag publicerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sin slutrapport om regeringsuppdraget att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler insatser för att skapa trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, inte minst i landsbygdskommuner. Det behövs också ökad kunskap om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete i den öppna fritidsverksamheten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF har i tidigare rapporter visat att unga hbtqi-personer möter särskilda hinder under sin fritid. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtqi-personer är dessutom i högre utsträckning utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga. 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Inom ramen för uppdraget presenterade myndigheten i mars 2021 en kartläggning som visade att

10 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag11.2.2022 12:01:37 CET | Pressmeddelande

10 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I den här ansökningsrundan, som påbörjades den 3 november förra året, fick MUCF in totalt 26 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Rundan ligger under den programdel som handlar om Partnerskap för samarbete, där organisationer kan söka om bidrag för projekt som handlar om samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Myndigheten beviljar bidrag till 10 projekt och fördelar cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Uppsala och Uddevalla. En stor del av ansökningarna handlar om klimatförändringar och hållbarhet samt inkludering. - När vi summerar rundan ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse för att söka partnerskap för samarbete, vilket vi tycker är roligt och lovande

MUCF får ansvar för Europaåret för unga 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”  28.1.2022 14:34:35 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022. - Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva. - Genom att göra 2022 till Europaåret för unga hjälper vi unga européer att försvara och främja frihet och solidaritet, våra värden och möjligheter för alla. Det är vi skyldiga alla dem som har drabbats hårdast av pandemin och som nu måste få sina liv tillbaka, sa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum