BalticWaters

Miljömärkning av fisk - håller den vad den lovar?

Dela
Konsumenter har genomgående stort förtroende för olika miljömärkningar, men levererar miljömärkning av fisk på sina löften? Vid en fördjupad granskning framgår att det finns utrymme för förbättringar och att tydligare information till konsumenterna behövs.

Dagens miljömärkning av vildfångad fisk utgår från en fiskeriförvaltning som bygger på osäkra beståndsuppskattningar. För att kunna garantera hållbar fisk behöver man ta hänsyn till bristerna i förvaltningen vid miljömärkningen. Mer än 90% av all MSC märkt fisk och sjömat som säljs är dessutom villkorad – det vill säga uppfyller inte alla kriterier för att vara fullt certifierad, något som inte presenteras tydligt för konsumenterna.

Slutsatsen är att det finns stor potential för förbättringar, både vad gäller konsumentinformation och för miljömärkningen som sådan. Dessutom behöver ansvariga politiker och myndigheter agera för en fiskeriförvaltning som kan vända den negativa trenden för fiskbestånden.

Trots bristerna i miljömärkning av fisk är det bättre att välja certifierad vildfångad fisk än omärkt eftersom certifieringarna ändå bidrar till långsiktiga förbättringar i vissa yrkesfisken.

Vilma Johansson och Amanda Öberg – 2021 års traineer hos BalticWaters2030 skrev ”Dagens miljömärkning av vildfångad fisk behöver förbättras”. Med erfarenheterna från traineeprogrammet har traineerna fått med sig kunskap om praktisk miljövetenskap och hållbar utveckling. Läs mer om deras upplevelser av programmet här.

Stiftelsen utlyser nu två nya traineeplatser för hösten 2022. Läs mer om traineeprogrammet och ansök på vår hemsida

Miljömärkt fisk
Idag finns i huvudsak två miljömärkningar av vildfångad fisk på den svenska marknaden: MSC (Marine Stewardship Council) och KRAV. MSC är en global certifiering med­an KRAV endast finns på den svenska marknaden. KRAV bygger sedan 2019 på MSC:s standard men inkluderar även egna kriterier för social hållbarhet, klimatpåverkan och fiskeredskap.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

BalticWaters
BalticWaters
Österlånggatan 18
11131 Stockholm

https://balticwaters.org/

BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en friskare Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd.

BalticWaters verkar också för att sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda. 

Följ BalticWaters

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BalticWaters

Ny forskning för ett levande hav14.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Fem forskare i början av karriären har tilldelats stipendium för att genomföra studier som kan bidra till en frisk Östersjö. Stipendiaterna kommer bland annat undersöka om torskens storlek spelar roll för fiskens lek och under vilka förhållanden som cyanobakterier blir giftiga. - Att bli tilldelad BalticWaters stipendium för forskare tidigt i karriären är både en stor uppmuntran och ett konkret stöd på vägen mot att bli en självständig forskare. Jag är väldigt hedrad och tacksam! säger Isa Wallin Kihlberg, miljöanalytiker vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ministrar bryter hellre mot lagar än att rädda fisken i Östersjön11.3.2024 12:58:18 CET | Pressmeddelande

Beslutet om fiskekvoter för 2024 i Östersjön, och processen som ledde dit, var på många sätt unikt. Från ljusglimtar för Östersjöns miljö och fiskbestånd, till politiska beslut om ett fortsatt stort uttag av arter som befinner sig på alarmerande låga nivåer. Hade EU:s fiskeministrar laglig rätt att fatta dessa beslut, som tycks gå emot flera av de lagar och regler som enligt EU-rätten ska vara ledande för förvaltningen av fisket i Östersjön?

Östersjöns kuster är viktiga verktyg i klimatarbetet - så bör vi värna dem15.1.2024 13:04:05 CET | Pressmeddelande

Visste du att stora mängder koldioxid kan bindas i Östersjöns sediment och växtlighet? Men om Östersjöns kuster inte sköts på rätt sätt riskerar vårt innanhav att bidra till ökade växthusgasutsläpp. I policydokumentet ”Hjälp Östersjön att motverka klimatförändringarna” listar vi sex rekommendationer som visar vad vi behöver göra för att skapa förutsättningar för friska kustekosystem.

BalticWaters etablerar unikt forskningslaboratorium för Östersjöns kallvattenfiskar13.9.2023 08:29:19 CEST | Pressmeddelande

Behovet att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser har aldrig varit större. Samtidigt är behovet av ny kunskap kritiskt. För att skapa förutsättningar för ny forskning om fortplantning och stöd­utsättning av hotade fiskarter etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforsknings­laboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye