Svenska institutet för standarder, SIS

Global standard för mensskydd på gång

Dela
På svenskt initiativ ska nu den globala standardiseringsorganisationen ISO ta fram standarder för mensskydd. Beskedet kom 3 januari och Sverige vill leda arbetet i den internationella kommitté som ska bildas.

- För att kvinnor runtom i världen ska kunna delta i skola och yrkesliv behöver de tillgång till bra och säkra mensskydd. Det är i grunden en fråga om rättvisa, säger Anna Sjögren, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Mensskydd regleras på lite olika sätt runtom i världen. I Europa klassas de exempelvis som en konsumentprodukt. I USA däremot räknas mensskydd som en medicinteknisk produkt. Det finns också ett antal länder som har nationella standarder, men det saknas en gemensam och tydlig kvalitetsnivå som tillverkare och konsumenter kan lita på.

– För de flesta kroppsnära produkter – som kondomer, spiraler och inkontinensskydd – har det sedan länge funnits internationella standarder för kvalitet och säkerhet. För mensskydd har det dröjt ända till nu att ens starta arbete på global nivå, säger Anna Sjögren och tillägger att begreppet ”mensskydd” innefattar engångsprodukter som tamponger och bindor men även flergångsprodukter så som menskoppar eller tvättbara bindor.

300 miljoner människor menstruerar varje dag vilket understryker att det är en fråga som berör människor över hela världen, oavsett inkomstnivå. Det är många som driver på, eftersom säkra mensskydd har en tydlig koppling till viktiga frågor om kvinnors hälsa och möjlighet att delta i samhället fullt ut. Flera stora internationella organisationer har betonat vikten av menstruell hälsa – bland andra Bill and Melinda Gates Foundation, FN:s kommission för mänskliga rättigheter och Världsbanken.

Nu har ISO:s medlemsländer röstat för att skapa en ny grupp för standardisering av just mensskydd.

Förslaget till nytt standardiseringsområde kommer från svenska intressenter som tillsammans med SIS har lyft frågan till internationell nivå. Sverige har erbjudit sig att leda det internationella arbetet genom svenskt sekretariat och ordförandeskap. Den internationella gruppen kommer att bestå av deltagare från flera olika länder och representerar tillverkare, testinstitut, konsumentorganisationer, akademi, påverkansorganisationer och myndigheter. Svenska intressenter är välkomna att kontakta SIS för mer information om hur de kan engagera sig.

Syftet är att skapa gemensamma och tydliga säkerhetskrav, jämförbara testmetoder och konsumentinformation för mensprodukter. Dessutom gynnar standarder produktutveckling och innovation och ger ökad konkurrenskraft och handel mellan länder.

- Vi får räkna med att det tar ett par år innan det finns en färdig global standard på plats. Mycket kan hända på vägen när representanter från hela världen ska komma överens, avslutar Anna Sjögren.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Sverige får ledande roll inom cirkulär ekonomi i Europa3.8.2023 12:23:53 CEST | Pressmeddelande

Nu är det klart att Sverige startar och kommer att leda en europeisk kommitté för cirkulär ekonomi, med uppgift att utveckla standarder inom området. Frågan är högprioriterad när Europa nu ställer om till en cirkulär grön ekonomi. Arbetet med nya standarder är en förutsättning för att lyckas med omställningen eftersom företag och organisationer är beroende av gemensamma lösningar för att använda resurser så effektivt som möjligt.

Sverige värd för internationellt möte om global standard för mensprodukter21.4.2023 09:40:46 CEST | Pressmeddelande

Det finns över 22 000 globala standarder för att säkerställa och sprida de bästa lösningarna och arbetssätten och tillgängliggöra bra och säkra produkter och tjänster till konsumenter över hela världen. Men för mensskydd saknas en global standard trots att det är en kroppsnära produkt, och trots att cirka 300 miljoner kvinnor och flickor menstruerar varje dag. Den 20-21 april samlas därför flera av världens länder i Stockholm för att diskutera vad standarden bör innehålla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum