TRR

TRRs insiktskompass presenterar: 8 av 10 tjänstemän anser att kompetensutveckling är viktigt för karriären

Dela
Vikten av lärande under hela arbetslivet blir uppenbart för allt fler tjänstemän. Åtta av tio tjänstemän medger att regelbunden kompetensutveckling kommer att vara viktigt för den framtida karriärsutvecklingen. Det visar en undersökning som gjorts bland privatanställda tjänstemän på uppdrag av TRR, Sveriges ledande omställningsaktör och arbetslivsexpert.

Behoven av kompetensutveckling är stort både i Sverige och globalt. Både företag och tjänstemän är överens om att det framför allt är utvecklingen inom teknikområdet som skyndar på behovet. TRRs insikter visar att tjänstemän inom den privata sektorn anser att kompetensutveckling är en högt prioriterad fråga framåt, och man ser behov av stora satsningar inom området.

-       Ska vi kunna möta behoven på svensk arbetsmarknad, krävs en annan syn på kompetensutveckling än idag. Man behöver utveckla sig och lära nytt under hela sitt arbetsliv. Som omställningsaktör välkomnar vi det ökade intresset för kompetensutveckling hos privatanställda tjänstemän och ser att TRRs roll framåt kommer att bli än viktigare, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

Storsatsning på intern kompetensutveckling

Bland tjänstemän med chefsbefattning inom privat sektor tycker 74 procent att det är ganska eller mycket viktigt för företaget att satsa på kompetensutveckling inom företaget de närmsta åren. Det kan handla om workshops, konferenser och jobbrotation. Chefer inom tillverkningsindustrin svarar i högre utsträckning, jämfört med andra branscher, att det kommer att vara mycket viktigt att satsa på intern kompetensutveckling.

Stort intresse för vidare studier

Det som är mest avgörande för beslutet att studera under arbetslivet, utöver inriktning och ämne, är möjligheten att få jobb efter utbildning. På andra plats kommer lönenivån. 42 procent av tjänstemännen uppger i undersökningen att de skulle börja studera om de fick 80 procent av sin lön under studietiden. 50 procent av kvinnorna skulle ta chansen att börja studera om de fick studielön, jämfört med 36 procent av männen.

-       Det är positivt att så många har förstått vikten av att skapa sig bredare och ny kunskap. TRRs uppgift är att bidra till framgångsrika omställningar och rörlighet på arbetsmarknaden. Här spelar kompetensutveckling en viktig roll, säger Lennart Hedström.

Nyckelord

Dokument

Om

TRR arbetar för tjänstemän och arbetsgivare inom det privata näringslivet. Vi är specialister på omställning och kompetensstöd. I våra drygt 30 000 anslutna företag arbetar drygt 1,1 miljoner tjänstemän. Genom olika tjänster och rådgivning vägleder vi företag och deras medarbetare mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag. TRR grundades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden: arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. TRR är en stiftelse som drivs utan vinstintresse och styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. 

Följ TRR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från TRR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum