Umeå kommun

Finissage och samtal i Umeå konsthall

Dela
Lördagen den 25 september firar vi av utställningen ”Tillvaron som klot – berättelser från konstarkivet” tillsammans med konstnärerna Camilla Caster, Linnéa Therese Dimitriou och Mats Caldeborg som alla har verk med i utställningen.
Bild: Konstverket "Aaah" av Linnéa Therese Dimitriou / Bildupphovsrätt 2021
Bild: Konstverket "Aaah" av Linnéa Therese Dimitriou / Bildupphovsrätt 2021

De medverkande konstnärerna berättar och samtalar utifrån sin och andras konst i utställningen.        I ”Tillvaron som klot – berättelser från konstarkivet” kan du se ett 50-tal konstverk av 37 olika konstnärer som exempel på den bredd och variation som finns i Umeå kommuns konstsamling.

När: Lördag den 25 september 2021
Tid: Klockan 14.00-15.00 cirka
Plats: Umeå konsthall, plan 3 i Väven
Anmälan: Begränsat antal platser max 20 personer. Endast föranmälan gäller, senast den 22 september via mejl: asa.adolfsson@umea.se eller telefon 090-16 53 74.

Om medverkande konstnärer
Camilla Caster är verksam i Umeå och arbetar skulpturalt i ugnsgjutet och blåst glas. Objekten laddas med berättelser och fokus ligger på det mänskliga och/eller relationer. Caster är representerad i olika kommuner och regioner samt exempelvis på Museé Atelier du Verre, Sars Poteries i Frankrike, Glasmuseum, Ebeltoft i Danmark och Smålands Museum/Sveriges Glasmuseum. Konstnären fick Umeå kommuns bildkonststipendium 2001.

Linnéa Therese Dimitriou bor och arbetar i Umeå. Hon arbetar främst med traditionellt figurativt måleri, där måleriets illustrativa potential, historia och fysiska kvalitéer är centrala. Dimitriou har tidigare bland annat deltagit i utställningen NU 2020 på Museum Anna Nordlander i Skellefteå. Hon är aktuell med en soloutställning på Galleri OSs i Umeå.

Mats Caldeborg arbetar främst med skulptur och objekt med bäring på existentiella ämnen, ofta med taktila naturkopplade material. Genom åren har han utfört ett flertal offentliga gestaltningar runt om i Sverige, liksom många utställningar. Caldeborg finns representerad på bland annat Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum och Västerbottens museum. Han bor och verkar i Järnäsklubb, Nordmaling där han tillsammans med Katrin Zackrisson Caldeborg driver Konsthall Norra Kvarken sedan 2014.

 

Om utställningen ”Tillvaron som klot – Berättelser från konstarkivet”

Vilka slags konstverk finns i Umeå kommuns samling och vad berättar de? Vilka konstnärer har skapat verken och från vilken tid? I Umeå konsthalls nya utställning Tillvaron som klot – Berättelser från konstarkivet får du se exempel på konstverk som visar samlingens bredd och variation.

Verken i utställningen är utvalda från konstarkivet och skapade från 1940-talet fram till 2000-talet. Vi har främst valt verk från tongivande konstnärer som också har inspirerat nya generationer. Olika tekniker, material och uttryck samsas i rummet. Målningar och grafik möter skulpturer och objekt som alla tillfälligt flyttat in i Umeå konsthall.

"Tillvaron som klot" är en textrad ur Torsten Renqvists serie med etsningar från 1959. Ett resultat av ett samarbete mellan Renqvist och Stig ”Slas” Claesson. Konstverket är deras egen version av skapelseberättelsen. Det cirkulära flödet i tillvaron har kanske också något att säga oss om det konstnärliga skapandet. Hur konstnärer inspirerar varandra, en idé föder en annan och hur uttryck från olika tidsepoker har en förmåga att återkomma, om än i en ny spirande form. Utställningen är producerad av Umeå konsthall.

Representerade konstnärer i utställningen

Jordi Arkö, Jill Blomqvist, Mats Caldeborg, Christer Carlstedt, Camilla Caster, Erik Chambert, Stig ”Slas” Claesson, Tomas Colbengtson, Lena Cronqvist, Emmy Dijkstra, Linnéa Therese Dimitriou, Ann Edholm, Leif Elggren, Sven X:et Erixson, Staffan Hallström, Berta Hansson, Katrine Helmersson, Bertil Herlow Svensson, Martin Holmgren, Einar Höste, Arne Jones, Tom Krestesen, Beth Laurin, Carl Magnus Lindqvist, Dagmar Lodén, Britta Marakatt-Labba, Bert Nilsson, Ingemar Nilsson, Alf Olsson, Åsa Pärson, Margareta Renberg, Torsten Renqvist, Folke Ricklund, Lovisa Ringborg, Ulf Svensson-Robé, Hans Wigert och Bertil Ågren.

Kontaktperson:
Konstpedagog Åsa Adolfsson, Kulturförvaltningen, Umeå kommun
asa.adolfsson@umea.se eller telefon 090-16 53 74.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Konstverket "Aaah" av Linnéa Therese Dimitriou / Bildupphovsrätt 2021
Bild: Konstverket "Aaah" av Linnéa Therese Dimitriou / Bildupphovsrätt 2021
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye