Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

KSA Förbundsfullmäktige har beslutat om Årsredovisning 2022

Dela
Torsdag den 28 april genomförde Förbundsfullmäktige, för Svenskt Ambulansflyg sammanträde om Årsredovisning 2021.

Förbundsstyrelsens ordförande Ola Karlsson (M) inledde presentationen av Årsredovisningen.
”Ola Karlsson (M), styrelseordförande är glad att kunna presentera en årsredovisning och verksamhetsberättelse för en bemannad och organiserad verksamhet som levererar det som regionerna så länge efterfrågat och han riktar ett stort tack till förbundsdirektören och alla medarbetare vid Svenskt Ambulansflyg.”

KSA Årsredovisning 2021 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Sammanträdet återges via Youtube och i protokoll.
Ladda ner KSA Årsredovisning 2021 som uppslag för läsning på skärm alt. sidor för utskrift


Anders Sylvan, förbundsdirektör gav vid sammanträdet en sammanfattning om verksamheten, avvikelser och exempelvis medierapportering.
”Vi har avvikelser rapporterade i tre system. Dels flygets system enligt ett eget regelverk med fokus på flygsäkerhet. Vi har en egen avdelning för Safety och Compliance, vilket motsvarar en internrevision. Vi vill ha många avvikelser eftersom det utvecklar verksamheten och förbättrar vår förmåga.
Ett annat är vårdgivarnas avvikelsesystem, vilka ska utredas av respektive vårdgivande region. De avvikelserna behöver inte komma till vår kännedom eftersom de ska hanteras av vårdgivaren med gällande sekretessbestämmelser.
Därutöver har vi gränssnittet som handlar om hur vi utför vårt uppdrag. Här har vi olika ingångar, allt från rapporter vid möten, mail och samtal.
Vi har den senaste månaden haft hjälp av grävande journalistik som skannat hela området vilket presenterats i artikel i Dagens Nyheter. Vi har varit med i framtagandet av artiklarna, men i relativt många frågor har tidningen inte varit villig att väga in vår information, fakta eller synpunkter. Några delar har behandlats tråkigt, exempelvis rubriken i Dagens Nyheter som ger sken av att vi har stora patientbrister. Den aktuella rubriken gäller en flygning under vår tredje vecka i operativ drift då vårt uppdrag begränsades till de norrländska specialteamen. Vi fick då en förfrågan från Karolinskas PETS-team som vi inte kunde hantera eftersom vi varken hade samtrimmat deras personal eller säkrat bårfästen. Det var för tidigt att ta den flygningen. Det är trist att den händelsen beskrivs på det här sättet, men vi har diskussioner med alla regioner och kontinuerliga avstämningar.
Jag är angelägen om att välkomna den granskande journalistiken och vi betonar i våra interna utbildningar vad som gäller om offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och visselblåsarfunktion. Det går vi igenom som första punkt under utbildningen för samtliga nya medarbetare.”

KSA har sammanställt sakfel och förtydliganden gällande artikeln i Dagens Nyheter den 27 april. Läs dokument

Kontakter

Bilder

Om

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
c/o Regionens hus
901 89 Umeå

https://www.svenskt-ambulansflyg.se/

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kommer utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten utformas utifrån  Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 20239.2.2024 08:41:14 CET | Pressmeddelande

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 2023 på drygt 9,5 miljoner kronor, jämfört med budget 3,7 miljoner. Flygtimmar totalt uppgår till 6175, jämfört med budgeterat 6000 och 515 flygtimmar, genomsnittligt per månad. Förbundet har utfört 3800 patientuppdrag på helåret och 315 genomsnittligt per månad. Varje månad 2023 (september undantaget) har större volymer i uppdrag och intäkt än motsvarande månad 2022.

Välkommen till Ronneby Airport vid Besök av Svenskt Ambulansflyg14.12.2023 08:05:00 CET | Pressmeddelande

Måndag den 18e december landar ett av sex regionägda Ambulansflygplan på Ronneby Airport. Media hälsas välkommen klockan 09.30 för presentation och visning av det toppmoderna och välutrustade ambulansflygplanet som kan ta upp till tre liggande patienter, ytterligare sittande och vårda de allra sjukaste som behöver intensivvård ombord. Anmälan om medias deltagande ska göras senast fredag den 15e december klockan 10.00 till mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se, 073 800 86 16. Anmälan behöver enligt flygplatsens säkerhetsregler innehålla namn, organisation och personnummer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye