Svenska institutet för standarder, SIS

Global standard för mensskydd på gång

Dela
På svenskt initiativ ska nu den globala standardiseringsorganisationen ISO ta fram standarder för mensskydd. Beskedet kom 3 januari och Sverige vill leda arbetet i den internationella kommitté som ska bildas.

- För att kvinnor runtom i världen ska kunna delta i skola och yrkesliv behöver de tillgång till bra och säkra mensskydd. Det är i grunden en fråga om rättvisa, säger Anna Sjögren, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Mensskydd regleras på lite olika sätt runtom i världen. I Europa klassas de exempelvis som en konsumentprodukt. I USA däremot räknas mensskydd som en medicinteknisk produkt. Det finns också ett antal länder som har nationella standarder, men det saknas en gemensam och tydlig kvalitetsnivå som tillverkare och konsumenter kan lita på.

– För de flesta kroppsnära produkter – som kondomer, spiraler och inkontinensskydd – har det sedan länge funnits internationella standarder för kvalitet och säkerhet. För mensskydd har det dröjt ända till nu att ens starta arbete på global nivå, säger Anna Sjögren och tillägger att begreppet ”mensskydd” innefattar engångsprodukter som tamponger och bindor men även flergångsprodukter så som menskoppar eller tvättbara bindor.

300 miljoner människor menstruerar varje dag vilket understryker att det är en fråga som berör människor över hela världen, oavsett inkomstnivå. Det är många som driver på, eftersom säkra mensskydd har en tydlig koppling till viktiga frågor om kvinnors hälsa och möjlighet att delta i samhället fullt ut. Flera stora internationella organisationer har betonat vikten av menstruell hälsa – bland andra Bill and Melinda Gates Foundation, FN:s kommission för mänskliga rättigheter och Världsbanken.

Nu har ISO:s medlemsländer röstat för att skapa en ny grupp för standardisering av just mensskydd.

Förslaget till nytt standardiseringsområde kommer från svenska intressenter som tillsammans med SIS har lyft frågan till internationell nivå. Sverige har erbjudit sig att leda det internationella arbetet genom svenskt sekretariat och ordförandeskap. Den internationella gruppen kommer att bestå av deltagare från flera olika länder och representerar tillverkare, testinstitut, konsumentorganisationer, akademi, påverkansorganisationer och myndigheter. Svenska intressenter är välkomna att kontakta SIS för mer information om hur de kan engagera sig.

Syftet är att skapa gemensamma och tydliga säkerhetskrav, jämförbara testmetoder och konsumentinformation för mensprodukter. Dessutom gynnar standarder produktutveckling och innovation och ger ökad konkurrenskraft och handel mellan länder.

- Vi får räkna med att det tar ett par år innan det finns en färdig global standard på plats. Mycket kan hända på vägen när representanter från hela världen ska komma överens, avslutar Anna Sjögren.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Ny standard ska göra laddplatser för elbilar mer tillgängliga7.5.2024 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Många laddplatser för elbilar har brister när det gäller tillgänglighet, något som gör det svårt och ibland omöjligt för många att använda dem. Nu ska en ny standard tas fram som tydliggör kraven för hur en tillgänglig laddplats bör se ut. Det handlar bland annat om utformningen av platsen, att laddkabeln inte är för tung och att snövallar inte får bli ett hinder vintertid. Standarden kommer även göra det enklare att kravställa vid upphandlingar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye