Umeå kommun

Inbjudan till pressvisning av utställning, Umeå konsthall

Dela
Välkommen på pressvisning torsdag den 10/2, klockan 14.00 i Umeå konsthall, plan 3 i Väven.
©Mikael Åberg/Bildupphovsrätt 2022
©Mikael Åberg/Bildupphovsrätt 2022

Land of Hope and Glory
Mikael Åberg

Installation

12 februari – 15 maj 2022 i Umeå konsthall

”Min bakgrund och fostran inom sportens värld har präglat mig. Jag har inte alltid varit medveten om det, men det har färgat av sig i mitt konstnärliga arbete. Det blir många referenser till idrotten som metafor för tävling och konkurrens. Något som förekommer i stort sett överallt även utanför idrotten. Jag har också funderat mycket på normer inom sportens värld. Hur man förväntas att vara och bete sig som kille. Leken, drömmarna och glädjen är betydelsefulla och jag hoppas att det avspeglar sig i mina verk.” -Mikael Åberg

Mikael Åberg är född i Obbola 1964, där han också bor. Utexaminerad med en MFA från Umeå konsthögskola 1998. Har medverkat i både separat- och grupputställningar främst i Sverige. Åberg arbetar bland annat med skulptur, måleri, foto och teckningar. Under de senaste åren har han nästan uteslutande jobbat med offentliga gestaltningar. Några exempel i Umeå är ”Monaco GP” på Capio hälsocentral, ”Stjärnpekare” vid Hjältarnas Hus och ”Hoppare” vid Stadskyrkan. Mikael Åberg tilldelades Umeå kommuns konststipendium 2020.

 

Kontaktperson för pressvisningen i Umeå konsthall:
Anja Boman, konstsekreterare
Kulturförvaltningen, Umeå kommun
anja.boman@umea.se, 070 - 388 34 74

Nyckelord

Kontakter

Bilder

©Mikael Åberg/Bildupphovsrätt 2022
©Mikael Åberg/Bildupphovsrätt 2022
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye