Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Ny Förbundsordning 2022

Dela
Förbundsfullmäktige för Svenskt Ambulansflyg har den 10 februari antagit en ny Förbundsordning, vilken reglerar bland annat kommunalförbundets ändamål och uppgifter. Ny förbundsordning träder i kraft när den är antagen i samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar.

3 § Ändamål, uppgifter 

Förbundets ändamål är att bedriva luftfartsverksamhet och för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg samt samordna och koordinera densamma. I ansvaret ingår att via egen regi eller utkontraktering omhänderta den operativa driften av såväl ambulansflyg som beställnings- och koordineringscentral. Förbundet skall även i övrigt verkar för utveckling av förbundets verksamhet.

– Jag är stolt över både resultat och en arbetsprocess där styrelse, fullmäktige och 21 regioner deltagit med stort engagemang och konstruktiv dialog, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.

– Den nya förbundsordningen ger verksamheten möjlighet att verka och utvecklas inom givna ramar. Det är mycket bra att vi kommit i mål på relativt kort tid, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Dom i Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Umeå har den 18e februari meddelat dom i mål gällande laglighetsprövning av två fullmäktigebeslut fattade 2021, om att bilda flygbolag och anställa piloter. Besluten har prövats mot gällande Förbundsordning. Kommunalförbundet har tagit emot domarna som analyseras i hur de ska behandlas och bemötas.

Arbetsprocess med ny Förbundsordning

På förbundsfullmäktiges uppdrag inleddes revideringsarbetet i augusti 2021. Ett förslag antaget av styrelsen presenterades vid ett ägarsamråd den 21 oktober. Den 25 november antog Förbundsfullmäktige en version för remissrunda i regionerna vilket avslutades den 22 december. Förbundsstyrelsen tog den 11 januari ställning till en sammanvägning av inkomna remissvar, vilket därefter behandlades av regionernas ekonomidirektörer, regiondirektörer, Beredningsgrupp och därefter av styrelsen.

Förbundsfullmäktige har den 10 februari beslutat om Förbundsordning 2022, vilken blir gällande när den antagits av samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar.

Ändrade förutsättningar

Svenskt Ambulansflyg är det första kommunalförbund där Sveriges samtliga 21 regioner är medlemmar. Förbundet bildades 2016 och efter fem år av förberedelser har förutsättningarna delvis förändrats och en reviderad Förbundsordning utgör en plattform för förbundets verksamhet.

Gällande Förbundsordning och Förbundsordning antagen 22-02-10 är publicerad på hemsidan för Svenskt Ambulansflyg, likaså protokoll från sammanträdet där beslutet fattades. Ny förbundsordning träder i kraft efter beslut i samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar.

Kontakter

Om

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
c/o Regionens hus
901 89 Umeå

https://www.svenskt-ambulansflyg.se/

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kommer utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten utformas utifrån  Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum