Region Uppsala

Trafikverket beviljar två miljarder till spårväg

Dela
Nu är det klart att Uppsala kommun och Region Uppsala får de två miljarder till spårväg som man ansökt om från Trafikverket, inom ramen för stadsmiljöavtal. Det innebär att byggandet kan påbörjas under 2025 och ska vara färdigt 2029.
Spårväg - snart verklighet på Uppsalas gator. Visionsbild: White
Spårväg - snart verklighet på Uppsalas gator. Visionsbild: White


– Det här är väldigt glädjande och bekräftar att det finns ett stort behov av kapacitetsstark kollektivtrafik i form av spårväg. För Uppsalaborna skapar spårvägen snabba och säkra förbindelser mellan viktiga målpunkter och vi ger mer plats för människorna i gatumiljön. Arbetet med detaljplan, tillstånd och andra förberedelser för genomförande fortsätter nu och nödvändiga beslut kommer att hanteras av kommunstyrelsen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Att bygga spårväg som en bärande del av Uppsalas kollektivtrafik är en gemensam satsning mellan Region Uppsala och Uppsala kommun. Huvudsyftet till att valet föll på spårväg är dess höga kapacitet. År 2050 förväntas 80 000 människor resa längs spårvägssträckan varje dag, en mängd som bussar har svårt att klara av. En spårvagn som är 30 meter lång kan ta ungefär samma mängd resenärer som tre stadsbussar. Dessutom har spårvägen stora miljö- och klimatmässiga fördelar.

– I Uppsala län ansvarar regionen för driften av kollektivtrafik och depålösning medan kommunerna ansvarar för systemval och fasta investeringar. Uppsala kommun har meddelat att de kommer att gå vidare med arbetet att investera i spårvagn. Från regionens sida kommer vi att leva upp till den ansvarsfördelning som finns emellan oss och ansvara för driften av den nya kollektivtrafiken i Uppsala kommun, säger Emilie Orring (M) regionstyrelsens ordförande.

Spårvägen ska binda samman den planerade järnvägsstationen i Bergsbrunna med Ultuna, Gottsunda och Uppsala centralstation. Skälet till att valet fallit på spårväg är att den är miljövänlig och kapacitetsstark i ett långsiktigt perspektiv. Förutsägbarheten i kollektivtrafikens dragning innebär också fördelar för planeringen av bostäder och företagsinvesteringar. Ett krav från Trafikverket är att medlen från stadsmiljöavtalet ska vara upparbetade senast 2029.

– Det är positivt att Trafikverket kan stötta en hållbar stadsutveckling genom stadsmiljöavtalen. Uppsala kommun med Region Uppsala som beviljats ett stadsmiljöavtal på över två miljarder kronor under perioden 2022–2029 för ny spårtrafik är den hittills största paketsatsningen, och bör ge god effekt i form av ökat resande med kollektivtrafik och även fler cykelresor. Motprestationer och effektbedömningar ingår i avtalet, säger Lennart Kalander, chef nationell planering, Trafikverket.

Spårvägen är beräknad att kosta kommunen totalt 6,1 miljarder. Staten har tidigare beviljat drygt 0,9 miljarder kronor för Ultunalänken. Tillsammans med de dryga 2 miljarder som Trafikverket nu bidrar med för Kunskapsspåret utgör statens bidrag 50 procent av den totala kostnaden. Därmed uppfylls villkoret för byggande av spårväg. Vilket kommunfullmäktige tog beslut om i december 2021.

Ytterligare stadsmiljöavtal kommer att sökas för ändhållplatserna vid Uppsala C, Uppsala S och den nya järnvägsstationen vid Bergsbrunna.

Nyckelord

Kontakter

Emilie Orring (M), Regionstyrelsens ordförande
Tel: 076- 785 41 72


Erik Pelling (S), Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 018-727 13 18


Karin Svingby, trafikdirektör, Region Uppsala
Tel: 018-617 48 83


Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun
Tel: 018-727 45 08


Maria Hasselgren, presschef Trafik och samhälle, Region Uppsala
Tel: 072-202 48 64

Lars Nylander, presskommunikatör, Uppsala kommun
Tel: 076-6951289

Bilder

Spårväg - snart verklighet på Uppsalas gator. Visionsbild: White
Spårväg - snart verklighet på Uppsalas gator. Visionsbild: White
Ladda ned bild

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Bredbandsutbyggnaden i Uppsala län fortsätter att öka4.4.2024 14:37:23 CEST | Pressmeddelande

Allt fler invånare i Uppsala län har tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Enligt den senaste Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023 från Post- och telestyrelsen (PTS) har nu knappt 94 procent av hushållen i Uppsala län anslutning till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Det innebär en ökning med 3 procentenheter sedan året före. Snittet för hela Sverige är 93,3 procent.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 26 mars26.3.2024 16:56:03 CET | Pressmeddelande

Prognos om minus 1,4 miljarder kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2024 beräknas till minus 1,4 miljarder kronor, vid februari månads utgång. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets balanskravsresultat minus 889 miljoner kronor, vilket är 886 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat. Förklaringen till det negativa resultatet är att inflationen är fortsatt hög, vilket påverkar hälso- och sjukvårdens kostnadsläge och kostnader för pensioner. Motsvarande ökning finns inte i skatteintäkterna och generella statsbidrag. Stora utmaningar inom kompetensförsörjningen med fortsatt höga kostnader för inhyrd personal och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt är andra orsaker till den negativa prognosen. Månatlig dialog sker med de förvaltningar som har en negativ prognos och arbete pågår i verksamheterna med att hitta ytterligare besparingsåtgärder. I samband med att regionstyrelse

Uppsnabbat från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 25 mars25.3.2024 17:02:09 CET | Pressmeddelande

Utökad investering i elbussladdning i depån i Fyrislund För att bussdepån i Fyrislund ska klara av att ladda 60 elbussar, behövs ytterligare investeringar i infrastrukturen. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har därför fattat beslut om att öka investeringsutgift till totalt 11 miljoner kronor mot tidigare 9 miljoner. Beslutet att införa elbussar är i enlighet med Region Uppsalas plan för elektrifiering. Region Uppsala förbereder revidering av länstrafikplan Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattade beslut om att föreslå att Trafikverket tar fram anläggningskostnad och en samlad effektbedömning för alla återstående namnsatta projekt och fyra nya. De återstående projekten gäller väg 55 Enköping-Litslena, väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund, väg 288 Gimo-Börstil. De fyra nya projekten handlar bland annat om gång- och cykelväg längs väg 55 Litslena- Örsundsbro och kollektivtrafikåtgärder längs väg 263.

Uppsnabbat från vårdstyrelsen 25 mars25.3.2024 16:55:04 CET | Nyheter

Beslut om grundläggande hörselrehabilitering hävs Vårdstyrelsen beslutade att upphäva två beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde den 21 december 2023. Det gäller dels ett beslut att Nära vård och hälsas audionommottagning ska ingå i LOV Grundläggande hörselrehabilitering, dels ett beslut om att ett nytt förfrågningsunderlag med liknande ersättningsmodell som Region Skåne ska tas fram. Vårdstyrelsen beslutade också att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag med åtgärder för ökad tillgänglighet och produktion. Ärendet ska återrapporteras under hösten 2024. (KD), (M) och (L) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag. Behandlingsinsats i bassäng för habiliteringens patienter Region Uppsala ska fortsätta att hyra in bassänger för att tillgodose behoven hos habiliteringens patienter som behöver behandling i bassäng. Det beslutade vårdstyrelsen. Tidigare har det funnits en bassäng på Kungsgärdet center. Den togs ur drift 2020 på grund av legionella och har fortsatt att vara

Gratis sommarlovsbiljett för länets ungdomar25.3.2024 15:34:14 CET | Pressmeddelande

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattade i november beslut om att införa gratis sommarlovsbiljett i kollektivtrafiken för ungdomar 7-19 år, folkbokförda i Uppsala län. Nämnden beslutade den 25 mars att en värdekod, som aktiveras i mobilen, skickas till ungdomarnas folkbokföringsadress. De som, till exempel har skyddad identitet, kan hämta sin sommarlovsbiljett på UL Center. Biljetten gäller från och med 1 juni till och 31 augusti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye