Plikt- och prövningsverket

Nu ska landets 18-åringar svara på mönstringsunderlaget

Dela
Mönstringsunderlaget är det första steget mot mönstringen och i förlängningen en grundutbildning med värnplikt. Nästan alla svenska medborgare som fyller 18 under året är enligt lagen om totalförsvarsplikt skyldiga att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget.

Under vecka 52 skickar vi en broschyr till alla som ska svara på mönstringsunderlaget, i år är det närmare 106 000 totalförsvarspliktiga födda 2004. Broschyren innehåller information om mönstringsunderlaget, mönstringen, grundutbildning med värnplikt och rätten att vara vapenfri och är ett led i myndighetens informationsuppdrag.

Informationsuppdraget innebär att Plikt- och prövningsverket har ett särskilt ansvar för att information om innebörden av lagen om totalförsvarsplikt sprids till de som ska svara på mönstringsunderlaget. Ett ansvar som framgår av både förordningen om totalförsvarsplikt och av myndighetens instruktion.

Mönstring för omkring 19 000 ungdomar

Mönstringsunderlaget består av sextiotalet frågor som handlar om bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Från det att man fått brevet har man 14 dagar på sig att logga in på webben och besvara frågorna.

Utifrån svaren på mönstringsunderlaget väljer Plikt- och prövningsverket ut de cirka 19 000 som bedöms ha bäst förutsättningar att klara en grundutbildning med värnplikt och kallar dem till mönstring. Besked om man kallas till mönstring eller inte skickar vi ut i mars. Mönstringen för denna årskull startar i slutet av maj 2022 och pågår till maj 2023.

- Det här är den femte årskullen vi kallar till mönstring sedan värnplikten återaktiverades 2017. 2017 kallade vi strax över 6 000 totalförsvarspliktiga och 2022 är vi nu uppe i 19 000. Det är en stor ökning av antalet mönstrande, vilket kommer att öka ännu mer kommande år. I takt med att Sveriges försvarsförmåga stärks växer även vår myndighet för att kunna hantera de allt större volymerna av mönstrande och prövande, säger Christina Malm generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

Premiär för mönstring i Göteborg

Ungefär två månader innan själva mönstringsdagen får den som ska mönstra en kallelse med plats och tid för mönstringen. Beroende på var man bor i Sverige genomförs mönstringen antingen i Stockholm, Malmö eller Göteborg. I augusti 2022 öppnar nämligen Plikt- och prövningsverket ett nytt mönstringskontor vid Linnéplatsen i Göteborg och 2004:orna är de första att mönstra på det nya prövningskontoret.

6 000 grundutbildningsplatser

För de som inte blir kallade till mönstring finns möjlighet att göra en egen ansökan. Det är drygt 6 000 utbildningsplatser som ska fyllas av både de som kallas till mönstring och de som gör en egen ansökan. Grundutbildning med värnplikt kommer att genomföras först efter att ungdomarna avslutat sina gymnasiestudier.

Kontakter

Dokument

Om

Plikt- och prövningsverket
Plikt- och prövningsverket
Box 31
651 02 Karlstad

0771-24 40 30https://www.pliktverket.se/

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Myndigheten bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Plikt- och prövningsverket bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet handlar om att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar Plikt- och prövningsverket också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

Plikt- och prövningsverkets uppgift är att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Andra viktiga uppdrag är ansvar för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomförs undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med krav på särskild lämplighet.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 300 anställda finns på fyra orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningskontoren i Malmö, Stockholm och Göteborg.

 

 

Följ Plikt- och prövningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Plikt- och prövningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye