Alecta

Alectas kvartalssiffror för första kvartalet 2022

Dela
Kvartalssiffror för första kvartalet 2022. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 31 mars 2021.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 8,7 procent (9,4) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Kollektiv konsolidering för den förmånsbestämda försäkringen var 179 procent (160).

• Solvensgrad för koncernen var 204 procent (181).

• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,07 procent (0,08).

• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,020 procent (0,022).

Premiebestämd försäkring

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på minus 6,2 procent under det första kvartalet 2022. Under femårsperioden fram till sista mars 2022 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 8,7 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning på kapitalet.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 218 miljarder kronor (183) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring

Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 179 procent den 31 mars 2022 (160).

Kollektiv konsolidering är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker. Konsolideringsnivån är Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena och styr fördelningen av återbäring till kunderna.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 960 miljarder kronor (907) vid periodens utgång.

Koncernen

Alectas solvensgrad för koncernen var 204 procent den 31 mars 2022 (181).

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1178 miljarder kronor (1090) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - mars 2022

jan - mars 2021

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

-6,2

6,9

8,7

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 31 mars

179

160

Solvensgrad koncernen, per 31 mars

204

181

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,07

0,08

- Varav premiebestämd försäkring*

- Varav förmånsbestämd försäkring*

0,05

0,07

0,06

0,08

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,020

0,022

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.

Se bifogade länkar för mer information om konsolideringsnivå och avkastning.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 1200 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye