Myndigheten för press, radio och tv

Debattprogrammet Sverige möts frias

Dela
Granskningsnämnden friar SVT:s program Sverige möts. Innehållet strider inte mot bestämmelserna om opartiskhet, saklighet och mediets genomslagskraft.

Sverige möts är ett direktsänt debattprogram som bygger på att de medverkande ger uttryck för vitt skilda åsikter om ett ämne – i det här fallet mångkultur. I programmet medverkade, förutom programledaren, ett antal personer – representanter för olika partier, islamkritiker, forskare och privatpersoner. Under programmets gång pratade experterna om teser och forskning kring frågor som exempelvis mångkultur, migranter och flyktingar.

Anmälarna ansåg bland annat att det gjordes många grova uttalanden, förenklingar och generaliseringar av folkgrupper, särskilt av muslimer och islam. Anmälarna tyckte även att programmet var partiskt och att det saknades deltagare med expertkunskaper.

Utifrån de anmälningar som kom in mot programmet så prövade granskningsnämnden innehållet mot bestämmelserna om opartiskhet, saklighet samt mediets genomslagskraft.

Nämndens bedömning i korthet

Opartiskhet och saklighet

Nämnden anser att programmet som bygger på att de medverkande ger uttryck för vitt skilda åsikter om ett ämne, ligger i linje med SVT:s uppdrag att stimulera till debatt. Granskningsnämnden konstaterar att flera av de av anmälarna kritiserade uttalandena gjordes av tillfälligt medverkande på vilka kraven på opartiskhet och saklighet kan ställas lägre än på företrädare för program­företaget. Mot den bakgrunden strider programmet inte mot dessa krav.

Mediets genomslagskraft

I programmet förmedlade två av deltagarna en uppenbart kränkande och stereotyp bild av islam och muslimer. Nämnden konstaterar att uttalandena dock mötte reaktioner hos övriga medverkande och ledde till diskussioner dem emellan. Givet detta, och med hänsyn till program­­­­­­­formen, anser nämnden att SVT tagit tillräcklig hänsyn till bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. Programmet strider därför inte mot bestämmelsen. (Dnr: 21/01229)

Övriga ärenden

Friade

  • Ett inslag i SVT:s Rapport om de hemlösas situation i Budapest frias (21/00042)
  • Ett inslag i SVT:s 15 min från Sápmi, frias i fråga om opartiskhet (21/02186)
  • Ett inslag i SVT:s Carina Bergfeldt med en intervju om en polisanmäld händelse frias (21/00334)

Fällda

  • Ett inslag i SVT:s Idrottsgalan från en UFC-match fälls eftersom innehållet kunde verka skrämmande för barn och sändes på en tid då barn kunde ta del av det. (21/00220)
  • Sändningen av TV4:s program En kväll för musiksverige – Don’t stop the music fälls för felaktig inplacering av ett annonsavbrott. (21/00470)

Du kan söka efter besluten i vårt diarium på webbplatsen. Webbdiariet hittar du under Självservice

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Granskningsnämnden för radio och tv är ett självständigt organ inom Myndigheten för press, radio och tv som har till uppgift att pröva om de som sänder radio och tv följer de regler som gäller för sändningarna. Program som prövas av nämnden kan antingen frias, frias med kritik eller fällas.

Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Svensk tv-marknad: Utmaningar och trender24.11.2023 14:32:33 CET | Pressmeddelande

Tv-marknaden påverkas just nu starkt av att ekonomin försämras och att konjunkturen försvagas. Det visar rapporten Svensk tv-marknad 2023 som Myndigheten för press, radio och tv tagit fram och som beskriver den svenska tv- och streamingmarknaden. En marknad där konkurrensen är fortsatt mycket hög om abonnenter, rättigheter och annonsintäkter - vilket påverkar de stora svenska kommersiella tv-husen negativt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum