SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Stora mängder döda granar i skogarna

Dela
Granbarkborren har även denna sommar orsakat förödande skador i Svealand och Götaland. En stor mängd av de angripna granarna står dessutom kvar. Det visar en första inventering som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort.
Granar som angripits av granbarkborre. Foto: Mattias Sparf.
Granar som angripits av granbarkborre. Foto: Mattias Sparf.

En första bedömning av årets granbarkborreskador visar att vi även i år har mycket stora skador i Svealand och Götaland. Skadorna har visserligen minskat på de flesta håll jämfört med förra året, men den preliminära siffran visar ändå på närmare 5 miljoner kubikmeter dödad gran. Störst skador är det i Svealand där minst 3 miljoner kubikmeter gran har angripits. I Götaland når vi upp till cirka 1,7 miljoner kubikmeter.

­– Vi kan konstatera att Sverige har ännu ett år med väldigt stora skador i skogarna efter angrepp från granbarkborrar, vilket innebär miljardförluster för drabbade skogsägare, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Rödbruna granar längs vägarna

Den som färdats genom landskapet i framförallt Svealand under sensommaren har kunnat se stora områden med rödbruna granar utmed vägarna. Intrycket är att en stor andel av de angripna granarna fortfarande står i kvar i skogen. Den nu genomförda inventeringen indikerar att så är fallet.

– Vi gör bedömningen att över hälften av de granar som angripits i år fortfarande står kvar. Det är allvarligt, eftersom en av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa granbarkborrarna och rädda så mycket virkesvärde som möjligt, är att avverka träden medan angreppen är färska. Problemet är att det är svårt att hinna med, säger Tomas Blom, skogsförvaltningschef på BillerudKorsnäs.

Kan finnas virkesvärde kvar att rädda

Det är stora skillnader mellan olika län hur mycket som avverkats och Skogsstyrelsen kommer nu tillsammans med de andra aktörerna inom Stoppa borrarna att se över vad det kan bero på att inte skadad produktionsskog tas omhand i högre utsträckning.

– De granar som börjat bli roströda kan fortfarande ha ett visst virkesvärde kvar. Det är också möjligt att man får med sig en del granbarkborrar ut ur skogen om barken sitter kvar vid avverkningen. Men både bekämpningseffekten och det ekonomiska värdet minskar ju längre tid man väntar, säger Kerstin Ström.

Den preliminära bedömningen av årets skadenivåer bygger på inventeringar som Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna, BillerudKorsnäs och Skogssällskapet gjort i slutet av augusti och början av september. Den slutgiltiga uppskattningen av årets barkborreskador kommer att ske senare i år och baseras på en objektiv skadeinventering på landsdelsnivå som görs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Läs mer på www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre 

Mer information:

Kerstin Ström, projektledare, Skogsstyrelsen, Telefon: 0470-72 61 12
E-post: kerstin.strom@skogsstyrelsen.se

Tomas Blom, skogsförvaltningschef, BillerudKorsnäs, Telefon: 0295-24 44 70
E-post: tomas.blom@billerudkorsnas.com

Skogsstyrelsens pressjour: pressjour@skogsstyrelsen.se, 036-35 94 91

Nyckelord

Bilder

Granar som angripits av granbarkborre. Foto: Mattias Sparf.
Granar som angripits av granbarkborre. Foto: Mattias Sparf.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Pressinbjudan: första nationella målet för ökad tillväxt av skogen presenteras11.12.2023 11:17:51 CET | Pressinbjudan

Mål för miljön i skogen har funnits länge genom miljömålet Levande skogar. Nu presenterar Skogsstyrelsen för första gången ett förslag på nationellt mål i skogskubikmeter för hur mycket mer skogen ska växa. Ett sådant mål för ökad hållbar tillväxt finns inte i dag och kan bland annat möjliggöra högre avverkning. Förslaget presenteras på en digital presskonferens 15 december klockan 09.00-09.45.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum