Transportstyrelsen

Så ska båtbottenfärgen saneras säkert

Dela
Slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra och gelbehandling med skrapa. Det är metoderna som lyfts fram i en ny rekommendation för sanering av bottenfärg, av bland annat Transportstyrelsen. ”Följer man den är risken att sprida farliga ämnen omkring sig vid sanering mycket liten”, säger miljöhandläggaren Lina Petersson.
Foto: Anna Kassander/Transportstyrelsen
Foto: Anna Kassander/Transportstyrelsen

För att inte giftiga ämnen, som till exempel det numera förbjudna tributyltenn (TBT), ska spridas i naturen gäller det att sanera båtbottenfärg på rätt sätt. I en ny rekommendation som vänder sig framför allt till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare, presenteras nu riskminskande åtgärder för att sanera färgen säkert.

Fyra metoder pekas ut som lämpliga för borttagning av bottenfärg. Dessa är slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra och gelbehandling med skrapa.

Viktiga åtgärder att följa
Till metoderna följer en lista över nödvändiga åtgärder (se faktaruta), som till exempel att täcka marken, använda skyddsutrustning och samla upp allt material som kommit i kontakt med färgrester.

– En förutsättning för att de rekommenderade metoderna ska vara säkra för den som utför saneringen och för miljön är att alla åtgärderna följs noggrant, säger Lina Petersson, miljöhandläggare på Transportstyrelsen.

Den nya rekommendationen bygger på en studie av Research institutes of Sweden (RISE), som Transportstyrelsen har låtit ta fram. Vid en färgsanering som utförs på rätt sätt kan mer än 98 procent av färgpartiklar och biocider samlas in och omhändertas, visar mätningar i studien.

Bakom rekommendationen står förutom Transportstyrelsen även Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, miljöförvaltningen i Stockholms stad och Statens geotekniska institut. Även Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket har bidragit i arbetet.

FAKTA
Åtgärder vid sanering av bottenfärg

• marken under båten täcks
• vind- och regnskyddad miljö skapas runt båten
• miljö med undertryck skapas vid blästring
• personlig skyddsutrustning används
• färgdamm, färgrester, blästermedia och annat material som kommit i kontakt med färgrester och damm samlas upp och hanteras som farligt avfall
• farligt avfall hanteras på rätt sätt och lämnas till godkänd avfallsmottagare
• människor och djur i omgivningen skyddas

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Anna Kassander/Transportstyrelsen
Foto: Anna Kassander/Transportstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen
Olai kyrkogata 35
60232 Norrköping

https://transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 12 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum