Naturskyddsföreningen

Klimatutsläppen ska ha nått sin topp om bara tre år – Naturskyddsföreningen kommenterar FN:s klimatpanels rapport

Dela
Idag släppte FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport om möjliga sätt att minska klimatutsläppen och olika scenarier för hur de kan genomföras. Enligt rapporten ska de globala utsläppen ha nått sin topp senast om tre år, 2025, och då börjat minska kraftigt. Utsläppsminskningarna fram till 2030 är avgörande för vilka klimatförändringar vi kommer att uppleva de kommande decennierna. Vi har bara några få år på oss tills de globala utsläppen ska ha nått sin topp, så nu måste omställningen accelerera kraftigt.

FN:s klimatpanels nya rapport ”Klimatet i förändring 2022: Att begränsa klimatförändringen”, som släpptes idag, pekar på att de flesta åtgärder som krävs för att minska utsläppen redan är kända och tillgängliga både på samhällsnivå och inom olika sektorer som energi och industri. Men omställningen till dem går för långsamt, ofta till följd av bristande politiskt ledarskap eller snedvridande ekonomiska styrmedel, såsom klimatskadliga subventioner.

-          Det är otroligt hoppfullt att de flesta klimatåtgärder som behövs redan finns tillgängliga. Nu måste de genomföras i stor skala och snabbt, och för det krävs politiska beslut som styr i rätt riktning. Vi anser att fossila bränslen ska förbjudas till 2030 och att klimatskadliga subventioner snarast ska avvecklas, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

-          En central del i omställningen är energisektorn. Det är väldigt glädjande att utvecklingen av förnybar energi har gått fortare, i större skala och till lägre kostnad än tidigare förutspått. Nu finns stora möjligheter att ta tillvara på detta, energieffektivisera och ställa om till en förnybar energiförsörjning. Omställningen ger också många möjligheter i form av nya gröna jobb, större social jämlikhet och jämställdhet, och att samtidigt bemöta naturkrisen.

-          Det kommer att krävas beteendeförändringar för mer hållbara val i vardagen. Det behövs politiska beslut för att främja förändrade konsumtions- och produktionsmönster, en hållbar stadsutveckling, mindre mejeri- och köttkonsumtion, förebyggande av matsvinn samt tillgång till fossilfria transporter, fossilfri el och bostadsuppvärmning.

FN:s klimatpanels rapport visar klart och tydligt att varje tiondels grads uppvärmning över 1,5-gradersmålet riskerar att vi passerar oåterkalleliga tröskelnivåer. De största utsläppsminskningarna måste ske i närtid och kan inte ersättas av negativa utsläpp längre fram. De naturliga kolsänkorna är mycket viktiga. Tekniska kolsänkor kan också spela en viktig roll, men dess kapacitet har tidigare överskattats. De kan hota andra hållbarhetsaspekter, speciellt biologisk mångfald och lokalbefolkningars och urfolks rätt till nyttjande av naturresurser.

-          Samhällsomställningen måste främja både klimatmål och social hållbarhet och rättvisa. Länder som Sverige, en resursstark och högkonsumerande nation, bär ett tungt ansvar för att minska våra egna utsläpp, att stötta låg- och lägre medelinkomstländer inte minst med klimatfinansiering samt att sätta upp mål för att minska våra konsumtionsbaserade utsläpp. Vi befinner oss i den här allvarliga krisen gemensamt, och måste tillsammans i solidaritet med världens utsatta arbeta oss ur den, avslutar Johanna Sandahl.

Nyckelord

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye